ÇEVİRENİN SUNUŞU

    Kitabın yazarı Justin McCarthy, nüfusbilim (demografi) ve tarih araştırmaları dalının uzmanıdır; ABD'nde Louisville Üniversitesinde Profesördür. Balkan Yarımadasının ve Yakın Doğunun halklarıyla ilgili pek çok incelemesi, yayını vardır.

Bütün çevirilerimde olduğu gibi, yazarın anlatımını, kendi ağzından, ama Türkçe olarak aktarmaya çalıştım. İlke olarak, kendim bu kitabın yazarı olsa idim kullanmıyacağım, başka türlü anlatacağım deyişlerini dahi olduğu gibi yansıttım. Bunun bir iki istisnası oldu. Değerli yazar, hukukçu değildir; bazı sözcük seçimleri, hukukçu gözüyle, kendini yadırgatacak nitelikte olmuş. Örneğin, daha ilk bölümün ilk sayfasında, "...countries that were created in the wars and revolutions that separated them from the Ottoman Empire" deyişi var. Bunun Türkçesi şöyledir: "...kendilerini Osmanlı İmparatorluğundan ayıran savaşların ve ayaklanmaların yarattığı ülkeler". Oysa, ülkeler, memleketler yaratılamaz, kurulamaz; burada yazar, devletler'i kasdetmektedir. Ben de çeviride, devletler dedim. Az sonra, "The new Turkish Republic was a nation of ..." sözleriyle karşılaşıyorsunuz. Bunun da tam Türkçe karşılığı, "Yeni Türkiye Cumhuriyeti, ...den oluşan bir ulustu" çevirisidir. Oysa, Türkçede, "Cumhuriyet...ulustu" denemez; ifadenin, "Yeni Türkiye Cumhuriyetinin ulusu, ...den oluşuyordu" biçiminde olması gerekirdi; çeviriyi öyle verdim. Sonuç olarak, yazarın metninde ve anlatımında tasarruf hakkımın bulunmadığının bilincinde olmakla birlikte, bu kitabı okuyacak düzeyde aydın kişilerin Türkçesine çok ters düşecek deyişler kullanmanın sorumluluğunu üstlenemedim ve bir iki yerde, yazarın da onaylıyacağını umduğum, bu gibi, onun kasdettiği anlatımı etkilemiyecek düzeltmeler yaptım.

    Kitapta, [böyle] köşeli parantez içindeki bütün deyişler, benim, okuyucunun metni anlamasını kolaylaştırma, Türkçeye uygun düşecek anlatımı verme amaçlı eklemelerimdir. Keza, [*] biçimindeki asterisk, yâni yıldız benzeri simge ile verilmiş bütün dipnotları, yazarın özgün metninde bulunmayan, benim eklediğim dipnotlarıdır.

Çeviren        


<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>