FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

Öğretenlere ve Öğrenenlere
Türkçe Dilbilgisi
Feyza Hepçilingirler, Öğretenlere ve Öğrenenlere Türkçe DilbilgisiKAPAK
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
1. BÖLÜM: SÖZCÜK
(Birinci Bölüm - İçindekiler)


2. BÖLÜM: YAZIM KURALLARI
SÖZCÜĞÜN YAPISI
Ses Bilgisi (Fonetik)
   - Ünlüler
        1) Dilin durumuna göre
      Büyük Ünlü (Kalınlık-İncelik) Uyumu (BÜU)
        2) Dudakların durumuna göre
        3) Alt çenenin durumuna göre
      Küçük Ünlü (Düzlük-Yuvarlaklık) Uyumu (KÜU)
   - Ünsüzler
      Ünsüz Benzeşmesi
      Ünsüz Değişmesi (Yumuşama)
Büyük Harflerin Kullanılışı
Noktalama İmleri
   - Nokta (.)
   - Virgül (,)
   - Noktalı Virgül (;)
   - İki Nokta (:)
   - Üç Nokta (...)
   - Soru İmi (?)
   - Ünlem İmi (!)
   - Kısa Çizgi (-)
   - Tırnak İmi (" ")
   - Ayraç (Parantez) [()]

3. BÖLÜM: TÜMCE (CÜMLE)
(Üçüncü Bölüm - İçindekiler)


4. BÖLÜM: DOĞRU VE İYİ ANLATIM
(Dördüncü Bölüm - İçindekiler)www.1001Kitap.com

2. BÖLÜM: YAZIM KURALLARI
- İçindekiler -

* Kitap çok ayrıntılı olduğundan ve bir çok bölümden oluştuğundan internet ortamına uygun biçimde hazırlaması zaman alıyor. Bu nedenle şimdilik bir çok sayfayı boş olarak görebilirsiniz. Lütfen daha sonra tekrar bakın.

SÖZCÜĞÜN YAPISI
Ses Bilgisi (Fonetik)
   - Ünlüler
        1) Dilin durumuna göre
      Büyük Ünlü (Kalınlık-İncelik) Uyumu (BÜU)
        2) Dudakların durumuna göre
        3) Alt çenenin durumuna göre
      Küçük Ünlü (Düzlük-Yuvarlaklık) Uyumu (KÜU)
   - Ünsüzler
      Ünsüz Benzeşmesi
      Ünsüz Değişmesi (Yumuşama)
Büyük Harflerin Kullanılışı
Noktalama İmleri
   - Nokta (.)
   - Virgül (,)
   - Noktalı Virgül (;)
   - İki Nokta (:)
   - Üç Nokta (...)
   - Soru İmi (?)
   - Ünlem İmi (!)
   - Kısa Çizgi (-)
   - Tırnak İmi (" ")
   - Ayraç (Parantez) [()]


Ana Sayfa