AŞIK VELİ


Ararken Allahı buldum
Dedi gezme hele hele
Yanıldım yanına vardım
Keşki varmayaydım n'ola

Dedim hizmetkârın var mı
Dedi bana sen durman mı
Gezme dedi hey âvâre
İk'ellerin sala sala

Dedi bana gel yanıma
Seni ortakçı edeyim
Bir çift öküz verdi bana
İkisi de alavula

Tohumumu yere saçtım
Ben bir helâl kâra düştüm
Öküzleri çifte koştum
Hoh eyledim dala dala

Ekin ektik ekin biçtik
Dedim ki gel bölüşelim
Kendi aldı başlı başlı
Bana verdi sile sile

Ben bu işe raz'olmadım
Hayli kavgalar eyledim
Duyanlara hep söyledim
Bayıldılar güle güle

Allah bana tokat vurdu
Kaçuban evime geldim
Avrada halim arzettim
Dedi Veli kele keleDost dost diye hayalına yeldiğim
Dost ise ayırmış özünü benden
Çatık kaşı benlerini sevdiğim
Dost ise çevirmiş yüzünü benden

Hanı dost uğruna can baş verenler
Hasbeten söylesin gözle görenler
Şimdi bizden yüz çevirmiş yârenler
Evvel kekitmezdi gözünü benden

Gözüm yaşı döner m'ola sellere
Bu ayrılık har düşürür dillere
Evvel aşna idim her bir hallere
Şimdi sakınıyor sözünü benden

Sadık gerek dost yoluna soyuna
Gönül kail Hak'tan gelen oyuna
Besbelli ki oynıyamam yayına
Anın'çün kaldırmış nazını benden

Her sabah naz ile gelip geçerken
Daldurup da al badeler içerken
Veli'm eydir ak göğsünü açarken
Şimdi nikaplamış yüzünü benden