VURAL SAVAŞ

İrtica ve Bölücülüğe Karşı

MİLİTAN DEMOKRASİKapak Resmi: Yaşar Çallı

BİLGİ YAYINLARI / BİLGİ DİZİSİ: 133

ISBN 975 - 494 - 893 - 3
2001 . 06 . Y . 0105 . 1904


Birinci Basım Temmuz 2000
İkinci Basım Temmuz 2000
Üçüncü Basım Temmuz 2000
Dördüncü Basım Temmuz 2000
Beşinci Basım Temmuz 2000
Altıncı Basım Basım Temmuz 2000
Yedinci Basım Ağustos 2000
Sekizinci Basım Ağustos 2000
Dokuzuncu Basım Ağustos 2000
Onuncu Basım Ağustos 2000
On Birinci Basım Ekim 2000
On İkinci Basım Şubat 2001

Genişletilmiş On Üçüncü Basım
Nisan 2001BİLGİ YAYINEVİ
Meşrutiyet Caddesi, No: 46/A, Yenişehir 06420 / Ankara
Tlf : (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 - 431 81 22
Faks: (0-312) 431 77 58

BİLGİ KİTABEVİ
Sakarya Caddesi, No: 8/A, Kızılay 06420 / Ankara
Tlf : (0-312) 434 41 06 - 434 41 07
Faks: (0-312) 433 19 36

BİLGİ DAĞITIM
Narlıbahçe Sokak, No: 17/1, Cağaloğlu 34360 / İstanbul
Tlf : (0-212) 522 52 01 - 520 02 59
Faks: (0-212) 527 41 19

web: www.bilgiyayinevi.com.tr
mail: info@bilgiyayinevi.com.tr» İçindekiler »w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m