FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

Öğretenlere ve Öğrenenlere
Türkçe Dilbilgisi
Feyza Hepçilingirler, Öğretenlere ve Öğrenenlere Türkçe DilbilgisiKAPAK
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
1. BÖLÜM: SÖZCÜK
(Birinci Bölüm - İçindekiler)


2. BÖLÜM: YAZIM KURALLARI
(İkinci Bölüm - İçindekiler)


3. BÖLÜM: TÜMCE (CÜMLE)
(Üçüncü Bölüm - İçindekiler)


4. BÖLÜM: DOĞRU VE İYİ ANLATIM
DOĞRU VE İYİ ANLATIM
Açıklık
   - Açıklığı Engelleyen Etkenler
   - Sözcüklerin Yanlış Kullanıloması
      1. Doğu Kökenli (Arapça, Farsça...) Sözcükler
      2. Batı Kökenli (İngilizce, Fransızca...) Sözcükler
      3. Türkçe Sözcükler
        a) Birbiriyle karıştırılan sözcükler
        b) Yinelemeler
        c) Kalıplaşmış sözlerin yanlış kullanılması
        ç) Sözcüklerin özensiz kullanılması
        d) Çelişkili (tutarsız) anlatım
        e) Dolambaçlı anlatım
   - Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması
      Sıfatların Yanlış Yerde Kullanılması
      Belirteçlerin Yanlış Yerde Kullanılması
      Sıfat-Belirteç Karışıklığı
      Yanlış Yerde Kullanılan Öteki Sözcükler
      Virgülle Düzeltilebilecek Durumlar
   - Dilbilgisi Bozuklukları
      Özne Yanlışları
      Nesne Yanlışları
      Dolaylı Tümleç Yanlışları
      Yüklem Yanlışları
      Yüklemdeki Eklerin Yanlışlığı
   - Tamlama Yanlışları
      Sıfat Tamlaması Yanlışları
      Ad Tamlaması Yanlışları
      Ortak Tamlayan / Tamlanan Yanlışları
      Tamlayan ya da Tamlanan Eksikiği
      Tamlayan ya da Tamlanandaki Ekin Eksikliği
      Ad ve Sıfat Tamlamalarının Birleştirilmesi
   - Karşılaştırma Yanlışları
   - Mantık Yanlışları
   - Adılların Özensiz Kullanılması
   - Özne-Yüklem Uyumu
   - Özne-Yüklem İlişkisi
Duruluk
   - Duruluğu Engelleyen Etkenler
      Sıfatların Gereksiz Kullanılması
      Belirteçlerin Gereksiz Kullanılması
      İlgeç ve Bağlaçların Gereksiz Kullanılması
      Adılların Gereksiz Kullanılması
      Eşanlamlı Sözcük Kullanımı
      Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması
      Eylemsilerin Gereksiz Kullanılması
      Özne-Yüklem İlişkisinin (Çatı Özellikleri) Gereksiz Kullanılması
      Eklerin Gereksiz Kullanılması
Yalınlık
   - Yalınlığı Engelleyen Etkenler
Çözümlemeler


www.1001Kitap.com

4. BÖLÜM: DOĞRU VE İYİ ANLATIM
- İçindekiler -

* Kitap çok ayrıntılı olduğundan ve bir çok bölümden oluştuğundan internet ortamına uygun biçimde hazırlaması zaman alıyor. Bu nedenle şimdilik bir çok sayfayı boş olarak görebilirsiniz. Lütfen daha sonra tekrar bakın.

DOĞRU VE İYİ ANLATIM
Açıklık
   - Açıklığı Engelleyen Etkenler
   - Sözcüklerin Yanlış Kullanıloması
      1. Doğu Kökenli (Arapça, Farsça...) Sözcükler
      2. Batı Kökenli (İngilizce, Fransızca...) Sözcükler
      3. Türkçe Sözcükler
        a) Birbiriyle karıştırılan sözcükler
        b) Yinelemeler
        c) Kalıplaşmış sözlerin yanlış kullanılması
        ç) Sözcüklerin özensiz kullanılması
        d) Çelişkili (tutarsız) anlatım
        e) Dolambaçlı anlatım
   - Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması
      Sıfatların Yanlış Yerde Kullanılması
      Belirteçlerin Yanlış Yerde Kullanılması
      Sıfat-Belirteç Karışıklığı
      Yanlış Yerde Kullanılan Öteki Sözcükler
      Virgülle Düzeltilebilecek Durumlar
   - Dilbilgisi Bozuklukları
      Özne Yanlışları
      Nesne Yanlışları
      Dolaylı Tümleç Yanlışları
      Yüklem Yanlışları
      Yüklemdeki Eklerin Yanlışlığı
   - Tamlama Yanlışları
      Sıfat Tamlaması Yanlışları
      Ad Tamlaması Yanlışları
      Ortak Tamlayan / Tamlanan Yanlışları
      Tamlayan ya da Tamlanan Eksikiği
      Tamlayan ya da Tamlanandaki Ekin Eksikliği
      Ad ve Sıfat Tamlamalarının Birleştirilmesi
   - Karşılaştırma Yanlışları
   - Mantık Yanlışları
   - Adılların Özensiz Kullanılması
   - Özne-Yüklem Uyumu
   - Özne-Yüklem İlişkisi
Duruluk
   - Duruluğu Engelleyen Etkenler
      Sıfatların Gereksiz Kullanılması
      Belirteçlerin Gereksiz Kullanılması
      İlgeç ve Bağlaçların Gereksiz Kullanılması
      Adılların Gereksiz Kullanılması
      Eşanlamlı Sözcük Kullanımı
      Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması
      Eylemsilerin Gereksiz Kullanılması
      Özne-Yüklem İlişkisinin (Çatı Özellikleri) Gereksiz Kullanılması
      Eklerin Gereksiz Kullanılması
Yalınlık
   - Yalınlığı Engelleyen Etkenler
Çözümlemeler

Ana Sayfa