SABAHATTİN EYUBOĞLU
YAŞAR KEMAL

Gökyüzü Mavi Kaldı
(Türk Halk Edebiyatı Anatolojisi)Büyük görmek için üzerine tıklayın Büyük görmek için üzerine tıklayın
©
Yayın Hakkı: Yaşar Kemal
Türkiye'de Yayın Hakkı: Toros Yayınları

Beşinci Baskı
Toros Yayınları, İstanbul 1992

Kapak Resmi: Devrim Erbil

Kapak Düzeni: Sait Maden

Baskı: Zafer Matbaası
114
ISBN 975-433-017-4

TOROS YAYINLARI
Nuruosmaniye Cad. Atasaray Han 37/406,34440 Cağaloğlu-İstanbul
tel : 522 23 76 fax : 512 97 92


İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.comw w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m