Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


BEŞİNCİ BÖLÜM
DEVRİM'DEN ÖDÜNLER (1938-1950)

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Türkiye'de Siyasi Partiler 1859-1952" Tarık Zafer Tunaya Arba Yay., Tıpkı Bas. İst. 1952 sf. 616 ve "Komintern Belgelerinde Türkiye-3" Kaynak Yay., 2.Basım sf. 46
 2. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu 3.Cilt sf. 1328
 3. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu 3.Cilt 1613
 4. "Tarihe Tanıklık Edenler" Arı İnan Çağdaş Yay. sf. 364
 5. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu, 3.Cilt sf. 696
 6. "Atatürk Antolojisi" Yusuf Çotuksöken, İnkılap ve Aka Yay. sf. 36,
 7. "Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimi" Hacı Angı, Angı Yay. sf. 93
 8. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu, 3.Cilt sf. 1696
 9. a.g.e. sf. 1482
 10. "İkinci Dünya Savaşına Ait Gizli Belgeler" Cüneyt Arcayürek, Hürriyet 07.12.1972
 11. "Milli Kurtuluş Tarihi", D.Avcıoğlu, 2.Cilt, İst. Mat, İst-1974, sf. 846
 12. Aydınlık Dergisi 09.11.1999, sf. 16
 13. "Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Emin Değer, 30.07.2000, Sayı 24, sf. 4
 14. "İkili Anlaşmaların İç Yüzü" Haydar Tunçkanat, Ekim Yay. sf. 23
 15. a.g.e. sf. 26-27
 16. a.g.e. sf.31
 17. a.g.e. sf. 190
 18. a.g.e. sf. 196-197
 19. "İkili Anlaşmalann İç Yüzü" Haydar Tunçkanat Ekim Yay. sf. 255
 20. a.g.e. sf. 278
 21. "Tahribat Timi Gibi", Yeniçağ, 22.05.2005
 22. "İkili Anlaşmalann İç Yüzü" Haydar Tunçkanat, Ekim Yay. sf. 44-45-48
 23. a.g.e. sf. 48
 24. Mustafa Balbay Cumhuriyet Haziran 1994; ak. Emin Değer "Düşünce Özgürlüğü Çıkmazı" Tekin Yay., 1995, sf.175
 25. "Haftaya Bakış" Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet 03.03.1986
 26. a.g.y.
 27. "Düşünce Özgürlüğü Çıkmazı" Emin Değer Tekin Yay. Sf.175
 28. "Menderes'in Dramı" Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kit. İst-1969, sf. 331 ve "Türkiye Tarihi 4-Çağdaş Türkiye", "Siyasi Tarih 1950-1960 Mete Tuncay, Cem Yayınları, 4.Basım, 1995, sf. 185
 29. "İkinci Adam" Ş.S.Aydemir, Remzi Kit, 4.Bas., İst-1983,3.Cilt, sf.417
 30. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, Tiglat Mat.
  2001,2.Cilt, sf. 501
 31. "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi" Prof. Dr. Memduh Yaşa, Akbank Kültür Yayınlan, 1980, sf.611
 32. a.g.e. sf. 340
 33. "Büyük Larousse" Gelişim Yay., 5.C., sf. 3107; "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi" İletişim Yay., 2.C. sf.416 ve "Tarih IV- Kemalist Eğitimin Ders Notları" Kaynak Yay., 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 323
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>