Marc Ferro
Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ   
13. Yüzyıl - 20. Yüzyıl
Çeviren: Muna Cedden


Ön kapakArka kapak


Bugün Afrika toplumları arasında sürüp giden kanlı savaşların, Güney Amerika'daki Muz cumhuriyetlerinin çektikleri sıkıntıların, dünyanın doğu yarımküresinde bitmek tükenmek bilmeyen darbelerin ve daha nice ülke toplumlarının kanayan yaralarının, yeryüzünden toptan silinen kimi etnik toplulukların tek bir açıklaması vardır: Sömürgecilik hareketi.

Esas olarak Batı Avrupa kökenli olan bir hareketi ele alan bu çalışmada, dünyada gelmiş geçmiş hiçbir devlet örgütünün masum olmadığı ayrıntılı örneklerle gösterilmektedir: İkinci Dünya Savaşı Japonyasında Uzakdoğu toplumlarına yönelik değerlendirmeler, Rusların Slav olmayan topluluklar hakkındaki politikaları, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Sudan'a ve Habeşistan'a yönelik niyetleri, Çinlilerin çeşitli Asyalı toplumlarla ilişkileri vb. Ama konunun odağında Batı Avrupa bulunmaktadır, Kilisesiyle, ekonomisiyle, kendi içindeki savaşlarıyla... Çünkü Batı kökenli sömürgecilik çok daha radikal hedefler benimsemiştir. Girdiği ülkeyi yalnızca sömürmekle yetinmemiş, bunu sürekli kılmak uğruna insanların doğrudan ruhlarına sahip olmayı amaç edinmiştir. Hikmeti kendinden menkul bir "uygarlık" vaazıyla inanç sistemlerini parçalamış, o olmadı, ırk sınıflandırmasına gitmiştir. Öylesine onulmaz yaralar açmıştır ki, sömürgeciliğin kâğıt üzerinde ortadan kalkmasına rağmen, eski hegemonyaların sınırlarından yaratılan "bağımsız" ülkeler bir yandan dayatılan "Batı tipi" ekonomik modellere ayak uydurmaya çalışırken, diğer yandan iki arada bir derede kalan etnik toplulukların yarattıkları karışıklıklarla başa çıkmaya çabalamaktadır.

Sömürgecilik Tarihi'ni okuduğunuzda dünyanın birtakım olmazsa olmaz tabir edilen kurumlarına, küreselleşmeye, var olan etnik ve dini mücadelelere bir başka gözle bakacaksınız.Marc Ferro, Toplum Bilimleri Yüksek İnceleme Okulu'nda araştırma direktörü olup, Rus Devrimi ve SSCB uzmanıdır. Yazarın yayınlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır ve sinema ile tarih arasındaki ilişkiler konusunun geliştirilmesine öncülük etmiştir.
Marc Ferro için Google web, Google Türkçe sayfalar, Wikipedia-İngilizce.Marc Ferro
Histoire des colonisations


ISBN 975-533-353-3
© Editions du Seuil, 1994
© İmge Kitabevi Yayınlan, 2002
Tüm hakları saklıdır.

1. Baskı: Kasım 2002
Yayın Yönetmeni
Şebnem Çiler Turan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hasan Tahsin Benli
Editör
Mehmet Ali Kılıçbay
Düzelti
Olcay Zengin
Dizgi
Yalçın Ateş
Kapak
Nurafer Kars
Baskı ve Cilt
Pelin Ofset (312) 418 70 93/94

İmge Kitabevi
Yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Konur Sok. No: 3 Kızılay 06650 Ankara
Tel: (312) 419 46 10 - 419 46 11 • Faks: (312) 425 29 87
internet: www.imge.com.tr * E-Posta: imge@imge.com.tr

İmge Dağıtım
Ankara
Konur Sokak No: 43/A Kızılay
Tel: (312) 417 50 95/96 - 418 28 65
Faks: (312) 425 65 32
İstanbul
Mühürdar Cad. No: 80 Kadıköy
Tel: (216) 348 60 58 Faks: (216) 418 26 10

İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com

Sonraki Sayfa >>


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m