Tamer Bacınoğlu ve
Andrea Bacınoğlu


MODERN ALMAN ORYANTALİZMİ
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman OryantalizmiKapak
İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Yazarın Önsözü


Alman gözüyle Türkiye
- "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
- Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
- "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
- "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
- "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
- Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
- Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
- Almanya ve "Kürt sorunu"
- Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
- 1. Kürtlerin tarihi
- 2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
- 2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
- 2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
- 3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
- 3.1. Med-TV
- 3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
- 4. Politik çözüm
- 4.1. Türkiye'ye çağrılar
- 4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
- 5. "Almanya'da Kürt protestoları"
- 5.1. Video görüntüleri
- 6. "Mütarekenin sonu"
- 7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
- 8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
- 8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç
Kaynakça

www.1001Kitap.com

6. "Mütarekenin sonu"

    FAZ yorumcusu Volker Zastrow'un makalesi "mütarekenin sonu" başlığını taşıyor. Zastrow, "hukuk devleti" Almanya ile PKK arasında 1996 sonundan itibaren bir tür ateşkesin hüküm sürdüğüne işaret ediyor. 855 Yazar, 1993 sonbaharından itibaren Almanya'da "PKK aktivistlerinin şiddet kullanılan taşkınlıklar" yaptıklarını; bunun sebebinin, Türk ordusunun ülkenin doğusunda, PKK'nın varlığını tehdit eden askerî operasyonları olduğunu belirtiyor. 856 Almanya bu "taşkınlıklara, tepkisini PKK'yı yasaklayarak göstermiş. 1996 sonundan itibaren "özellikle Almanlara karşı hiçbir taşkınlık" meydana gelmemiş. Bu, bir tür mütareke sayesinde olmuş: "Hukuk devleti, federal başsavcılar şahsında; Alman toprakları üzerinde suç işlemekle suçlanan PKK teröristlerine verdikleri hükümlerde ölçüsüzlük yapmadılar; buna mukabil örgüt de suç işlemedi, keza gerginliği tırmandırmaktan (Eskalation) sarfı nazar etti - buna 'ihtiyatî tedbir' de denilebilir. Bu yola eski federal hükümet başvurdu. Yeni federal hükümetin de, Öcalan'ı ağır suçlar işlediği gerekçesiyle Alman güvenlik makamları tarafından hakkında uluslararası tutuklama emriyle aramasına rağmen, İtalya'dan istemeyerek, aynı rotaya şu ana kadar devam ettiği, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde görüldü". 857

    Der Spiegel "mütareke"nin bir başka sebebine değiniyor: "1995 yılında iki Alman, o zamanlar genel karargâhı Suriye'de olan, Abdullah Öcalan'ın yanına gittiler. Eski Berlin İçişleri Bakanı Heinrich Lummer (CDU) ve Federal Anayasa'yı Koruma Dairesi şube müdürü Klaus Grünewald şiddete son verilmesi çağrısı yaptılar. FKÖ başkanı Yaser Arafat ya da Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela gibi, hor görülen bir teröristten saygın bir devlet adamına dönüşebileceği tasavvuru, Öcalan'ın içini gıdıkladı, öcalan bu yolla Bonn'un görüşme partneri oldu ve şiddete hazır gözüpek adamlarını devamlı kendi yeni rotasına girmeye zorladı".

    "Buna karşılık olarak Alman makamları da PKK yasağını yumuşattılar. Gösterilerde PKK taraftarlarının yasak sembollerini sergilemelerini ya da Önder'in Köln Müngersdorf stadyumunda toplanan altmış bin Kürde uydu telefonu aracılığıyla ateşli bir çağrı yapmasını cömertçe görmezlikten geldiler."

    "Öcalan'ın yakını Ali Gazi (Ghasi), vaktiyle yakalanmış olan PKK kadrolarına düşük cezalar koparmak için Federal Savcılıkla pazarlıklar yaptı. Konsept başarılıydı: Kürtler mahkemede, geçmiş yılların karışıklıklarından pişmanlık duyduklarını ifade ettiler, Alman topraklarında bir daha terör eylemi yapılmayacağına dair teminat verdiler". 858

    Görüldüğü üzere eski Federal Hükümet de PKK ile işbirliğine gitmiş, bir başka deyişle örgütle "anlaşma"lar imzalamıştır. Ülkede huzura karşılık yumuşak cezalar verilmiştir. Bu, hukuk devleti Almanya'nın iç politikasıdır.Dipnotlar:
855. Zastrow: "Ende des Burgfriedens", a.g.y.
856. A.g.y.
857. A.g.y.
858. "Blutrache für Apo", Der Spiegel, a.g.y.

<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>
Modern Alman Oryantalizmi - Ana Sayfa