İSMAİL


Akan dört ırmağın gözün sorarsan
Serçeşmeden gelir suyun durusu
Ali Muhammeddir Muhammed Ali
İkisi de bir elmanın yarısı

Gerçekler hanlarda yalanı basar
Gerçek doğru gider menziller keser
Bir kale yaptırdım on iki hisar
Neden imiş duvarının örüsü

Kalenin yapısı türlü mermerdir
Alış veriş eder bir ulu sardır
içinde kırk sekiz minare vardır
Muhabbettir duvarının örüsü

Oniki kapısı kırk bir dükkânı
Öç yüz altmış altı gevher madeni
Ol yediği şeydir alıp satanı
Cümlesinin sarrafıdır birisi

Kalenin burcunda bir kuş da döner
Kanadı üstünde kandiller yanar
Ismailin Hakk'a secdeye iner
Ben âşıkım gitmez benzim sarısı