İçindekiler
Kapak
Çevirenin Sunuşu
Şükran Borçlarım
Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM:
YİTİRİLECEK ÜLKE

Müslümanlar
Değişimin nedenleri
  Osmanlının güçsüzlüğü
  Ulusçuluk ve ayaklanma[lar]
  Yunan Bağımsızlık Savaşı
  Ulusçuluk ve müslümanlar
  Rus yayılması
  Kırım Tatarlarının göçü
  Bunları izleyen savaşlar ve sürülmeler

İKİNCİ BÖLÜM: DOĞU
ANADOLU VE KAFKASYA

Rus yayılması
  1820'li yıllar
  Kafkasyadan zorunlu göç
  Abazalar
  Hastalık
  Göçün Osmanlı imparatorluğu üzerindeki etkileri
  Çerkesler Osmanlı imparatorluğunda
  Rus Emperyalizmi
Osmanlının doğu illerindeki durumu
Özet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
BULGARİSTAN

Bulgaristan müslümanları[nın felaketi]
  Çarpışmalarda halkın uğradığı kayıplar, ölümler
  Müslüman sivil halka saldırılar
  Kazaklar
  Rusların düzenli ordusu
  Bulgarlar
  Gaspın ve yakıp yıkmanın siyasal araç diye kullanılması
  Misilleme eylemleri
  Sığınmacılar
Savaş sonrası Bulgaristan
  Yahudiler
  Sığınmacıların sayıları
Ölümler ve göç etmeler
Sonuca ilişkin çözümleme gözlemi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
1878'DEN 1914'E DOĞRU

1877-78 Rus-Türk Savaşı
  Bilgi kaynakları
  Savaş sırasında Rus ve Ermeni eylemleri
  Göçe çıkma
Doğu Anadolu, 1878-1914
  Ermeni ayaklanmaları
  Süregiden Ermeni göçü
Kafkasya 1905
Gelecekte gizlenen şiddet olayları

BEŞİNCİ BÖLÜM:
BALKAN SAVAŞLARI

Savaşlar ve Balkan müslümanları
  Cinayetler
  Talan ve yakıp yıkma
  Zorlamayla hristiyanlığa geçirmeler
  Hristiyanların çektikleri
  Müslüman sığınmacılar
Balkanlarda nüfus değişimi

ALTINCI BÖLÜM: DOĞU'DA
KESİN SONUÇ BELİRLEYİCİ SAVAŞ

Birinci Dünya Savaşı-Askeri olaylar
Doğu Anadolu-İçteki durum
  Kürt aşiretleri
  Ermeni ayaklanması
Toplumlar arası savaş
Ruslar
Osmanlının verdiği karşılık
Ermenilerin geri çekilmesi
Kilikia [Çukurova ve yakınları]
Güney Kafkasya
Müslüman sığınmacılar
  Güney Kafkasyalı sığınmacılar
  İç göç sığınmacıları
Niles ile Sutherland'in raporu
Doğuda müslümanların uğradığı ölüm telefatı

YEDİNCİ BÖLÜM: BATI'DA
KESİN SONUÇ BELİRLEYİCİ SAVAŞ

Savaşa hazırlık
Savaşın gidişi
  İzmirin işgal edilmesi
  İzmirden [iç bölgeye] Yunan ilerlemesi
  Aydın Vilayetinde halka edilen eziyet: Kentler[deki durum]
  Aydın Vilayetinde halke edilen eziyet: Kırsal alanda
  Yalova, İzmit, Gemlik ve çevre köylerindeki vahşet eylemleri
  Çerkeslerin rolü
  Yunanlıların geriye çekilmesi
  Batı Anadolu yahudilerine edilen eziyetler
  Hristiyanlara edilen eziyetler
  Rumlarla Ermenilerin göçü ve sürülmesi
Savaşın sonuçları ve getirdiği yıkım
  Müslümanların malının mülkünün çalınması, yakılıp yıkılması
  Kamu düzeninin yok edilmesi
  Müslüman sığınmacılar
  Müslümanların ölüm telefatı
Varılan sonuç

SEKİZİNCİ BÖLÜM: MÜSLÜMAN
ÜLKESİNİN BAŞINA GELENLER

Bunun yarattığı etkiler
  Osmanlı hükümetinin politikaları ve tarihten çıkan dersler
  Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yapısı
  Türkiye Cumhuriyetinin politikaları
Genel Sonuç. Ölüm telefatı ve göç etmeler

EK: İZLENEN YÖNTEMLER
VE HESAPLAMA BİÇİMİ

I. Bulgaristan müslümanları hakkında
II. 1912-1922 dönemi ölüm telefatının hesaplanışı

KAYNAKÇA

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m