Tamer Bacınoğlu ve
Andrea Bacınoğlu


MODERN ALMAN ORYANTALİZMİ
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman OryantalizmiKapak
İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Yazarın Önsözü


Alman gözüyle Türkiye
- "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
- Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
- "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
- "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
- "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
- Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
- Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
- Almanya ve "Kürt sorunu"
- Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
- 1. Kürtlerin tarihi
- 2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
- 2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
- 2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
- 3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
- 3.1. Med-TV
- 3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
- 4. Politik çözüm
- 4.1. Türkiye'ye çağrılar
- 4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
- 5. "Almanya'da Kürt protestoları"
- 5.1. Video görüntüleri
- 6. "Mütarekenin sonu"
- 7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
- 8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
- 8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç
Kaynakça

www.1001Kitap.com


AVRASYA - BİR VAKFI
ASAM YAYINLARI: 24
AVRUPA ARAŞTIRMALARI DİZİSİ: 2Büyük görmek için tıklayınBüyük görmek için tıklayınMODERN ALMAN ORİYANTALİZMİ
ALMAN YAYINCILIĞININ TÜRKİYE TABLOSU


Tamer BACINOĞLU
Andrea BACINOĞLU

ASAM
AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YAYINLARI
Ankara 2001


Arka kapaktan:
    "Nazi söylemi ile insan haklarını savunmak." Bacınoğlu'nun bu çarpıcı ifadesi bu kitapta anlatılan Alman oryantalizmini en özlü ve etkili şekilde özetliyor. Türkiye'ye karşı ırkçı önyargılar ile dolu bir grup doğubilimci ve gazetecinin çalışmalarının analizi olan bu çalışma son on yılın Almanya'sını anlamak isteyen herkesin öncelikle okuması gereken bir inceleme niteliği taşıyor.
    Kitapta ileri sürülen her nokta oryantalistlerin çalışmaları ile kanıtlanmış ve sanki bir oyun gibi işlenmiş. Bu çalışmanın çok ciddi bir şekilde ilgi çekeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Sadece konu ile entelektüel düzeyde ilgilenenler için değil araştırmacılar için de bir kaynak oluşturacaktır.    Tamer Bacınoğlu
    1961 Ordu doğumlu Tamer Bacınoğlu, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu olup Almanya'da doğu bilim ve İran dili/edebiyatı öğrenimi gördü. Tamer Bacınoğlu, Arapça tercümanı ve serbest gazeteci olarak çalışmaktadır.

    Andrea Bacınoğlu
    1966 Wetzlar (Frankfurt) doğumlu Andrea Bacınoğlu, Tübingen'de sosyoloji, islambilim ve doğubilim öğrenimi gördü. Serbest gazeteci olarak çalışan Andrea Bacınoğlu'nun "Batı medyasında manipülasyon", "Osmanlı İmparatorluğu'nda reformlar" ve "Osmanlı toplumunda kadın" konulu yayınlanmış incelemeleri bulunmaktadır.Kütüphane Kart Katalog Bilgisi
327.43056
B214
2001

Bacınoğlu, Tamer
    Modern Alman oriyantalizmi: Alman yayıncılığının Türkiye tablosu/Tamer Bacınoğlu, Andrea Bacınoğlu._Ankara: Avrasya Bir Vakfı, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2001.
    x, 246 s.; 19.5 cm._(Avrasya-Bir Vakfı ASAM Yayınları; 24. Avrupa Araştırmaları dizisi; 2)
    ISBN: 975-6769-29-7
    Eser sonunda kaynakça mevcuttur.
    1.Almanya-dış ilişkiler-Türkiye 2.Türkiye-dış ilişkiler-Almanya 3.Almanya-Etnik gruplar-Kürtler I.e.a.

ISBN 975-6769-29-7

İsteme Adresi

Konrad Adenauer Caddesi No. 61
06550 Yıldız - Çankaya / ANKARA
Tel: 0.312. 491 6070 (Pbx)
Belgegeçer: 0.312. 491 6099

E-posta: asam@avsam.org
Web Sitesi: http://www.avsam.org

Kapak Tasarım ve Grafik Düzenleme
GRAFİKER
0.312.4176393-4174261

Baskı
GRAFİKER Ofset
0.312.3840018

İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com

Aksi belirtilmedikçe, ASAM yayınlarından çıkan yayınlarda belirtilen görüşler, ASAM'ın resmi görüşü niteliğini taşımamaktadır. Sadece yazarını bağlar.


* Sonraki Sayfa >>
Modern Alman Oryantalizmi - Ana Sayfaw w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m