Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


ALTINCI BÖLÜM
OSMANLI'YA GERİ DÖNÜŞ 1950-1995

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Türkiye Siyasi Partiler" T.Zafer Tunaya Arba Y., 2 Bas. 1995, sf. 669
 2. a.g.e. sf. 664-668
 3. a.g.e. sf. 668
 4. "İkinci Adam" Ş.S.Aydemir, 3.Cilt, Remzi Kit, 4.Bas., İst.-1983, sf. 31
 5. Büyük Larousse, Gelişim Yayınları, sf. 3009
 6. "Menderes'in Dramı" Ş.S.Aydemir, Remzi Kitabevi, İst.-1969, sf. 218
 7. a.g.e. sf. 218
 8. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, Tiglat Mat. 2001,2.Cilt, sf. 114
 9. "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi" İletişim Y., 2.Cilt sf.882
 10. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, Tiglat Mat. 2001, l.Cilt, sf. 452-453
 11. "Menderes'in Dramı" Ş.S.Aydemir, Remzi Kitabevi, İst.-1969, sf. 219
 12. Büyük Larousse, Gelişim Yayınları, Il.Cilt, sf. 6984
 13. "İkinci Adam" Ş.S.Aydemir, 3.Cilt, Remzi Kit., 4.Bask. İst.-1983, sf. 306
 14. "Milli Kurtuluş Tarihi", Doğan Avcıoğlu, 3.C., İst.Mat., İst-1974, sf. 1605
 15. a.g.e. sf. 1606
 16. a.g.e. sf. 1607
 17. Resmi Gazete, No:10228; ak. Haydar Tunçkanat, "Amerika, Emperyalizm ve CIA" Tekin Yay., 1987, sf. 35
 18. Resmi Gazete 24.09.1963 ve 11513 sayı; ak. a.g.e. sf. 39
 19. "Menderes'in Dramı" Ş.S.Aydemir, Remzi Kitabevi, İst.-1969, sf. 331
 20. a.g.e. sf. 331
 21. "Milli Kurtuluş Tarihi", Doğan Avcıoğlu, 3.Cilt, İst.Mat, 1974, sf. 1680
 22. a.g.e. sf. 1682
 23. "Bayrak" Falih Rıfkı Atay, Bates Yayınları, sf. 107
 24. "Milli Kurtuluş Tarihi", D.Avcıoğlu, 3.C., İst. Mat, İst-1974, sf. 1683
 25. "Hangi Atatürk?" Attila İlhan, Sf. 188; ak, Yalçın Kaya, "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" 2.Cilt, Tiglat Matbaası 2001, sf. 515
 26. http://www.eu2001.be-http://europa.eu İnt; ak. Hürriyet 24.12.2001
 27. "Milli Kurtuluş Tarihi" D.Avcıoğlu, İstanbul Mat 1974,3.Cilt, sf. 1707
 28. "Türkiye'deki Siyasi Partilerin Avrupa Birliği'ne Bakışı" Hülya Yalçınsoy-Adil Arırım, SUDE AJANS Ekim 2000, sf. 9
 29. "Milli Kurtuluş Tarihi" D.Avcıoğlu, İstanbul Mat. 1974,3 C, sf. 1706
 30. Cumhuriyet 3 Kasım 1973, ak. Doğan Avcıoğlu, "Milli Kurtuluş Tarihi", İstanbul Mat 1974,3.Cilt, sf. 1706
 31. "Türkiye'deki Siyasi Partilerin Avrupa Birliğine Bakışı", Hülya Yalçınsoy-Adil Arırım, SUDE AJANS Ekim 2000, sf. 24
 32. a.g.e. sf. 24
 33. "Avrupa Çıkmazı" Erol Manisalı, Otopsi Yayınları 2001, sf. 130
 34. "Dünden Bugüne Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" Dr. Esra Çayhan, İst. 1997, sf. 307, ak. Hülya Yalçınsoy-Adil Aşırım, "Türkiye'de Siyasi Partilerin Avrupa'ya Bakışı" SUDE AJANS, Ekim 2000, sf. 172-179
 35. Büyük Larousse, Gelişim Yayınları, 19.Cilt, sf. 11 827
 36. "Avrupa Çıkmazı", Erol Manisalı, Otopsi Yay. İstanbul-2001, sf. 93
 37. Cumhuriyet 16.01.1996
 38. "Gümrük Birliği Dönemecinde Türkiye, Gümrük Birliği Ne Getirdi, Ne Götürdü?" R.Karluk, Turhan Kitapevi, Ank.1997, sf. 173: ak. Yıldırım Koç, "Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri" Türk-İş Yayınları No:66 Sf. 51
 39. a.g.e. sf. 51
 40. "Avrupa Ülkeleri Türkiye'ye Muhtaç" Sabah 25.01.1996
 41. "Ekonomik Kriz Yaşanacak" Cumhuriyet, 02.01.1996
 42. a.g.g. 02.01.1996
 43. a.g.g. 02.01.1996
 44. "Tarife Dışı Engelleniyoruz" Fatma Koşar, Cumhuriyet, 15.07.1998
 45. "AB'den Balık Yasağı" Hürriyet, 26.05.1998
 46. "AB'den Türk Malı TV'lere Dünya Kupası Çalımı", Hür., 09.07.2002
 47. Dünya 18.05.1999
 48. "Konjoktür Dergisi" Ticaret Bakanlığı Konjoktür ve Yayın Müd. ak. "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi", İletişim Y., 4.C., sf. 1102
 49. "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi", İletişim Y., 4.C., sf. 1134
 50. DPT ve DİE verileri, "İhracatın İthalatı Karşılama Oranları" 1998
 51. DPT ve DİE verileri, "Döviz Kurları", 1997
 52. Ticaret Bakanlığı, "Konjektör ve Yayın Müdürlüğü Konjoktör Dergisi", ak. Prof. Dr. Memduh Yaşa "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi", Akbank Kültür Yayını, sf.124
 53. "Devlet Borçları Bültenleri ile 1979 ve 1980 Bütçe Gerçekleri" ak. Memduh Yaşa, a.g.e. sf. 124
 54. DPT, DİE Tablo 3.6. "İthalatın İhracatı Karşılama Oranı" Hür. 31.10.2001
 55. a.g.g.
 56. "Gümrük Birliği Vergiyi de Vurdu", Türkan Al, Gözcü 18.12.1996
 57. "AB Yükümlülüklerinden Kaçtı", Cumhuriyet, 14.12.1995
 58. "GB İthalatı Patlattı, İhracatı Vurdu", Cumhuriyet 11.01.1997
 59. DİE Dış Ticaret, www.die.gov.tr
 60. "GB'nde Rüzgar Tersten Esti", Nurdan Yakın, Cumhuriyet 22.08.1996
 61. DPT ve DİE verileri, "İhracatın İthalatı Karşılama Oranları" 1998
 62. Prof. Dr. Osman Altuğ, Hürriyet 03.08.1998
 63. "GB'nde-Kazıklandık", Yeni Mesaj, 14.01.2001 ve Cumh., 09.01.2001
 64. a.g.g.
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>