MEHMED ALİ HİLMİ DEDE


Ayine tuttum yüzüme
Ali göründü gözüme
Nazar eyledim özüme
Ali göründü gözüme

Adem baba Havva ile
Hem Allemel'eama ile
Cerhi felek sema ile
Ali göründü gözüme

Hazreti Nuh Nebiyullah
Hem İbrahim Halilullah
SInadaki Kelimullah
Ali göründü gözüme

Isa-yı Ruhuliah oldur
İki alemde Şah oldur
Müminlere penan oldur
Ali göründü gözüme

Ali candır Ali canan
Ali dindir Ali iman
Ali Rahim Ali Rahman
Ali göründü gözüme

Hilmi gedayı bir kemter
Görür gözüm dilim söyler
Her nereye kılsam nazar
Ali göründü gözümeDost cemalin görmeğe
Her azam göz göz oldu
Peyine yüz sürmeğe
İçim dışım yüz oldu

Cuş etti can aşk ile
Doldu gönlüm zevk ile
Buldum yari şevk ile
Geceler gündüz oldu

Dost eline varmağa
Varıp yari görmeğe
Kalmadı dere tepe
Dört yanım dümdüz oldu

Dağ u sahra serteser
Giydi yeşil çameler
Rindane îd-i ekber
Çün bugün Nevruz oldu

Her eşya bir harf olmuş
Hem mazruf hem zarf olmuş
Aceb ilm-i sarf olmuş
Bir nokta bin söz oldu

Kalmadı gayri ağyar
Yar ile doldu diyar
Ref'oluben tîr ü târ
Her taraf efruz oldu

Hilmiya bazara gel
Nakd-i canın ver evvel
Gevher-i aşk-ı ezel
Sanma ki ucuz oldu