Marc Ferro
Fetihlerden Bağımsızlık
Hareketlerine Sömürgecilik
Tarihi 13.Yüzyıl-20.Yüzyıl

- Kapak
- İçindekiler
- Açılış

I. BÖLÜM: SÖMÜRGECİLİK VEYA EMPERYALİZM
ALTIN VEYA ISA
- Baharat Yolu: Bu Açıklamanın Değeri Nedir?
- Dört Yol
- Toplumsal Bir Neden: Soylu Sınıfın Zayıflaması

SÖMÜRGECİ YAYILMA VE EMPERYALİZM: HANGİ KOPUŞLAR
- Pazar mı Yoksa Bayrak mı?
- Schumpeter mi Yoksa Hobson mu?
- Sonuçların Karşılaştırılması
- Sömürgeleştirme ile Yeni Sömürgecilik Arasında

UYGARLIK VE IRKÇILIK

II. BÖLÜM: İLK GİRİŞİMLER
ÖNCE PORTEKİZLİLER
- Albuquerque ve Cananorlu Mamal

İSPANYOLLARIN GURURU
- Kızılderililer ile Karşılaşma
- Conquistadoreler: Cortez, Pizarro, Valdivia

KİLİSE SAHNEDE: UZAKDOĞU'DAKİ MİSYONLAR
- İsa'nın Krallığını Genişletmek

FRANSA: BALIKÇILIK MI YOKSA MACERA MI?

VE HOLLANDALILAR

İNGİLTERE, DEVLET ELİYLE KORSANLIK

RUS ÇARI: VERGİ MÜKELLEFİ ARTIRMAK

XVI. YÜZYILDA JAPONLAR DA SÖMÜRGECİLİK YAPIYORLAR

III. BÖLÜM: BİR İMPARATORLUK İÇİN MÜCADELE
İLK OLUŞUMLAR
Ispanya-Portekiz Rekabeti
Hollanda-Portekiz Rekabeti
İngiltere: Hollanda'ya Lanet Okuyor
İspanyol Sömürgelerine Yönelik Niyetler
Fransız-İngiliz Rekabeti

HAYATTA KALMA ÇABALARI VE YENİ REKABET ZEMİNLERİ
Büyük Dönüm Noktası: Mısır ya da Cezayir
Bir Parantez: Mısır Emperyalizminin Geçici İhtişamı (1820-1885)
Cezayir-Tunus: Bir Yayılmacılık Tipinden Diğerlerine
Emperyalist Çağda Sömürgeci Rekabetlerin Keskinleşmesi
Kara Afrika'nın Paylaşılması
Yeni Fatihler
Ruslar ve ingilizler: Kafkasya ve Orta Asya Gözetim Altında
The Break-up of China (Çin'in Parçalanması)
1: Fransa Çin-Hindi'nde
The Break-up of China (Çin'in Parçalanması)
2: Rus-Japon Rekabeti
Osmanlı İmparatorluğu'nun Parçalanması
Fransızlar ve İngilizler Ortadoğu'da
"Üstün Halk" Japonya Batı'ya Karşı
Yaşayan Bir Sorun: Kuril Adaları

IV. BÖLÜM: YENİ BİR TOPLUM TÜRÜ AMERİKA MELEZLERİ
Conquistadorelere Hangi Kadınlar?
Siyah Köle Kadının, Siyah Köle Erkeklerinkine Göre Daha Kötü Olan Kaderi
Siyahlar ve Kızılderililer
"Kahverengi" Siyahlar ve Siyah Direniş
"Kahverengi"lerin İsyanı
Kreolün Doğuşu

ANGLO HİNTLİLER: SÖMÜRGEDEKİ İLİŞKİLERİN EVRİMİ

PIEDS-NOIR'LAR VE ARAPLAR
Fas'ta ve Cezayir'de
Gelenek ve Avrupalılaşma
Seçkinlerin Yoksunluk Duygusu ve Sıradan Irkçılık

SİMGESEL KİŞİLER
Tarımcı ve Tarım Alanı
İdareci ve Zorunlu Çalışma
Hekim ve Hastane
Okul ve Okullaşma Sorunu

SÖMÜRGECİ DENEYİMLER
Bir Portekiz İstisnası mı?
İlk Ceza Kolonisi: Angola
Güney Afrika'da Boerler, Siyahlar ve İngilizler
Suçluların Adil Bir Hukuk Kurmak İstedikleri Yer: Avustralya
Özümlenmiş Uluslar, Fethedilmiş Uluslar: Rus ve Sovyet Özgünlüğü

V. BÖLÜM: PEMBE EFSANE VE KARA EFSANE
GEZİ EDEBİYATINDAN JULES VERNE'E

SIRA SİNEMADA: "HAFİF TABURUN SALDIRISI"

BARTOLOMEO DE LAS CASAS VE SÖMÜRGE İNSANLARININ SAVUNULMASI

SİYAH KÖLE TİCARETİNE KARŞI NEDENLER VE DUYGULAR

SOSYALİSTLER VE SÖMÜRGE SORUNU

ENTELEKTÜELLER VE CEZAYİR SAVAŞI: YA SAVAŞTAN SONRA?

SÖMÜRGECİLİK KARŞITI SÖYLEMİN SESSİZLİKLERİ
Kadınların Kurtuluşu

Avrupalı Olmayanların Irkçılıkları

VI. BÖLÜM: YENİLENLERİN BAKIŞI
AMERİKA KITASINDA İŞGALCİLERİN YOL AÇTIKLARI TRAVMA

"KARŞILIKLI HASTALIK AKTARIMI"

YAPININ BOZULMASI VE DİRENİŞ BİÇİMLERİ
Meksika'da

SAO TOME'DE VE PERU'DA FOLKLORUN İFŞA ETTİKLERİ

AFRİKA DİRENİŞİNİN KARŞI TARİHİ: SAMORİ, CHAKA
Afrika: Avrupa'sız Tarih

CEZAYİR SİNEMASININ GÖZÜNDE SÖMÜRGECİ GEÇMİŞ

ABD EL-KRİM'İN BAŞKALDIRISI, BOĞULMUŞ BİR ANI

VİETNAM'DA FRANSIZLARA KARŞI MORAL SİLAHLANMA

TARİHE YENİ BAKIŞ: HİNDİSTAN'DA K. M. PANIKKAR'IN GÖRÜŞÜ

MÜSLÜMAN HÂKİMİYETİ, İNGİLİZ HÂKİMİYETİ

TARİH VE KARŞI TARİH

VII. BÖLÜM: SÖMÜRGE YERLEŞİMCİLERİNİN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ
BİR ÖNCEL: İSPANYOL AMERlKASINDA PIZARROCU HAREKET 1544-1848
Cizvitlerin Paraguay'da Meydan Okumaları

1776, AMERİKALI YERLEŞİMCİLER: BAĞIMSIZLIK MI DEVRİM Mİ?

LATİN-KIZILDERİLI AMERlKASINDA KREOL HAREKETİ

RODEZYA: YERLEŞİMCİ BAĞIMSIZLIĞI, "EMPERYALİZMİN EN YÜKSEK AŞAMASI"

CEZAYİR 1958: DE GAULLECÜ AKIM TARAFINDAN YAKALANAN YERLEŞİMCİ HAREKET

VIII. BÖLÜM: MAYA, KALDIRAÇLAR
YENİ SEÇKİNLER VE HALK HAREKETLERİ
Hıristiyanlık, Buddhizm, İslamiyet
Örgütsel Bir Model Arayışı

ARAP BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİ
Osmanlı Hâkimiyeti Altında Halkların Özerkleşmeleri
Arap Kimliği, Çelişkileri

KOMÜNİST ENTERNASYONAL VE SÖMÜRGE HALKLARI

PANAFRİKANİZMİN ESKİ ATILIMI

IX. BÖLÜM: BAĞIMSIZLIK YA DA DEVRİM
HANGİ HEDEFLER

JAPON ZAFERLERİNİN YARATTIĞI ŞOK

VİETNAM, BAĞIMSIZLIK VE SONRA DEVRİM

HİNDİSTAN MİLLİYETÇİ HAREKETİNİN KENDİNE ÖZGÜLÜĞÜ

ÇİN-HİNDİ, MAGRİP: KASILIP KALAN FRANSIZ POLİTİKASI

CEZAYİR "DEVRİMİNİN" YOLLARI

ANGOLA: ARAÇ HALİNE GETİRİLEN SİYASAL PARTİLER

PERU'NUN "SENDERO LUMİNOSO"SU, KARMA BİR HAREKET

X. BÖLÜM: ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMA YA DA SÖMÜRGECİLİĞİN TASFİYESİ
METROPOLLERİN GÖRÜŞÜ: SÖMÜRGELER VERİMLİ MİDİR?

ULUSUN KİMLİĞİ VE BAĞLI TOPRAKLARIN ROLÜ
Fransa
Büyük Britanya

ULUSLARARASI BAĞLAM: SÜVEYŞ VE İMPARATORLUKLARIN SÖNÜŞÜ

SÖMÜRGECİLİĞİN TASFİYESİ KARŞISINDA CHURCHILL VE DE GAULLE

DE GAULLE VE KARA AFRİKA'DA SÖMÜRGECİLİĞİN TASFİYESİ
Miterrand ve Deferre: İki Öncü

BELÇİKA KONGOSU VE GOLD COAST, BİR ZITLIK

ESKİ SSCB: BlR PATLAMADAN COK BÎR FIŞKIRMA

XI. BÖLÜM: SÖMÜRGECİLİĞİN TASFİYESİNE DARBE
AVRUPA HEGEMONYASINDAN AMERİKAN HEGEMONYASINA

SÖMÜRGELİK SONRASI İLİŞKİLERDEN ÇOKULUSLU EMPERYALİZME

DÜNYANIN BİRLEŞMESİNİN GÖRÜNÜMLERİ VE ETKİLERİ

Kronoloji
Seçilmiş Filmler
Kaynakça


www.1001Kitap.com