Tamer Bacınoğlu ve
Andrea Bacınoğlu


MODERN ALMAN ORYANTALİZMİ
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman OryantalizmiKapak
İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Yazarın Önsözü


Alman gözüyle Türkiye
- "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
- Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
- "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
- "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
- "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
- Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
- Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
- Almanya ve "Kürt sorunu"
- Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
- 1. Kürtlerin tarihi
- 2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
- 2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
- 2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
- 3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
- 3.1. Med-TV
- 3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
- 4. Politik çözüm
- 4.1. Türkiye'ye çağrılar
- 4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
- 5. "Almanya'da Kürt protestoları"
- 5.1. Video görüntüleri
- 6. "Mütarekenin sonu"
- 7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
- 8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
- 8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç
Kaynakça

www.1001Kitap.com

5. "Almanya'da Kürt protestoları"

    Almanya'da "Kürt protestolarının 827 sebebi olarak "Türk/Kürt çatışmasının Türkiye'den Almanya'ya "sıçraması" 828 gösterilmektedir. Sol eğilimli Frankfurter Rundschau'nun manşetine göre "Almanya bir başka ülkenin temsili sahnesi"; 829 sağcı Die Welt'in baş makalesine göre "başkalarının savaşının yürütüldüğü alandır. 830 Esasen konu "Türkiye'nin kendi iç çatışmaları olup" o yüzden "Türkiye'ye çağrı yapılmalıdır". Ne var ki, "Kürt sorunu bir Avrupa sorununa dönüştüğünden, Avrupalılar artık kendilerini bu sorunun dışında tutamazlar"mış. 831

    Büyük, küçük Alman gazetelerinde konuya ilişkin yazıları çıkan gazetecilerin tümüne göre "Kürtler le Türkler arasındaki çatışma ülkemizde yürütülmektedir" ya da "Türklerle Kürtler arasındaki savaş Avrupa kentlerinde sürdürülmektedir". 832

    "Başka hiçbir Avrupa ülkesinde bu kadar Türk ve Kürt, -tabiî PKK sempatizanı- yaşamadığı için", 833 Almanya "protestoların merkezi oluyor"muş. Lerch (FAZ) bu iddiaya sayılarla açıklık getiriyor: "Almanya'da yaşayan 2,2 milyon Türkiye vatandaşı -Avrupa ülkeleri arasındaki en büyük oran- 400 ila 600 bin arasında Kürt var". 834 Yazar bu durumun sebebini de açıklıyor: "Son askerî darbeden sonra Türkler, bu arada birçok Kürt, yoğun bir şekilde Almanya'da kendilerine sığınak aradı". 835 "Ne var ki, bu halk gruplarının sayıca küçümsenemeyecek bir bölümü, köken ülkeye kilitli kalıyorlar. Türk/Kürt çatışmasının Almanya'ya sıçraması, bunun delilidir". 836

    Süddeutsche Zeitung'tan Prantl daha dramatik ifadeler kullanıyor: "Bu ortam tabiî Almanya'ya da sıçrıyor. Almanya'da iki milyon Türkiye vatandaşı yaşıyor, onların üçte biri Kürt kökenli. Türkiye'nin güneydoğusunda zulüm görenler, onların akrabaları, -Alman silâhlarıyla da- yakılan köyler, onların köyleri". 837

    CDU/CSU fraksiyonu başkan yardımcısı Rüttgers'e göre "Alman topraklarında Türkiye'nin iç çatışmaları yürütülmektedir ve buna izin verilemez". 838 Berlin Belediye Başkanı Diepgen (CDU), "uluslararası sorunların Alman topraklarında açık şiddet eylemlerine yol açmasına izin verilemez" diyor. 839 Aynı partiden -Hessen eyaletinin yeni başbakanı- Koch da aynı hususu vurguluyor: "yabancı ülkelerin çatışmalarının ülkemizde taşınmasına asla tahammül etmeyiz" 840 Eski Dışişleri Bakanı Kinkel de, "Türk/Kürt çatışması Almanya'da yürütülemez, buna izin verilemez" diyor. 841

    Hessen eyaleti Anayasa'yı Koruma Dairesi başkanı Hartmut Ferse, PKK taraftarlarının Almanya'daki "aksiyonları"nı, PKK'nın ve askerî potansiyelinin var olduğunu sergilemek amacıyla pençe göstermek" şeklinde değerlendiriyor. Ne var ki; "PKK'nın daha sonra pençesini çektiği görülmüş"müş. 842

5.1. Video görüntüleri

    "Şiddet de kullanılan Kürt protestolarımın (FAZ) bir sebebi de, Türk istihbarat elemanlarının, Öcalan uçakta Türkiye'ye getirilirken çektikleri filmin çarşamba akşamı, Alman televizyon kanallarında gösterilmesiymiş. Berlin İçişleri Senatörü Wertebach (CDU) bu görüşte. 843 Bulvar gazetesi Bild am Sonntag; 844 birinde Öcalan'ın uçakta elleri bağlı, öbüründe iki Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı bir makaleye, "Türkiye ortalığı işte böyle kızıştırıyor" manşetini atıyor. 845 Aynı makalede görüşlerine yer verilen Udo Steinbach şöyle diyor: "Bu resimleri bir provokasyon olarak değerlendirmek gerekir...Bu tür resimler Kürtlerde kin ve nefret uyandırmaktadır". 846 Essen "Türkiye Araştırmalar Merkezi" müdürü Faruk Şen de aynı kanaattedir: "Bu yolla sözde kuvvet sergilenmek isteniyor, fakat dışarıya etkisi iyi olmuyor". 847 Federal Anayasa'yı Koruma Dairesi başkanı aynı gazetede, "Türk televizyonu" diyor, "ileride de Öcalan'a nasıl muamele edildiğini bu şekilde gösterirse ve Kürt sorununun politik bir çözümü için çaba gösterildiği yönünde duyumlar alınmazsa, şiddet eylemlerinin baş göstermesinden korkmak gerekir". 848

    Eski Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel de (FDP), Öcalan'a ait fotoğraf ve görüntüler hakkında Die Welt'e verdiği demeçte şunları söylüyor: "Geçen yirmi dört saat zarfında Türkler Öcalan'ı kamuoyuna kelimenin tam anlamıyla öyle teşhir ettiler ki; bu hem onur kırıcıdır, hem de kötü bir stil. Bu, ortalığı sakinleştirmeyecek, gerginliği tırmandıracaktır". 849

    Süddeutsche Zeitung'tan Wolfgang Koydl'a göre basına verilen Öcalan görüntüleri, "Ankara'nın ucuz şovudur ve Türkiye bu yolla "kendisini dış dünyaya maskara etmektedir". 850 Daha "Türkler geçtiğimiz yıl PKK'nın ikinci adamı Semdin Sakık'ı ellerine geçirdiklerinde, bir Türk bayrağının önünde resmini çekmişlerdi - Bu, bir Kürt savaşçısına hakarettir. Tabii baş terörist Öcalan ağa düşünce, tiyatro bir numara büyük olmalıydı. Ne yapılmalıydı? Bildiniz! Apo iki Türk bayrağının önüne geçirildi...Öcalan filminin rejisörleri, çift dikiş sağlam tutar diye düşünmüş olmalılar...Fakat bu gülünç bayrak artışıyla Türkiye kendisini dış dünyaya maskara etmektedir; ince düşünülmüş aşağılamalar, sadece ve sadece 'barbar' Türkler'e ilişkin önyargıları canlandırmaktadır". 851 Tabii film görüntülerinin değil, o görüntülerle alay eden Koydl'ın Türkiye'yi "maskara etmeye" çabaladığını ayrıca belirtmeye gerek yok.

    Aynı gazeteden Heribert Prantl da "Federal Almanya'daki karışıklıkların asıl sebebi"nin Öcalan'a ait film görüntüleri olduğunu belirtmeyi ihmal etmiyor: "PKK önderi Öcalan'ın Türk televizyonundaki görüntülerde iğrenç bir zafer olarak sergilenmesine duyulan öfke, Almanya'da bir Kürt kitle nevrozuna yol açıyor. Şu ana kadar kendilerini bilinçli bir şekilde Kürt olarak hissetmeyen, Almanya'da uslu ve dikkat çekmeden yaşayanlar dahi, şimdi yeniden Kürtleşiyor, 'kanlı cani' Öcalan'la dayanışmaya giriyorlar, çünkü onu artık bir cani olarak değil, Kürt davasının bir şehidi olarak görüyorlar". 852

    Federal Anayasa'yı Koruma Dairesi başkanı Frisch - bu çerçevede ileride de, "şiddete başvurulan çatışmalar beklenmelidir" dedikten sonra eklemiş: "Tabii şunu da kabul etmeliyiz ki, Kürtler Öcalan'ın tutukluluğuna ilişkin görüntülü haberlerle kızıştırılıyor" 853

    Münih "Kürdistan Merkezi" elemanı Memo Arıkan da aynı kanaatte: "Gerginliğin tekrar tırmanışa geçip geçmeyeceği, Kürtlere hakarete uğradıklarını hissettiren böyle görüntüleri Türkiye'nin bir daha yayınlayıp yayınlamayacağına bağlıdır". 854Dipnotlar:
827. 17.2.1999 tarihli FAZ'ın birinci sayfa manşeti.
828. Berlin Yabancılar Sorumlusu Barbara John'un demeci (TAZ, 19.2.1999, s.2); nm: "Öcalan und Integration, a.g.y.
829. "Stellvertreter Schauplatz", FR, 17.2.1999.
830. Martin S. Lamberg: "Der Staat muss Staerke zeigen", Die Welt, 18.2.1999.
831. "Europas Verantvrortung", FR, 1 9.2. 1 999.
832. Adrian Zielcke: "Ersi Kurden, dann Albaner?", Stuttgarter Zeitung, 22.2.1999.
833. Volker Zastrow: "Ende des Burgfriedens", FAZ, 18.2.1999.
834. Lerch: "Lange Zeit..", a.g.y.
835. A.g.y.
836. Nm: "Öcalan und Integration", a.g.y.
837. Prantl: "Kurden haben keine Freunde", a.g.y.
838. "Schily droht", FAZ, a.g.y.
839. "Drei Kurden in Berlin erschossen", FAZ, a.g.y.
840. A.g.y.
841. "Kinkel raet..." a.g.y.
842. "Die PKK vor einem Richtungsstreit", FAZ, 18.2.1999.
843. "Wertebach verteidigt Berliner Polizei", FAZ, 19.2.1999.
844. Bild gazetesinin pazar versiyonu olan bu gazetenin tirajı iki milyonun üzerindedir ( Tatsachen, a.g.e., s.440).
845. "So heizt die Türkei die Stimmung an", Bild am Sonntag, 21.2.1999.
846. A.g.y.
847. A.g.e.
848. A.g.y.
849. "Kinkel raet...", a.g.y.
850. Wolfgang Koydl: "Ankaras billige Show", SZ, 20/21.2.1999.
851. A.g.y.
852. Prantl: "Kurden haben keine Freunde", a.g.y
853. "Kurden waren früher informiert als die Bundesregierung", FAZ, 22.2.1999.
854. "München und seine Kurden Ein SZ-Streitgespraech", 20/21.2.1999.


<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>
Modern Alman Oryantalizmi - Ana Sayfa