İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Kitap Hakkında
    Vural Savaş ve "Militan Demokrasi"......Metin Aydoğan
    Başsavcı Vural Savaş ve Militan Demokrasi......Av. Veli Devecioğlu
    Vural Savaş ve "Militan Demokrasi"......Bedri Baykam
    Militan 'Savcı'......Mehmet Ali Kışlalı
    Vural Savaş İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi......Prof. Dr. Özer Ozankaya
    Düşmanlar ve Militan Demokrasi......Av. Fevzi Çamlı

Vural Savaş'ın Not Defterinden Seçmeler:
    - Kanuni'nin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi'nin şöylesi fetvaları, Osmanlı'ya egemen olan zihniyetin niteliğine ışık tutar...
    - 1999 yılında yayımlanan, Ergün Poyraz'ın yazdığı Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı...
    - Yine İBDA-C'nin yayın organı Taraf dergisinin 1 Ekim tarihli sayısından bazı alıntılar...
    - Notlarıma daha önce sözünü ettiğim Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitaptan...
    - Dr. Abdullah Manaz tarafından yayımlanan Dünya'da ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık adlı eserde İBDA-C şöyle tanımlanıyor...
    - 30 Kasım 2000 tarihli Hürriyet gazetesindeki Camilerdeki Terör Örgütü başlıklı...
    - M. Emin Değer tarafından yazılan ve 2000 yılının Şubat ayında yayınlanan Bir Cumhuriyet Düşmanının Portresi veya Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Derin Misyonu adlı...
    - Jandarma Genel Komutanlığının Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler adlı raporundan Fethullah Gülen ile ilgili bir bölüm aşağıya aynen alınmıştır...
    - Ergün Poyraz'ın MNP'den FP'ye İhanet Belgeleri adlı eserden bazı notlar...
    - 27.5.1993 tarihinde Mekke'de yapılan bir toplantıda Fazilet partisi Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen şunları söylüyor...
    - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile, The British Council'ün birlikte düzenledikleri Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele sempozyumunda...
    - Notlarıma tamamını aldığım ender yazılardan biri, Tamer Bacınoğlu tarafından yazılmış. 6 Temmuz 1999 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Türkiye'de Alman Vakıflarının Marifetleri başlıklı yazıda...
    - Şükrü Elekdağ, Milliyet gazetesinde yayımlanan İslam ve Demokrasi başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor...
    - Ergün Poyraz tarafından gerçek belgelerle ve görüntülü kasetlere dayanarak hazırlanan ve 1996 yılında yayımlanan Refahın gerçek Yüzü adlı eserde...
    - Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yapan büyük İslam bilgini Seyyid Bey hilafet konusunda görüşlerini açıklarken şöyle demişti...
    - 1999 yılında yayımlanan, Cengiz Özakıncı'nın yazdığı United States Of İRTİCA 1945-1999 adlı kitaptan notlarıma aldığım...
    - Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitaptan notlarıma aldığım bir başka bölüm...
    - Ergün Poyraz'ın yazdığı MNP'den FP'ye İhanet Belgeleri adlı kitaptan aldığım bir not...
    - Yine Dünya'da ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık adlı eserden...
    - Yesevizade tarafından yazılan ve henüz yayımlanmamış Şeriatçı Beşinci Kol adlı eserden Humeyni'ye ilişkin olarak aldığım notlar...
    - Enis Berberoğlu, laiklik Asıl Kime Lazım başlıklı makalesinde şöyle diyor...
    - 2000 yılının eylül ayında Necip Mirkelamoğlu'nun Atatürkçü Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik adlı muhteşem eseri yayımlandı. Yazarından aldığım izinle her Türk aydının okuması gerektiğine inandığım bu eserden bazı bölümleri...
    - Hasan Pulur, Din ve Siyaset başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor...
    - 5 Ocak 1982 tarihinde ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı William R. Overton tarafından verilen ve Science dergisinde yayımlanan karar...
    - Amerikan Yüksek mahkeme kararlarını çok yakından izleyen Prof. Dr. Türker Alkan, 19.8.2000 tarihli Radikal gazetesinde yayımlanan Amerika'daki Kadar Laiklik başlıklı makalesinde de konuya ışık tutmaya devam ediyor...
    - 23.6.2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Sorumluluğu Yüklenmek başlıklı makalesinde Ali Sirmen şöyle diyor:...
    - 11 Ağustos 2000 tarihli Milliyet gazetesinde Alman 'İnce Ayarı' başlığıyla yayımlanan haber üzerine birlikte düşünelim:...
    - Ertuğrul Özkök, 14.10.1999 tarihli Hürriyet gazetesine yazdığı Keşke Bugün Orada Olsaydım başlıklı makalesinde...
    - Anayasa Hukuku ile ilgili en değerli eserlerden bazılarını yazmış olan Prof. Dr. Zafer Gören'in bana 22.6.2000 tarihinde faksladığı Avrupa ile Bütünleşme Sürecinde Anayasal Reform başlıklı yazısından bir bölümü aşağıya aynen alıyorum:...
    - Serdar Turgut, 21 Kasım 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde yazdığı Açık ve Yakın Tehlike başlıklı makalesinde şöyle diyor:...
    - Metin Aydoğan, Aralık (1999) ayında Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye adını verdiği iki ciltlik...
    - Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal, 18.5.1976 günü TBMM'de şu konuşmayı yapıyor: ..."Tek tip silaha bağlanmada hata yaptığımızı yeni anlıyoruz" diyen adam, tek tip silaha bağlanmamızı sağlayan anlaşmaların altında imzası olan kimsedir...
    - Avrupa Birliği'ne kolayca alınacağımıza kolayca inanan aydınları 'artist yapılacağına inanandıralarak kandırılan kızlar'a benzetmiştim. Elbette bu görüşe varmam sebepsiz değil. Bu konuda aldığım bazı notlar aşağıdadır:...
    - Prof. Dr. Faruk Şen'in (Türkiye Araştırmalar Merkezi Başkanı) 23.2.2001 tarihinde, EGE-KOOP'un 10. Eğitim Semineri'nde dağıttığı Avrupa Birliği'nde Kamuoyu Türkiye'nin Adaylığına Nasıl Bakıyor başlıklı makale:...
    - 5 Kasım 2000 tarihli Milliyet gazetesi Türk Korkusu başlığıyla şu haberi verdi:...
    - Bu konuda da en doğru ve bilimsel değerlendirmeler Metin Aydoğan tarafından yazılan Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye adlı kitapta yer almaktadır. Konu çok önemli olduğundan, aldığım notların bir kısmını bilgilerinize sunuyorum:...
    - Ferhat Tınç'ın IMF'ye Karşı Sinatra Formülü (3.7.2000 tarihli Hürriyet gazetesi) başlıklı makalesinde yazdıkları çok ilginç:...
    - 1 Mart 2001 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Haluk Yurtsever'in, Seçeneksizlik Dayatması başlıklı çok ilginç bir makalesi yayımlandı. Bu makalede...
    - Metin Aydoğan, 24 Kasım 2000 tarihli Müdafaa-i Hukuk gazetesinde yayımlanan Avrupa Birliğini Kim İstiyor başlıklı makalesinde bizi düşündürmeye devam ediyor:...
    - Atilla İlhan, 14.7.2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Ecnebi Kültür Kuşatmasına Karşı başlıklı makalesinde şunları yazmış:...
    - 9 Eylül 2000 tarihli Radikal gazetesinde, Gündüz Aktan'ın Gerçekle Yüzleşme Anı başlıklı makalesinde yazdıkları, üzerinde düşünülmeye değer nitelikte:...
    - Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemiyle ilgili en ilginç tespitleri, Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Falih Rıfkı Atay, Barış Yılları adlı eserinde yapıyor. O eserden küçük iki parça nakledeceğim:...
    - Hüsnü Merdanoğlu'nun, 1999 yılında ikinci baskısı yapılan Atatürkçü Düşüncenin Evrenselliği adlı çok önemli eserinin...
    - Nacip Mirkelamoğlu'nun Atatürkçü Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik adlı çok önemli eserinden 'not'lar almaya devam ediyorum:...
    - Mehmet Ali Kışlalı, 22.9.2000 tarihinde yayımlanan ABD ve Kemalizm başlıklı makalesinde şunları yazıyor:...
    - Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde şu bilgileri veriyor:...
    - Ahmet Taner Kışlalı'nın, 11.7.1997 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan makalesi güncelliğini koruduğu için 21.10.2000 tarihinde bir kez daha yayımlandı. Birlikte okuyalım:...
    - Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 29.10.2000 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan Diktatör'ün Cumhuriyeti başlıklı makalesinde şöyle diyor:...
    - 1999 yılında yayımlanan Cumhuriyeti Çürütenler adlı kitabında Niyazi Ünsal şu hususlara değiniyor:...
    - 1998 yılı "Atatürk Barış Ödülü"nün de sahibi olan değerli tarihçi Prof. Dr. Bernard Lewis, şu değerlendirmeleri yapıyor:...
    - Atatürk devrini eleştirenlere bir güzel yanıt İlhan Selçuk'un, 27.10.1998 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Gel de Şaşma! başlıklı makalesinde:...
    - 8.7.2000 tarihli Akşam gazetesine Kanunlar mı, Yoksa Erbakan mı Hatalı başlıklı makale yazan Rıza Zelyut şunları söylüyor:...
    - "İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi" adlı eserimi birinci baskısından okur okumaz Yılmaz Karakoyunlu, 15.7.2000 tarihli Sabah gazetesine yazdığı "Militan Demokrasi" başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor:...
    - 1 Haziran 2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, NGO yaftalı Alman Vakfı yöneticilerinin beyanlarına değiniliyor:...
    - Kürşat Başar, 25.6.2000 tarihli Star gazetesindeki Beyin Yıkama Suçu başlıklı makalesinde şunları yazıyor:...
    - Nurculuğun bir kolu olan Aczemendilerin lideri Müslüm Gündüz, 5 Ekim 1996 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanan röportajında şunları söylemiştir:...
    - Prof. Dr. Cahit Tanyol'un 1999 yılında yayımlanan Neden Türban adlı kitabından notlarıma geniş bölümler almışım. "Türban" konusu her zaman güncelliğini koruduğundan, bu kitaptan aldığım notların tamamını aşağıya koyuyorum:...
    - ...Prof. Dr. Cahit Tanyol'un, ayrıntılarıyla açıklamaya çalıştığım görüşleri, fikirlerini köşebaşlarını tutmuş bazı gazete yazarlarını okuyarak veya televizyonlardaki güdümlü tartışma programlarını izleyerek edinenen aydınlarımıza abartılı görünebilir. Ancak bir tek belge üzerinde dahi düşünmek, başörtüsü eylemlerinin Fazilet Partisi yöneticileri tarafından ne amaçla ve planlı şekilde tezgahlandığını ve Cahit Tanyol'un ne kadar haklı olduğunu göztermeye yeterlidir sanıyorum...
    - ..."Demokratik Kitle Partisi"nin kapatılmasına ilişkin olarak, 10.3.1998 tarihinde, Anayasa Mahkemesi'nde yaptığım sözlü açıklamanın bir bölümünü aşağıda yer vermek istiyorum:...
    - ...Notlarıma aldığım 8 makaleyi aynen aktarıyorum: -1- Korsika, Akdeniz'de, Fransa ile İtalya arasında, 200 bin civarında nüfusu olan bir adadır. Korsika uzun süre İtalya'nın karmaşık ve kargaşalı siyasi mücadelelerinin içinde yer almış;...
    - ... -2- Litvanya'nın bağımsızlık hakkını savunan The New York Times'ın yazarı William Safire'a, bir Sovyet diplomatı şöyle demiş: "Siz Litvanya'nın ayrılma hakkını destekliyorsunuz. Ama aynı zamanda 1861'de, Amerika içsavaşında ayrılıkçı güney eyaletlerini dize getiren ve birliği koruyan Abraham Lincoln'ü de savunuyorsunuz. Bu çelişki değil mi?"...
    - ... -3- Ortadoğu'da yıllardır oynanan oyunu satranca benzetenler, satranca hakaret ediyor bence. Satranç, ağır oturaklı, zeka isteyen bir oyundur. Saddam'ın, Esad'ın, mollaların, Talabani'nin, Barzani'nin ve Öcalan'ın yıllardır bıkmadan oynadığı oyun ise beş yaşındaki çocukların bile çabucak öğrenip sıkılacağı kadar tekdüze...
    - ... -4- Milletlerarası hukuk belgeleri açısından üzerinde durulan diğer bir konu "kendi kaderini tayin etme" hakkıdır. Anayasa Mahkemesi'ne göre "Uluslararası hukuk düzenenindeki bu olguyu Türk Ulusu, her tür ayrılığı dışlayıp eşitliği sağlayarak Lozan Barış Anlaşması'yla gündeminden çıkarmıştır, günümüzde de koşulları yoktur."...
    - ... -5- Önce şu "self-determinasyon" meraklılarına söyleyelim: Bunlar sanıyorlar ki, PKK terörünün yarattığı hava içinde sağlayabilecekleri bir "self-determinasyon" hakkı sayesinde "ülkenin toprak ve siyasal bütünlüğünü zedeleme olanağı bulabilirler."...
    - ... -6- Kimlik denen şey, üç beş folklorik öğeden allı-morlu giysiden ve mahalli yemeklerden ibaret olmayıp, o kimliklerin ahlaklarını, gelenek ve göreneklerini, adeta anlayışlarını da içerir. Bugün Suudi Arabistan'da...
    - ... -7- İnsan hakları davasından uzak durmanın nedeni açık. Ortada kutsal bir deyim var: 'İnsan hakları'na karşı olmak, vahşet. Karşıyım demek, çılgınlık. Diğer taraftan İnsan hakları adı altında yürütülen kampanyalara bakıyorsunuz, tamamı politik....
    - ... -8- Amerikalı terör uzmanı Prof. Yonah Alexander'la yapılan bir söyleşiyi ilginç bulduğumuzdan aşağıya tam metnini alıyoruz:...
    - Seçkin Yayınevi, Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda doktara tezi olarak hazırlanan, 8.11.1999 tarihinde Prof.Dr. Mehmet Akad, Prof.Dr. Cemal Bali Akal, Prof.Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Prof.Dr. Turan Yıldırım ve Doç.Dr. Bihterin Dinçkol'dan oluşan jüri önünde savunulan ve oybirliği ile kabul edilen Militan Demokrasi Anlayışı adlı eseri, 2000 yılının ekim ayında yayımladı. Yayınevinden aldığım izinle, bu çok önemli eserden çeşitli bölümleri "not'larıma alıyorum...

Vural Savaş'ın, Hukuk Yoluyla Anayasal Düzenimizi ve Ülke Bütünlüğünü Savunmaya Çalışırken Yaptığı Konuşmalar ve İmzasını Taşıyan Belgeler
    - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın 19 Mayıs 2000 tarihinde, Samsun'da "Atatürk ve Türkiye" konulu konferansta yaptığı konuşma.
    - Uluslararası antlaşmalar karşısında ABD'nin tutumu.
    - Çağdaş bir 'İnsan Hakları' anlayışı
    - Vural Savaş'ın 26 Ekim 1999 tarihinde yaptığı basın toplantısı
    - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın, 10 Kasım 1999 günü saat 15.00'te Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü alırken, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salanunda yaptığı konuşma

Refah Partisi Davası
    İddianame
    - Anayasamıza Göre Laiklik
    - Davamıza Dayanak Yaptığımız Deliller

    Esas Hakkında Görüş

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın, Refah Partisi'nin Kapatılmasına İlişkin Olarak Açtığı Davada, Anayasa Mahkemesi'nde 11.11.1997 Tarihinde Yaptığı Sözlü Açıklama

    Recep Tayyip Erdoğan Hakkındaki Tebliğname

Fazilet Partisi Davası

    - Esas Hakkında Görüş

1989 Tarihli İngiltere Terörle Mücadele Kanunu (İlgili Hükümler) Temel Suçlar

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer tarafından Ankara Barosu'nca Düzenlenen "Hukuk Kurultayı 2000'e Sunulan, "Din, Vicdan ve Kanaat Özgürlüğü" Başlıklı Bildirinin Tam Metni«Kapak« - »Önsöz»w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m