Tamer Bacınoğlu ve
Andrea Bacınoğlu


MODERN ALMAN ORYANTALİZMİ
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman OryantalizmiKapak
İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Yazarın Önsözü


Alman gözüyle Türkiye
- "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
- Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
- "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
- "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
- "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
- Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
- Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
- Almanya ve "Kürt sorunu"
- Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
- 1. Kürtlerin tarihi
- 2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
- 2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
- 2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
- 3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
- 3.1. Med-TV
- 3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
- 4. Politik çözüm
- 4.1. Türkiye'ye çağrılar
- 4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
- 5. "Almanya'da Kürt protestoları"
- 5.1. Video görüntüleri
- 6. "Mütarekenin sonu"
- 7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
- 8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
- 8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç
Kaynakça

www.1001Kitap.com

ÖNSÖZ


    Ciddî bir tarihsel temeli olan Türk-Alman ilişkilerindeki olumlu eğilim ve her iki halkın birbirlerine karşı duyduktan samimî saygı ve sempati ne yazık ki 1990'lı yıllarda hızlı bir yıpranma sürecine girmiştir. Siyasal plânda kendisini İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın en deneyimli Dışişleri Bakanı olan Hans-Dietrich Genscher'in Türkiye içinde Yugoslavya'nın kaderine benzer bir kader arzu ettiği şeklindeki ifadesi ile dışa vuran gerilim bütün 1990'lara damgasını vurmuştur. 1990'lar boyunca Alman yurttaşları bazı Alman bilim çevrelerinin ve bir kısım Alman medyasının ırkçı önyargılarla dolu sözde bilimsel Türkiye tespitleri ile Türkiye'ye karşı nefret ile doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak gerek Almanya'da herşeye rağmen iyi yaşanan Türk-Alman ilişkileri, gerek yüzbinlerce Almanın her sene Türkiye'ye gelerek Türkiye'yi Alman oriyantalistlerinin onlara göstermek istedikleri çerçevenin dışında görme imkânına sahip olmaları, oriyantalistlerin yıkmak istediği Türk-Alman dostluğunun halklar düzeyinde güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.

    Alman kamuoyunda yaratılmaya çalışılan Türkiye aleyhtarı tutumun arkasındaki Alman basınını ve bilim çevrelerini büyük bir hassasiyetle inceleyen ve bilimsel bir anlayışla belgeleyen Tamer ve Andrea Bacınoğlu'nun elinizdeki çalışması, önce, "The Making of The Turkish Bogeyman - A Unique Case of Misrepresentation in German Journalism" adı ile 1998'de yayınlanmıştı. Kitabın ilk baskısı tamamen Tamer Bacınoğlu'nun kaleminden çıkmıştı. Kitabın Türkçe baskısı ise eklerle genişletildi ve Andrea Bacınoğlu'nun çalışmaya ciddî bir katkısı oldu. Bacınoğlu çifti yılların ürünü olan ve titiz bir incelemeye dayanan bu çalışmalarında ileri sürdükleri her görüşü ve tespiti kaynakları ile kanıtlıyorlar. Bacınoğlu çiftinin bir kısım Alman bilim ve medya çevrelerindeki şovenist tavrı sergilemesi açısından çok önemli olan bu çalışmasının Türk kamuoyunun Almanya'deki Türk düşmanlığı konusunda aydınlanmasında önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum. Öte yandan kitabın bir Türk-Alman çifti tarafından yazılmış olması da oriyantalist zihniyete verilmiş en iyi cevaptır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ
ASAM Başkanı     


<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>
Modern Alman Oryantalizmi - Ana Sayfa