Aziz Nesin

Borçlu Olduklarımız
Büyütmek için üzerine tıklayın Büyütmek için üzerine tıklayın


BU KİTABIN TELİF HAKKI
NESİN VAKFININDIR.

    Aziz Nesin, Türkiye'de ve başka ülkelerde yayınlanacak kitaplarının, sahnelenecek oyunlarının, filme alınacak eserlerinin iç ve dış radyo ve televizyonlarda temsil ve yayınlarından elde edilecek telif haklarını tümüyle NESİN VAKFI'na bağışlamıştır. NESİN VAKFI'nın amacı vakfın yurduna her yıl alınacak dört kimsesiz ve yoksul çocuğu, ilkokuldan başlatarak yüksek okulu, meslek okulunu bitirinceye yada bir meslek edininceye dek, her türlü gereksinimlerim sağlayarak barındırmak, yetiştirmektir. NESİN VAKFI'nın senedi gereğince, bu vakfın amacına uygun olmak koşuluyla, her dileyen hertürlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir.
    İsteyenlere şu adresten Nesin Vakfı broşürü gönderilir:

NESİN VAKFI
P.K. 5 - Çatalca
İSTANBUL


ADAM YAYINLARI
©
Anadolu yayıncılık A.Ş.

Birinci Basım: 1976
İkinci Basım: 1977
Üçüncü Basım: 1979
Dördüncü Basım: 1980
Beşinci Basım: 1982

Adam Yayınları'nda Birinci Basım: Mayıs 1985
Adam Yayınları'nda İkinci Basım: Ağustos 1988
Adam Yayınları'nda Üçüncü Basım: Kasım 1990
Adam Yayınları'nda Dördüncü Basım: Aralık 1993

Kapak Düzeni: Erkal Yavi

Aziz Nesin Çocuk Kitapları Dizisi: 5

93.34.Y.0016.248
ISBN 975-418-048-2


İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com