FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

Öğretenlere ve Öğrenenlere
Türkçe Dilbilgisi
Feyza Hepçilingirler, Öğretenlere ve Öğrenenlere Türkçe DilbilgisiKAPAK
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
1. BÖLÜM: SÖZCÜK
(Birinci Bölüm - İçindekiler)


2. BÖLÜM: YAZIM KURALLARI
(İkinci Bölüm - İçindekiler)


3. BÖLÜM: TÜMCE (CÜMLE)
TÜMCENİN BİÇİMİ
Eylem Tümcesi (Fiil Cümlesi)
   - Eylem Kökü ya da Gövdesi
        Yapılarına göre
        Zamanlarına göre
        Anlamlarına göre
   - Bildirme Kipleri (Haber Kipleri)
      Zaman Ekleri
        Görülen geçmiş zaman
        Öğrenilen geçmiş zaman
        Şimdiki zaman
        Gelecek zaman
        Geniş zaman
   - Tasarlama Kipleri (Dilek Kipleri)
        Biçim ekleri
      Kişi Ekleri (Şahıs Ekleri)
      Eylem Kiplerinde Anlam Kayması
Ad Tümcesi (İsim Cümlesi)
   - Ekeylem (Ek-Fiil)
      Görülen Geçmiş Zaman
      Öğrenilen Geçmiş Zaman
      Koşul
   - Ad Tümcelerinin Genel Özellikleri
        Yüklem
        Özne
        Nesne
        Dolaylı tümleç
        Belirteç (zarf) tümleci
Ad ve Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk
      Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk
      Ad Tümcelerinde Olumsuzluk
      Ad ve Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk
        "Değil" sözcüğü
        "Ne... ne..." bağlacı

TÜMCENİN YAPISI
Yalın (Basit) Tümce
Bileşik Tümce
   - Eylemsi (Fiilimsi)
   - Eylemsilerle Kurulan Bileşik Tümceler
      Adeylem (Eylemlik / Infinitive)
        Özne
        Nesne
        Dolaylı tümleç
      Sıfateylem (Ortaç / Partisiple)
      Belirteçeylem (Zarf-Fiil / Ulaç / Gerindium)
   - Koşullu Bileşik Tümceler
   - İç İçe Bileşik Tümceler
Bağlı (Sıralı) Tümce
        Ortak özne
        Ortak nesne
        Ortak dolaylı tümleç
        Ortak yüklem
        Yüklemdeki eklerin ortaklığı
"Ki" ile Bağlanan Tümcelerde Kimi Özellikler
      "Ki" Bağlacı
      "Ki" İlgeci

ÖZNE YÜKLEM İLİŞKİSİ (ÇATI)
      Geçişli Eylem
      Geçişsiz Eylem
      Durum Bildiren Eylemler
      Oluş Bildiren Eylemler
   - Dönüşlü Özne
   - Edilgen Özne (Sözde Özne)
   - Belirsiz Özne
      Kendi Kendine Olma
   - İsteş Özne
      Karşılıklı Yapma
      Birlikte Yapma
      Öznenin Değişerek Yeni Bir Nitelik Kazanması
      Bir Durumdan Başka Bir Duruma Kendi Kendine Geçiş
   - Oldurgan Özne
   - Ettirgen Özne

4. BÖLÜM: DOĞRU VE İYİ ANLATIM
(Dördüncü Bölüm - İçindekiler)www.1001Kitap.com

3. BÖLÜM: TÜMCE (CÜMLE)
- İçindekiler -

* Kitap çok ayrıntılı olduğundan ve bir çok bölümden oluştuğundan internet ortamına uygun biçimde hazırlaması zaman alıyor. Bu nedenle şimdilik bir çok sayfayı boş olarak görebilirsiniz. Lütfen daha sonra tekrar bakın.

TÜMCENİN BİÇİMİ
Eylem Tümcesi (Fiil Cümlesi)
   - Eylem Kökü ya da Gövdesi
        Yapılarına göre
        Zamanlarına göre
        Anlamlarına göre
   - Bildirme Kipleri (Haber Kipleri)
      Zaman Ekleri
        Görülen geçmiş zaman
        Öğrenilen geçmiş zaman
        Şimdiki zaman
        Gelecek zaman
        Geniş zaman
   - Tasarlama Kipleri (Dilek Kipleri)
        Biçim ekleri
      Kişi Ekleri (Şahıs Ekleri)
      Eylem Kiplerinde Anlam Kayması
Ad Tümcesi (İsim Cümlesi)
   - Ekeylem (Ek-Fiil)
      Görülen Geçmiş Zaman
      Öğrenilen Geçmiş Zaman
      Koşul
   - Ad Tümcelerinin Genel Özellikleri
        Yüklem
        Özne
        Nesne
        Dolaylı tümleç
        Belirteç (zarf) tümleci
Ad ve Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk
      Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk
      Ad Tümcelerinde Olumsuzluk
      Ad ve Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk
        "Değil" sözcüğü
        "Ne... ne..." bağlacı

TÜMCENİN YAPISI
Yalın (Basit) Tümce
Bileşik Tümce
   - Eylemsi (Fiilimsi)
   - Eylemsilerle Kurulan Bileşik Tümceler
      Adeylem (Eylemlik / Infinitive)
        Özne
        Nesne
        Dolaylı tümleç
      Sıfateylem (Ortaç / Partisiple)
      Belirteçeylem (Zarf-Fiil / Ulaç / Gerindium)
   - Koşullu Bileşik Tümceler
   - İç İçe Bileşik Tümceler
Bağlı (Sıralı) Tümce
        Ortak özne
        Ortak nesne
        Ortak dolaylı tümleç
        Ortak yüklem
        Yüklemdeki eklerin ortaklığı
"Ki" ile Bağlanan Tümcelerde Kimi Özellikler
      "Ki" Bağlacı
      "Ki" İlgeci

ÖZNE YÜKLEM İLİŞKİSİ (ÇATI)
      Geçişli Eylem
      Geçişsiz Eylem
      Durum Bildiren Eylemler
      Oluş Bildiren Eylemler
   - Dönüşlü Özne
   - Edilgen Özne (Sözde Özne)
   - Belirsiz Özne
      Kendi Kendine Olma
   - İsteş Özne
      Karşılıklı Yapma
      Birlikte Yapma
      Öznenin Değişerek Yeni Bir Nitelik Kazanması
      Bir Durumdan Başka Bir Duruma Kendi Kendine Geçiş
   - Oldurgan Özne
   - Ettirgen Özne


Ana Sayfa