HASAN DEDE


Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz bir mevlanın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Adem vardır cismi semiz
Alır abdest olmaz temiz
Halka tâneylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçüp gezer
Zahit bizden kaçup gezer
Arı biziz bal bizdedir

Kimi derviş kimi hacı
Cümlemiz Hak'ka duacı
Resuli Ekremin tacı
Aba hırka şal bizdedir

Erenlerin, gerçeğiyiz
Tekkelerin köçeğiyiz
Hacı Bektaş kulcağıyız
Edep erkan yol bizdedir

Kuldur Hasan Dedem kuldur
Mânayı söyleyen dildir
Elif Hak'ka doğru yoldur
Cim ararsan Dal bizdedir