Dr. Necip Hablemitoğlu
"Şeriatçı Terör"ün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye


Kapak
İçindekiler
Sunuş

BİRİNCİ BÖLÜM:
ATATÜRK TÜRKİYESİ KÜRESELLEŞMEYE DİRENEBİLİR Mİ?
1.1.-Cumhuriyete Aydın İhaneti ve Düşündürdükleri: Siyasal Gerekçeleri ve ABD Örneği Çerçevesinde "Ulusal Andıç" Raporu
1.2.-Türk Ulusçuluğu ve "Altı Ok"
1.3.-Kemal'in Askerleri ve Vahdettin'in Politikacıları
1.4.-Kemal'in Öğretmenleri
1.5.-Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke: Türkiye

İKİNCİ BÖLÜM:
ALMANYA HALA DOST BİR MÜTTEFİK MİDİR?
2.1.-Yeni Dünya Düzeninde Şekil Değiştiren Bir Soğuk Savaş Örneği: Türkiye (M.İ.T.) ve Almanya (B.N.D./BfV) Arasındaki Yüzyıllık Güç Kavgası
2.2.-Yurt Dışı Destekli Şeriatçı Yapılanmalar: Almanya Örneği
2.3.-Alman İstihbaratı ve Kaplancılar
2.4.-Hasım Ülke: Almanya

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YARIDA KALANLAR
3.1.-Tekel Dosyası
3.2.-Türkiye'deki Alman Lobisi ve Almanya Yazıları


www.1001Kitap.com