VAHİT LÜTFÜ SALCI


Ey erenler bezmimize
Gel dediniz geldim işte
Tatlı canını sen bize
Ver dediniz verdim işte

Dinle öten bülbülleri
Kokla lale sümbülleri
Bahçemizdeki gülleri
Der dediniz derdim işte

Kaldım bir aba bir hırka
Onu da soyundum Hakk'a
Sen vücudunu çarmıha
Ger dediniz gerdim işte

Yeter çektiğin azab-ı renç
Artık maceralardan vazgeç
içimizden bir güzel seç
Sev dediniz sevdim işte

Ayır dolunu boşunu
Vahid iyi bil dostunu
Dergahımıza postunu
Ser dediniz serdim işte