AŞIK PAŞA


Her kim bana ağyar ise
Hak Tanrı yar olsun ana
Her kancaru varır işe
Bağ u bahar olsun ana

Bana ağu sunan kişi
Şehd ü şeker olsun işi
Kolay gele müşkül işi
Eli erer olsun ana

Acı dirliğim isteyen
Tatlı dirilsin dünyada
Kim ölümüm ister ise
Bin yıl ömür olsun ana

Ardımca taşlar atanı
Hak tahta ağdırsın anı
Önüme kuyu kazanı
Güller nisar olsun ana

Her kim diler ise benim
Ol dostumdan ayrıldığım
Gözlerinden hicap gitsin
Didar iyan olsun ana

Bu Muhlis oğlu Paşanın
Güldüğün istemeyenin
Ağladığın isteyenin
Gözüm pınar olsun ana