KAYNAKÇA
    MEHMET ALİ AĞAKAY: Atatürk'ten 20 Anı; T.D.K. yyn., Ankara, 1981.
    SAMET AĞAOĞLU: Babamın Arkadaşları; 3.basım, İstanbul, 1969.
    FAHRETTİN ALTAY: 10 Yıl Savaş (1912-1922) Ve Sonrası; İnsel yyn., İstanbul, 1970.
    Dr.ASIM ARAR: Son Günlerinde Atatürk; Selek yyn., İstanbul, 1958.
    NEZİHE ARAZ: Mustafa Kemal'le 1000 Gün; lO.basım, Dünya yyn., İstanbul, 2002.
    KEMAL ARIBURNU: Atatürk - Muhtelif Cepheleriyle; Ankara, 1953.
    KEMAL ARIBURNU: Atatürk'ten Anılar; 2.basım, İş Bankası yyn., Ankara, 1976.
    DAMAR ARIKOĞLU: Hatıralarım; İstanbul, 1961.
    İZZET ASLAN: Atatürk Silifke'de; Ankara, 1969.
    SADİ YAVER ATAMAN: Atatürk Ve Türk Musikisi; K.B., yyn., Ankara, 1991.
    GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: Atatürk'ün Anıları, 1917-1919; kaleme alanlar: Falih Rıfkı [Atay], Mahmut [Soydan]; sadeleştiren: İsmet Bozdağ, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1982.
    FALİH RIFKI ATAY: Babanız Atatürk * Bayrak * Atatürkçülük Nedir? * Atatürk Ne İdi? - 4 kitap bir arada; Bateş yyn., İstanbul, 1998.
    FALİH RIFKI ATAY: Çankaya - Atatürk'ün Doğumundan Ölümüne Kadar; İstanbul, 1969.
    ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR: Tek Adam - Mustafa Kemal; C.III: 1922-1938; 2.basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1960.
    SABRİ BABACAN (derleyen) - MEHMET TURGUT (basıma hazırlayan): Atatürk'ten Anılar - "Özlemler"; Bilgi-Başarı yyn., İstanbul, İstanbul, 2004.
    ISMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU: Atatürk - Yetişmesi, Kişiliği, Devrimleri; Atatürk Üniversitesi yyn., Erzurum, 1973.
    NİYAZİ AHMET BANOĞLU: Nükte Ve Fıkralarla Atatürk; C.I, 4.basım, İstanbul, 1954.
    NİYAZİ AHMET BANOĞLU: Yayınlanmamış Belgelerle Atatürk - Siyası Ve Özel Hayatı; Gözen Yyn., İstanbul, 1981.
    AHMET HAMDİ BAŞAR: Atatürk'le Üç Ay Ve 1930'dan Sonra Türkiye; 2.basım, Ankara, 1981.
    CELAL BAYAR: Atatürk'ten Hatıralar; Sel Yayınları, İstanbul, 1955.
    ADNAN NUR BAYKAL: Mustafa Kemal Atatürk'ün Liderlik Sırları; Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.
    HİKMET BAYUR: "Atatürk'ün Bazı Özellikleri"; Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar; A.K.D.T.Y.K., Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,1990, s.340-357.
    GEORGE BENNEB: "Kemal Atatürk"; Vu, 27 Şubat 1935 (Ö.ANDAÇ UĞURLU -hazırlayan-: Yabana Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, 1923-1938; 2.basım, Örgün yyn., İstanbul, 2003, s.57-63).
    HİKMET BİL: Atatürk'ün Sofrası; Uncu yyn., İstanbul, 1981.
    SADİ BORAK: Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk; Kitapçılık Ltd.Şti., yyn., İstanbul, 1966.
    SADİ BORAK: Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları; Çağdaş yyn., İstanbul, 1980.
    SALİH BOZOK: Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor; yayına hazırlayan: Can Dündar, 5.basım, Doğan Kitapçılık yyn., İstanbul, 2003.
    ALİ FUAT CEBESOY: Sınıf Arkadaşım Atatürk; I-II, Yenigün Haber Ajansı Basın Ve Yayın A.Ş., İstanbul, 1997.
    HALDUN DERİN: Çankaya Özel Kalemini Anımsarken, 1933-1951; Tarih Vakfı Yurt yyn., İstanbul, 1995.
    ERTUĞRUL EFEOĞLU: "Yaralı Bir Kuştu O..."; Cumhuriyet, 9 Kasım 1994.
    MÜNİR HAYLİ EGELİ: Atatürk'den Bilinmeyen Hatıralar; 2.basım, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık Ve Kağıtçılık Ltd.Şti. yyn., İstanbul, 1959.
    GRACE ELLISON: Ankara'da Bir İngiliz Kadını; çev. Osman Olcay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999.
    MAZHAR LEVENTOĞLU: Atatürk Yürür Dururken; Ajans Türk yyn., Ankara, tarihsiz.
    BERTHE G. GAULIS: Çankaya Mektupları; çev. Füruzan Tekil, İstanbul, 1983.
    SABİHA GÖKÇEN: Atatürk'le Bir Ömür; anıları kaleme alan: Oktay Verel, 3.basım, Altın Kitaplar, İstanbul, 2000.
İSMET GÖRGÜLÜ: Atatürk'ün Özel Yaşamı - Uydurmalar, Saldırılar, Yanıtlar; Bilgi Kitabevi, Ankara, 2003.
    CEMAL GRANDA: Atatürk'ün Uşağı İdim; yayına hazırlayan: Turhan Gürkan, Hürriyet yyn., İstanbul, 1973.
    JOSEPH GREW: Atatürk Ve İnönü - Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları; çev. Muzaffer Aşkın, Kitapçılık Tic.Ltd. Şti. yyn., İstanbul, 1966.
    SADİ IRMAK: Atatürk - Bir Çağın Açılışı; İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1984.
    SADİ IRMAK: Atatürk Ve Çevresi, İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Araştırma Ens. yyn., İstanbul, 1974.
    SADİ IRMAK: Atatürk'ten Anılar; 2.basım, Ajans Türk yyn., 1981.
    AFET İNAN: Atatürk Hakkında Hatıralar Ve Belgeler, 4.basım, İş Bankası yyn., Ankara, 1984.
    AFET İNAN: M.Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım; Yenigün Haber Ajansı Basın Ve Yayıncılık A.Ş. yyn., İstanbul, 1998.
    ABDİ İPEKÇİ: İnönü, Atatürk'ü Anlatıyor; Yenigün Haber Ajansı Basın Ve Yayıncılık A.Ş. yyn., İstanbul, 1997.
    NAZMİ KAL: Atatürk'le Yaşadıklarını Anlattılar; Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001.
    YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU: Atatürk - Bir Tahlil Denemesi; Birikim yyn., İstanbul, 1981.
    ARSLAN KAYNARDAĞ: "Atatürk'te Dans Sevgisi"; Cumhuriyet, 16 Mart 2000.
    KILIÇ ALİ: Atatürk'ün Hususiyetleri; Yenigün Haber Ajansı Basın Ve Yayıncılık A.Ş. yyn., İstanbul, 1998; ayrıca Sel yyn., İstanbul, 1955.
    UTKAN KOCATÜRK: Atatürk Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, 1918-1938; A.K.D.T.Y.K., T.T.K., yyn., Ankara, 1988.
    NECATİ KOTAN: Gazi Mustafa Kemal Atatürk - Hiç Böyle Okudunuz mu?; Antalya, 2003.
    MAZHAR LEVENTOĞLU: Atatürk Yürür Dururken; Ajans Türk yyn., Ankara, tarihsiz.
    Prof.Dr.OĞUZ MAKAL: "Atatürk Ve Sinema Buluşması Üzerine"; "Atatürk Ve Sanat"; Altın Portakal Kültür Ve Sanat Vakfı yyn., Ankara, 2000, s.84-93.
    MEHMET ÖNDER: Atatürk Konya'da; A.K.D.T.Y.K., Atatürk Araştırma Merkezi yyn., Ankara, 1989.
    MEHMET ÖNDER: "Atatürk'e Mektuplar"; Atatürk Bildirileri; 2.basım, K.B.yyn., Ankara, 2002, s.1-51.
    MEHMET ÖNDER: Atatürk'ün Yurt Gezileri; 2.basım, Türkiye İş Bankası yyn., Ankara, 1998.
    AHMET BEKİR PALAZOĞLU: Atatürk İlkeleri; Türk Hava Kurumu yyn., Ankara, 1998.
    YORGİ PEŞMEZOĞLU: "Kemal Atatürk"; Proia [Atina], 17-18 Şubat 1937 (Ö.ANDAÇ UĞURLU -hazırlayan-: Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, 1923-1938; 2.basım, Örgün yyn., İstanbul, 2003, s.37-46).
    İLHAN E. POSTACIOĞLU: Atatürk Önünde Tarih Bakaloryası; İstanbul Ü. Atatürk Devrimleri Araştırma Ens. yyn., İstanbul, 1979.
    İSMAİL HABİB SEVÜK: Atatürk İçin; K.B.yyn., Ankara, 1981.
    MEHMET SOLMAZ: Gaziantep'in Adaşı Ve Fahri Hemşehrisi Atatürk Gaziantep'te - Mektuplar, Belgeler, Fotoğraflar, Anılar ve Gaziantep Nüfusuna Tescili; 2.basım, İstanbul, 1983.
    HASAN RIZA SOYAK: Atatürk'ten Hatıralar; I, Yapı Kredi Bankası yyn.İstanbul, 1973.
    AYDIN SU: Fıkralarda Atatürk; Hür Yayınevi, İstanbul, 1964.
    AYDIN SU: Özel Hayatında Atatürk; Hür Yayınevi, İstanbul, tarihsiz.
    ÖZEL ŞAHİNGİRAY: Atatürk'ün Nöbet Defteri, 1931-1938; Türk İnkılâp Tarihi Ens. yyn., Ankara, 1955.
    BİLAL N.ŞİMŞİR: Atatürk'ün Hastalığı; A.K.D.T.Y.K., T.T.K. yyn., Ankara, 1989.
    NİZAMETTİN NAZİF TEPEDELENLİOĞLU: Atatürk'ün Son Balosu; 3.basım, İstanbul, 1944.
    SAİD ARİF TERZİOĞLU: İnsancıl Atatürk; Ak Kitabevi, İstanbul, 1964.
    SAİD ARİF TERZİOĞLU: Yazılmayan Yönleriyle Atatürk; Ak Kitabevi, İstanbul, 1963.
    TAHA TOROS: Atatürk'ün Seyahatleri - Adana; Adana, 1939.
    METE TUMÇAY - HALDUN ÖZEN: "2933 Darülfünun Tasfiyesi Veya Bir Tek-Parti Politikacısının Önlenemez Yükselişi Ve Düşüşü"; Tarih Ve Toplum, C.II, s.222-236.
    ŞERAFETTİN TURAN: Kendine Özgü Bir Yaşam Ve Kişilik: Mustafa Kemal Atatürk; Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.
    Ö.ANDAÇ UĞURLU -hazırlayan-: Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, 1923-1938; 2.basım, Örgün yyn., İstanbul, 2003.
    RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN: Atatürk'ü Özleyiş; I-II, Yenigün Haber Ajansı Basın Ve Yayın A.Ş., İstanbul, 1999. Yakınlarından Hatıralar; Sel yyn., İstanbul, 1955.
    AHMET EMİN YALMAN: Yakın Tarihte Görüp Geçirdiklerim; Gül: 1922-1944; İstanbul, 1970.
    ASLAN TUFAN YAZMAN: Atatürk'le Beraber - Devrimler, Olaylar, Anılar, 1922-1936; İş Bankası yyn., Ankara, 1989.
    BARIŞ YETKİN: "Kızı Ülkü Anlatıyor: Atatürk, Çocuk Ve 23 Nisan"; Yeniden Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk, Mayıs 2004, sayı 68.
HASAN ALİ YÜCEL: "Önsöz"; Mehmet Nuri Conker'in Zabit Ve Kumandan kitabına; Yenigün Haber Ajansı Basın Ve Yayın A.Ş. yyn., İstanbul, 1998, s.5-8; ayrıca, 1 HASAN ALİ YÜCEL: "Nuri Conker'in Biyografisi"; NURİ CONKER: Zabit Ve Kumandan; Türkiye İş Bankası yyn., Ankara, 1959, s.3-7
<< Önceki Sayfa - Ana Sayfaw w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m