'ŞERİATÇI TERÖR'ÜN VE BATININ
KISKACINDAKİ ÜLKE
T Ü R K İ Y E

Dr. NECİP HABLEMİTOĞLU
Ön kapakArka kapak


    ".. .Bugün içinde yaşadığımız dünyada en muhtaç olduğumuz şeye, birliğe davet ediyoruz sizleri. Türk gibi hissetmeye, Türk gibi yaşamaya ve Türk gibi çalışmaya... Birbirimizin hakkını aramaya, birbirimiz için ölmeye, tek bir kalp gibi atmaya. Hayal değil bu, yalnız senin ya da benim için değil. Adını taşıyanlar için, anan, baban, atan için. Yarın için davet ediyoruz sizleri birliğe..."

    Bu satırları 23 yaşında kaleme alan Necip HABLEMİTOĞLU, o günlerden bugünün Türkiye'sine de seslendiğini tabii ki bilemezdi. Zira bugünün Türkiye'si, ulusal bağımsızlığına ve Türklüğün bağımsızlık mücadelesinin adı olan Kuva-yı Milliye ruhuna, bu satırların yazıldığı, sokakların kan gölüne döndüğü 70'li yıllardan çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bağımsız ulus devlet ile emperyalizmin mücadelesi artık çok daha sinsice, kalleşçe ve çok daha kahpece yürütülmektedir.

    Necip HABLEMİTOGLU'nun Türkiye'nin geleceği için taşıdığı anlam işte tam da burada belirmektedir. Cesur, gözüpek ve yurtsever örnek kişiliği ile HABLEMİTOĞLU, ülkede yükselen ulusalcı mücadele zemininin öncüsü olmasından korkulduğu için hedef alınmıştır. Gerçekte hedeflenen HABLEMİTOGLU'nun kimliği kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin de geleceğidir.

    Necip HABLEMİTOĞLU suikastı, Türkiye'nin sahipsizleştirilmesi sürecinde önemli bir adımdır. HABLEMİTOĞLU suikasti karşı devrimin ivme kazanmasına katkıda bulunduğu gibi, Cumhuriyeti savunma güdüsünü ortaya koyabilecek bireylere de bir gözdağı ve sindirme operasyonudur.

    HABLEMİTOĞLU, bu kitapta Türkiye'nin bugününe ve yarınına göz diken, içerden destekli, artık son derece belirginleşen/aydınlanan dışardaki odakların faaliyetleri ile Kurtuluş Savaşı öncesinde ülkeyi kuşatan uluslararası anlayışın, değişmeden çağa nasıl uyarlandığını son derece net bir biçimde, suya sabuna fazlası ile dokunarak açıkça anlatmaktadır.

    HABLEMİTOGLU'nun yazdıklarında Albay Reşat Bey'in yanından, Çiğiltepe'den ışıyan güneşi iliklerinizde hissedeceksiniz. Kemal'in Askerleri ile birlikte kurtuluş için savaşacak, Kemal'in Öğretmenleri ile Cumhuriyetin kuruluşuna harç koyacaksınız. Ülke gündemine yeni yeni gelmeye başlayan bazı sorunlara ilişkin çok daha önceleri araştırılarak sonuca ulaşıldığını görünce, aslında tüm bu yaşananların büyük bir planın parçası olarak hazırlandığını, hemen hepsinin birbirini tamamlayacak şekilde aynı bütünün parçaları ve her birinin asıl hedefe ulaşılması yolunda birer basamak olduğunu anlayacaksınız. Yüreği sadece "vatanını sevmek" gibi kutsal bir duyguyla çarpan ve bu uğurda en ağır rüzgarlara karşı uçan genç bir bilim adamının titiz çalışmalarıyla, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikenin boyutlarını fark ettiğinizde ürpereceksiniz...

    Ülkenin son birkaç yılını anlatan HABLEMİTOGLU'nun satırlarındaki ufuk ötesi analizlerin hepsi gerçektir ve HABLEMİTOGLU'nun yazdıkları bir bir yaşama geçirilmektedir. O'na kulak verme sorumluluğunu taşıyanlar ise, sadece seyretmektedirler. Bu kitapta yazılanları komplo teorileri olarak adlandıranlara söylenebilecek tek şey; "HABLEMİTOGLU'nun yazdığı gerçeklere gözlerini ve kulaklarını kapatanların ödeyecekleri bedelin, HABLEMİTOGLU'nun her şeye rağmen doğruları dosdoğru anlatmak adına ödediği bedelden çok daha ağır olacağı"dır.


*   *   *


Dr. Necip Hablemitoğlu (28 Kasım 1954-18 Aralık 2002)
    1954 yılında Ankara'da doğan Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında "Dilde Fikirde İşde Birlik" adlı aylık bir dergi yayınladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde master ve doktora yaptı.
    Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve şehitliklerimiz konusunda alan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı. 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bir projesinde (UNDP) görev alarak Moldova'da Gagauz Türkleri'nin Latin alfabesine geçişi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında, Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyerek, bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerinin anılarını derledi ve bir kısmını Kemal'in Öğretmenleri başlığı ile yayınladı.
    Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, şehit edildiği 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesinde Doktor Öğretim Görevlisi olarak binlerce öğrenciye yirmi yıl boyunca Atatürk ilkeleri ve Devrim tarihi derslerini verdi.
    İlk kitabı, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türkleri'nin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan ve 1974 yılında yayınlanan "Yüzbinlerin Sürgünü" dür.
    Diğer kitapları, "Çarlık Rusyası'nda Türk Kongreleri (1905-1917)", "Şefika Gaspıralı ve Rusya'da Türk Kadın Hareketi (1893-1920), "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" ve "Kırım'da Türk Soykırımı" isimli çalışmalardır. Hablemitoğlu'nun özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Türkleri konusunda yayınlanmış tarihi belgelere dayalı çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bir Kırım Türkü olan Dr. Necip HABLEMİTOĞLU, Kırım Türkleri'nin Türkçü lideri İsmail Gaspıralı'ya ait tarihi belgelerden oluşan bir arşive de sahipdi.
    Ayrıca, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman Vakıfları ile Avrupa Birliği Uyum Yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye'de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi, çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı.
    Kendisi gibi öğretim üyesi olan Doç.Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU ile evli, Kanije ve Uyvar adında iki kız çocuk babası idi.
    Bütün çalışmalarına ilişkin geniş bilgi için http://www.yakamoz.org adresindeki on line yayından yararlanılabilir.
    (1001 Kitap: Söz konusu adres şu an erişim dışı.)Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 226
Araştırma ve İnceleme: 75

Dr. Necip Hablemitoğlu
Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye

Genel Yayın Yönetmeni: Hayri Bildik

1. Basım
Toplumsal Dönüşüm Yayınları
Aralık 2003 - İstanbul

Sayfa düzeni: Veysel Coşkun: 292 64 86

© Dr. Necip Hablemitoğlu
Toplumsal Dönüşüm Yayınları
ISBN: 975-6448-24-5

Genel Dağıtım:
KARDAK/Narlıbahçe Sok. No: 6
Cağaloğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 528 66 89
Belgegeçer: (0212) 519 84 85

E-posta: Toplumsaldonusum@superonline.com
kardakegitim@superonline.com
Baskı-Cilt: Lord Matbaacılık
Tel.: (0212) 674 93 54
İSTANBUL

İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com

Sonraki Sayfa >>


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m