Tamer Bacınoğlu ve
Andrea Bacınoğlu


MODERN ALMAN ORYANTALİZMİ
Tamer Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu, Modern Alman OryantalizmiKapak
İçindekiler
Sunuş
Önsöz
Yazarın Önsözü


Alman gözüyle Türkiye
- "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
- Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
- "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
- "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
- "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
- Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
- Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
- Almanya ve "Kürt sorunu"
- Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
- 1. Kürtlerin tarihi
- 2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
- 2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
- 2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
- 3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
- 3.1. Med-TV
- 3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
- 4. Politik çözüm
- 4.1. Türkiye'ye çağrılar
- 4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
- 5. "Almanya'da Kürt protestoları"
- 5.1. Video görüntüleri
- 6. "Mütarekenin sonu"
- 7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
- 8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
- 8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç
Kaynakça

www.1001Kitap.com

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
ÖNSÖZ
YAZARIN ÖNSÖZÜ


Alman gözüyle Türkiye
    "İslâm düşmanlığı"mı, ırkçılık mı?
    Etnosantrik tarih romantizmi. "Uzman"ların efsaneleri
    "Etnisite", "etnik gruplar" ve ulus
    "Lâikler, Müslümanlar, Alevîler"
    "Müslümanlar", İslâm ve hilâfet
    Alman oryantalizminin gözüyle İslam ve Müslüman
    Alman oryantalizminin gözüyle Türk ve Türk kültürü
    Almanya ve "Kürt sorunu"
    Almanya ve PKK
Alman basınında Öcalan'ın tutuklanması ve Kürt sorunu
    1. Kürtlerin tarihi
    2. Abdullah Öcalan ve PKK'nın kuruluşu
    2.1. PKK'nın örgütsel yapısı
    2.2. Kürtlerin PKK ile özdeşleştirilmesi
    3. Kürt kimliği ve Türk milliyetçiliği
    3.1. Med-TV
    3.2. Diskurs-Kendini yakmalar
    4. Politik çözüm
    4.1. Türkiye'ye çağrılar
    4.2. Türkiye'nin tepkilerine yönelik tahminler
    5. "Almanya'da Kürt protestoları"
    5.1. Video görüntüleri
    6. "Mütarekenin sonu"
    7. Diplomatik temsilciliklerin işgali ve "gerginliği düşürme" politikası
    8. PKK taraftarlarının eylemlerinden çıkarılan sonuçlar
    8.1. "Kürtlerin Türkiye'ye sınırdışı edilmesi"
Almanya ve "Ermeni sorunu"

Sonuç

Kaynakça


<< Önceki Sayfa - Sonraki Sayfa >>
Modern Alman Oryantalizmi - Ana Sayfaw w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m