ÖLÜM   VE
SÜRGÜN


Justin McCarthy
Ön Kapak Arka Kapak


    "Ölüm ve Sürgün" (Death and Exile), ondokuzuncu yüzyılla yirminci yüzyılın başlarında Balkanlarda, Ortadoğu'da ve Asya'da milyonlarca Müslümanın öldürülmesi ve tehcir edilmesinin tarihi olduğu kadar Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların nasıl ortaya çıktığının da tarihidir.
    Rus İmparatorluğu'nun yayılmacı siyasetinin tarihi ve Balkanlar'da yeni ulusların tarih sahnesine çıkışları, geleneksel olarak, Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparılan Hıristiyan ulusların bakış açısından anlatılmıştır. "Ölüm ve Sürgün" bu gelişmeleri, ilk defa olarak emperyalizmin, milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların kurbanı olan Türklerin ve öteki Müslümanların bakış açısından dile getiriyor.
    "Ölüm ve Sürgün", Ortadoğu ve Balkan halklarının tarihine bakışımızı kökten bir değişikliğe uğratıyor ve bugün de devam etmekte olan çatışmaların daha iyi anlaşılmasını mümkün kılacak perspektifler sunuyor.

Justin McCarthy
    "Ölüm ve Sürgün"ün yazarı Justin McCarthy, Louisville (ABD) Üniversitesi'nde tarih profesörüdür. Özellikle Balkanlar ve Ortadoğu konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınıyor. "Ölüm ve Sürgün"den önce yayımlanan kitaplarından bazıları şunlar: The Arab World, Turkey, and like Balkans (Arap Dünyası, Türkiye ve Balkanlar, 1982); Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and The End of Empire (Müslümanlar ve Azınlıklar: Osmanlı Anadolu'sunun Nüfusu ve İmparatorluğun Sonu, 1983); The Population of Palestine: Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate (Filistin Halkı: Geç Osmanlı ve Manda Dönemi Nüfus Tarihi ve istatistikler, 1990). İnkılap Yayınevi, "Ölüm ve Sürgün"den sonra. Prof. Dr. Justin McCarthy'nin "Müslümanlar ve Azınlıklar" başlıklı çalışmasını da yayımlayacaktır.© 1995, Justin McCarthy
Kitabın özgün metni, "Death and Exile/The ethnic cleansing of Ottoman muslims, 1821-1922" başlığıyla Princeton/New Jersey'de, 1995 yılında Darwin Press. Inc. tarafından yayınlanmıştır.

Türkiye'de yayın hakkı
© 1998, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş.

Bu kitabın her türlü yayın hakları, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince
İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir.

Editör
Hilmi Yavuz

Dizgi-Düzelti
Bilge Umar

Sayfa Düzeni
Yüksel Bakay

Kapak
Vartan Paçacı

Baskı
ANKA BASIM
Matbaacılar Sitesi No: 38
Bağcılar - İstanbul

ISBN 975-10-1303-8

İNKILÂP
Ankara Caddesi, No: 95
Sirkeci 34410 İSTANBUL
Tel: (0212) 514 06 10-11 (Pbx)
Fax: (0212) 514 06 12
Web sayfası: http://www.inkilap.com

Çeviren: Bilge Umar

İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com

Sonraki Sayfa >>w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m