DERDİÇOK


Sanıyom kokuşun yayla çiçeği
Gülde misin gülde misin gülde mi
Böyle m'olur güzellerin koçağı

Dilde misin dilde misin dilde mi

Senin ile gire idim gerdeğe
Oturaydım al tavanlı çardağa
Yürüyüşün benzer gövel ördeğe
Gölde misin gölde misin gölde mi

Çimen misin el değmeden çiğlenen
İnsaf eyle eski derdim yenilen
Arı m'oldun inil inil inilen
Balda mısın balda mısın balda mı

Vurma güzel bana taşını vurma
Çekme can alıcı gözüne sürme
Sandım yanakların bir yetkin hurma
Dalda mısın dalda mısın dalda mı

Bula idim senin gibi yaranı
İflah etmen bir yol seni göreni
Çok sallanma Sineklinin cereni
Çölde misin çölde misin çölde mi

Hele gözleyelim bakak sonuna
Kılavuz et ben düşeyim önüne
Güzel doğru söyle Derdiçoğuna
Elde misin elde misin elde miKaşı karam arkam sıra
Baktı varayım gideyim
Nazlı yarim hatırımı
Yıktı varayım gideyim

Bütün duman dağlar taşlar
Seher vakti öter kuşlar
Gözlerimden kanlı yaşlar
Aktı varayım gideyim

Yediğim gitmez karnıma
Kara bağlarım arnıma
Ufak kuzular burnuma
Tüttü varayım gideyim

Yadeller sövdü anama
Varam gideyim hanama
Felek hançerin sineme
Soktu varayım gideyim

Sevdiğim girer düşüme
Engel düşüyor peşime
Aşkın yuların başıma
Taktı varayım gideyim

Göresidim ellerimi
Sunsam yetmez ellerimi
Zalim gurbet bellerimi
Büktü varayım gideyim

Derdiçoğum söyler sözün
Ağlar ağlar siler gözün
Zalim gurbet ömrüm özün
Söktü varayım gideyim