Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


YEDİNCİ BÖLÜM
2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Migration of Financial Resources" Dilip K. Das sf. 61; Neşecan Baycan "Kapitalizm ve Borç Krizi" Bağlam Yayınları, 1994, sf.lll
 2. "Dünya Bankası Raporu" sf.40; a.g.e. sf. 111
 3. "Dünya Bankası Raporu" sf. 40; ak. a.g.e. sf.lll
 4. World Bank 1992; ak. Renee Prendergast-FRANCES Stewart "Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma" Yapı Kredi Yayınları 1995, sf. 48-49
 5. Cumhuriyet 11.02.1999
 6. "Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma" Renee Prendergast-Frances Stewart Yapı Kredi Yayınları 1995, sf. 48
 7. IMF Economic Outlook, June 1998; OECD, Analytical Databank, OECD; ak. Bildiren Dergisi, Nisan 2001, Sayı 9, sf. 33
 8. "OECD'ye Göre Memur Sayımız Fazla Değil" Hürriyet, 12.11.2001
 9. "Özelleştirme Karşıtı Görevde Kalamaz" Cumhuriyet 17.11.1999
 10. "Ecevit 53 Projeyle Gitti" Cumhuriyet, 28.01.2000
 11. Cumhuriyet 10.04.1999
 12. "Başbakanlık Yüksek Denetlemem Kurulu Raporu" ak; Ali Nejat Ölçen "Türkiye Sorunları" Yıl 6, Sayı 33
 13. Milliyet 20.11.1997
 14. Dünya 13.05.1999
 15. "KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi Nicel İrdeleme, Özelleştirme Sorunları ve Politika Seçenekleri-Özet Rapor" KİGEM 1997, sf. 33
 16. a.g.e. sf.34
 17. "KİGEM Özet-Rapor" 1997, sf. 32
 18. a.g.e. sf.32
 19. Cumhuriyet 04,03,2000
 20. a.g.g. 04.03.2000
 21. "KİGEM Özet-Rapor" 1997, sf. 34
 22. Hürriyet Ekonomi, 17.02.2000
 23. "ÖİB Yardımıyla Özelleştirme" Murat Kışlalı, Cumh. 20.06.2005
 24. a.g.g. 20.06.2005
 25. a.g.g. 20.06.2005
 26. a.g.g. 20.06.2005
 27. "Özelleştirilen Kurum Kapanıyor" Emine Kaplan Cumh. 26.05.2005
 28. "Karlı Şirket Kolay Özelleşir" Cumhuriyet, 27.05.2005
 29. Sabah 25.01.2000
 30. "Özelleştirme Sorgulanacak" Cumhuriyet 15.06.1999
 31. a.g.g. 15.06.1999
 32. "Kemal Yavuz'un Bildirisinde Butros Galî'nin Değerlendirilmesi" Aydınlık 10.05.1998, Sayı, 564
 33. "Soygun ve Sömürü Sistemleşiyor" Sadullah Usumi, Cumh. 18.03.2000
 34. "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı" Prof. Ayşe Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972, sf. 29
 35. "Ülkemizin Bağımsızlığı Mali Bağımsızlıktan Geçer" Alaattin Hacımüezzinoğlu Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayınları, Sayı 180, 09.09.2001, sf. 4 a.g.y. Sayı 100,09.05.2002, sf. 3
 36. a.g.y. 09.05.2002, sf. 2
 37. a.g.y. 09.05.2002, sf. 2
 38. a.g.y. 09.05.2002, sf. 2
 39. "ABD'nin Yeni Tarım Yasası Çıkardığı Bir Dönemde, Hasadı Başlamakta Olan Hububata İlişkin Özet Bir Değerlendirme" Mahir Gürbüz, TEMA Mayıs 2002, sf. 2
 40. http://www.milliyet.com.tr/yazar/uras.html
 41. "ABD'nin Yeni Tarım Yasası Çıkardığı Bir Dönemde, Hasadı Başlamakta Olan Hububata İlişkin Özet Bir Değerlendirme" Mahir Gürbüz, TEMA Mayıs 2002, sf. 2
 42. "Bazı Bankaların Yok Olması Gerekiyor" Hürriyet 30.11.2000
 43. "Özel Banka Sayısı 42 Yıl Geriye Gitti" Hürriyet 20.08.2002
 44. "Fon Bankalanna 12 Milyar Dolar Aktardık" Hürriyet 10.05.2001
 45. "FT: Demirbank Satışı Bir Kilometre Taşı" Hürriyet 24.07.2001
 46. "TEB'e Fransız Ortak" Cumhuriyet 12.02.2005
 47. "Ancak 1 Yıl Yaşadı" Akşam 10.08.2002
 48. Akşam 21.06.2002
 49. Hürriyet 26.06.2002
 50. "Avrupa Devi Dışbank'ı Aldı" Milliyet, 13.04.2005
 51. a.g.g. 13.04.2005
 52. Yeniçağ 29.03.2005
 53. Milliyet 23.04.2005
 54. "Şimdi de Rabobank" Akşam 16.04.2005
 55. "Özel banka Sayısı 42 Yıl Geriye Gitti" Hürriyet 20.08.2002
 56. a.g.g. 20.08.2002
 57. a.g.g.20.08.2002
 58. "200 Şube Daha Kapatın" Cumhuriyet 19.07.2002
 59. "Hükümet Duyarsız Kalıyor" Mustafa Balbay, Cumhuriyet 04.04.2005
 60. "Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye" Metin Aydoğan 2.Cilt Umay Yay., 12 Basım, İzmir 2004, sf. 706
 61. "Carlyle Koç İnternette İşbirliği Yapacak" Hürriyet 05.04.2001
 62. "Koç Goodyear'dan Ayrıldı, Parayı Goodyear'a Yatırdı" Hür. 10.07.2002
 63. "Kelepir Şirket Almaya Geldiler" Hürriyet 05.04.2001
 64. Sabah, 27.04.2005; ak. Aslan Bulut, "Silahımız Dolu Uygun Kuşu Bekliyoruz" Yeniçağ, 30.04.2005
 65. www.atonet.org.tr
 66. Hazine Müsteşarlığı, Tablo 3.12 "Dış Borçlar"
 67. Devlet İstatistik Enstitüsü, İç Borç Stoğu Tablosu http://www.die.gov.tr/TURCAT/turcat-tr.html
 68. "Türkiye İçin Son Şans" Martin Wolf Financial Times 24.05.2001
 69. "Borçlanmada Üstümüze Yok" Yeni Mesaj 13.01.2001
 70. Büyük Larousse Düyun-u Umumiye sf.3469
 71. "İnsanı Değil Faize Para" Cumhuriyet 27.11.2000
 72. "Ekonomi Faize Teslim" Cumhuriyet 01.11.1999
 73. Devlet İstatistik Enstitüsü İç Borç Stoğu Tablosu: http://www.die.gov.tr/TURCAT/turcat-tr.html
 74. "Kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla Büyüme Hızı Tablosu" Devlet İstatistik Enstitüsü, http://www.die.gov.tr/TURCAT/turcat-tr.html
 75. "Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM Birinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açış Konuşması" ak. Prof. Dr.Afet İnan, "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı 1933" Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI Seri Sayı 14, sf.33
 76. a.g.e. sf. 34
 77. "Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ni Açış Nutku"
 78. Kişi Başına Gayri Milli Hasıla Büyüme Hızı Tablosu Die httb// www. die.gov.tr
 79. a.g.t
 80. "2001 Krizi Türkiye'de Sanayinin Belini Kırmış" Osman Ulugay, Milliyet 28.07.2002
 81. a.g.g. 28.07.2002
 82. http//www.milliyet.com.tr/yazar/uras.html
 83. "Reel Sektör Yatırımı Unuttu" Cumhuriyet 27.07.2002
 84. "Geçen Yıl Küme Düştük" Akşam 23.08.2002
 85. "Geçen Yıl Küme Düştük" Akşam 23.08.2002
 86. "Devlet İstatistik Enstitüsü" Gelir Dağılımı Tablosu http://www.die.gov.tr/TURCAT/turcat-tr.html
 87. "Türkiye 7 Yıl Geriye Gitti" Cumhuriyet, 01.04.2000
 88. "Derviş ile Sıfırı Tükettik" Akşam 21.06.2002
 89. "Devlet İstatistik Enstitüsü" İşsizlik Oranı Tablosu http://www.die.gov.tr/TURCAT/turcat-tr.html
 90. "Bunları da Gördük" Gözcü 08.09.2002
 91. "17 Aylık Karne Kırık Not Dolu" Akşam 11.08.2002
 92. http//www.milliyet.com.tr/yazar/uras.html
 93. "Kredi Kartı Herkesi Yaktı" Yeniçağ, 17.04.2005
 94. "Türkiye'nin Yarısı İcralık Oldu" Hürriyet 22.08.2000
 95. "İntiharların Nedeni Ekonomik" Mutlu Sereli, Cumhuriyet 05.01.2001
 96. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof.Ferudun Ergin, Yaşar Eği. ve Kül. VakYay., 1977, sf. 47-48
 97. a.g.e. sf. 59
 98. "2004 Yılı Genel Bütçeli Kuruluşların Ödenek ve Harcamaları" http://www.die.gov.tr/TURCAT/turcat-tr.html
 99. a.g.t.
 100. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 208
 101. a.g.e. sf. 210
 102. "İç Borç Stoğu" ve "Toplam Dış Borç Stoğu" Devlet İstatistik Enstitüsü; http://www.die.gov.tr
 103. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu, 3.Cilt, İst. Mat., 1974, sf. 1618
 104. "Atatürk Konular Ansiklopedisi" S.Turhan, Yapı Kre. Y., 2.Bas., sf. 327
 105. "Atatürkle Bir Ömür" Sabiha Gökçen, Altın Kit. l.Bas. İst-1994, sf.166
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m