Türkçenin
Gücü


DOĞAN AKSAN
Doğan Aksan, Türkçenin GücüKapak
Önsöz
Giriş

TÜRKÇENİN
GENEL NİTELİKLERİ
1- Türkçenin Ses Özellikleri
2- Türkçenin Yapısı, Türetme Gücü
3- Türkçenin Sözdizimi (Syntax) Açısından Özellikleri

TÜRKÇENİN ANLAM YAPISI
VE ANLAM ÖZELLİKLERİ
1- Türkçenin Sözvarlığının Anlam Açısından Başlıca Özellikleri
2- Türkçenin Kavramlar Dünyası
  a) Eski Türkçe Dönemi ve Sonrası
  b) Eski Anadolu Türkçesi
  c) Türkiye Türkçesi
  ç) İkilemeler
  d) Anadolu Ağızları
  e) Somut Kavramlar
  f) Soyut Kavramlar

ANLAM OLAYLARINA SÖZ
SANATLARINA TANIK ÖRNEKLER

1- Dilde Benzetme ve Benzetme Örnekleri
2- Dilde Aktarmalar ve Aktarma Örnekleri
  a) Deyimler ve Deyimlerde Aktarmalar
  b) Somutlaştırma ve Türkiye Türkçesindeki; Örnekleri
  c) Anadolu Ağızlarında Somutlaştırma
  ç) Türkiye Türkçesinde Öteki Deyim Aktarmaları
  d) Anadolu Ağızlarında Öteki Deyim Aktarmaları
  e) Ad Aktarması ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri
  f) Anadolu Ağızlarında Ad Aktarması
3- Deyimlerde Nükteli Anlatım Eğilimi ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri
   - Anadolu Ağızlarının Deyimlerinde Nükteli Anlatım Eğilimi
4- Atasözleri ve Türkiye Türkçesindeki Örnekleri
 - Anadolu Ağızlarında Atasözleri

KALIP SÖZLER
Kalıp Sözler ve Türkçedeki Örnekleri
Hayır Dualar, Beddualar

BİLMECELERİMİZ
Bilmecelerimizden Seçilmiş Örnekler

MANİLERİMİZ
Manilerimizden Seçilmiş Örnekler

YABANCI DİLLERİN BASKISINA
KARŞI TÜRKÇENİN GÜCÜ


KAYNAKÇA (Kısaltmalarla)


www.1001Kitap.com

Türkçenin
Gücü

Türk Dilinin Zenginliklerine Tanıklar

* * *
DOĞAN AKSAN


Büyük görmek için üzerine tıklayın Büyük görmek için üzerine tıklayın


    TÜRKÇENİN GÜCÜ, Türk dilinin zenginliklerini gözler önüne seren önemli bir kaynaktır. Prof. Aksan da; "Bu ilk denemeyle, ilgi ve çalışma alanları dilcilik olmayan kimselerin Türkçenin gücünü tanımalarına, dilimizin zenginliğine inanmalarına yardımcı olmayı amaçladık" diyor: "Kitabın yeni basımı hazırlanırken de, Türkçenin genel nitelikleri ve kendine özgü anlatım yolları konularında birtakım eklemelere gereksinme olduğunu düşündük. Bu eklemelerle çalışmanın, öğrencilerin ve anadilimize ilgi duyan herkesin isteklerine yanıt vereceğine inanıyoruz."
DOĞAN AKSAN, 1929'da İzmir'de doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'ni (1948), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1952). Aynı bölümde asistanlığa atandı. Dilbilim alanında çalışmaya başladı. A.von Humboldt bursunu kazanarak Bonn Üniversitesi Dilbilim Enstitüsü'nde bilimsel çalışmalara katıldı. Daha sonra Frankfurt Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsünde Türk Dilbilimi dersleri verdi. 1972'de DTCF'de profesörlüğe yükseldi. 1996'da emekli oldu. Başlıca yapıtları: Anlambilimi ve Türk Anlam bilimi (1971), Tartışılan Sözcükler (1976), Her Yönüyle Dil (3 cilt, 1977-1982), Turkçenın Gücü (1987, genişletilmiş 6. basım, 1999), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili (1993), Türkçenin Sözvarlığı (1996), Anlambilım Konuları ve Türkçenin Anlambilimi (1998), Halk Şiirimizin Gücü (1999), En Eski Türkçenin İzlerinde (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını (2000), Cumhuriyetin Çocukluk, Gençlik Yılları ve Bugün (2001) kitaplarıdır. Bunların dışında, dilbilim ve Türkçeyle ilgili 70'i aşkın araştırması vardır. Türk Dil Kurumu'nda Dilbilim ve Dilbilgisi Kolu Başkanlığı sırasında Türkiye Türkçesiyle ilgili birçok çalışmayı yönetmiştir. Türkiye Bilimler Akademisi'nin 1998 Yılı Hizmet Ödülü'nü de almıştır.
BİLGİ YAYINLARI / BİLGİ DİZİSİ: 76
DOĞAN AKSAN: 1
ISBN 975-494-199-8
2001.06.Y.0105.1992
Birinci Basım 1987
İkinci Basım 1990
Üçüncü Basım 1993
Dördüncü Basım 1997
Beşinci Basım 1998
Genişletilmiş Altıncı Basım 1999
Yedinci Basım Ekim 2001

BİLGİ YAYINEVİ
Meşrutiyet Caddesi, No: 46/A, Yenişehir 06420 / Ankara
Tlf: (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 - 431 81 22
Faks: (0-312)431 77 58

BİLGİ KİTABEVİ
Sakarya Caddesi, No: 8/A, Kızılay 06420 / Ankara
Tlf: (0-312) 434 41 06 - 434 41 07
Faks : (0-312)433 19 36

BİLGİ DAĞITIM
Narlıbahçe Sokak, No: 17/1, Cağaloğlu 34360 / İstanbul
Tlf: (0-212)522 52 01-520 02 59
Faks: (0-212)527 41 19

www.bilgiyayinevi.com.tr * e-mail: info@bilgiyayinevi.com.tr

kapak düzeni: fahri karagözoğlu


DOĞAN AKSAN'IN
BİLGİ YAYINLARINDAN
ÇIKAN KİTAPLARI
  1. Türkçenin Gücü
    "Türk Dilinin Zenginliklerine Tanıklar"
  2. Halk Şiirimizin Gücü
    "Türk Halk Şiirinin Doruklarında Bir Şiir Dili İncelemesi"


İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.comSonraki Sayfa (Önsöz) >>