Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
İÇİNDEKİLER

 -ÖNSÖZ
l.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 -1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 -Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 -Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 -Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 -Yaratılan Yeni Yöntem
 -Özgün ve Evrensel
 -Aşılan Yoksulluk
 -Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 -Nesnellik
 -On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 -Cumhuriyet Ekonomisi
 -Tarım Devrimi
 -Göçmen ve İskan Sorunları
 -Ulaşım ve Bayındırlık
 -Sağlıkta Atılımlar
 -Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 -Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 -Geçmişten Gelen
 -Misyoner Okulları
 -Cumhuriyet Eğitimi
 -Yazı Değişimi
 -Eğitim 'Seferberliği'
 -Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 -Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 -11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 -ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 -İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 -Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 -Avrupa Birliği Serüveni
 -Ankara Anlaşması ve Sonrası
 -24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 -Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 -Gümrük Birliği Sonuçları
 -Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 -Devlet Küçülürken
 -Özelleştirme Uygulamaları
 -Tarımda Çöküş
 -Bankacılığa Darbe
 -Milli Şirketler Satılıyor
 -Borç Sorunu
 -Halk Yoksullaşıyor
 -1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 -Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 -1. Bölüm
 -2. Bölüm
 -3. Bölüm
 -4. Bölüm
 -5. Bölüm
 -6. Bölüm
 -7. Bölüm

Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>