Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİMDE DEVRİM

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Atatürk'ün İstanbul'daki Çalışmaları" Sadi Borak, Kaynak Yay., 2. Bas., İst-1998, sf. 14
 2. "Kırk Yıl" Halit Ziya Uşaklıgil, 4.Baskı, sf. 171; ak. a.g.e. sf. 14
 3. "Çankaya" Falih Rıfkı Atay, Sena Matbaası, İstanbul-1980, sf. 23
 4. "Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimi" Hacı Angı, Angı Y., 1983, sf. 37-38
 5. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, l.Cilt, Tiglat Matbaacılık A.Ş., İstanbul-2001, sf. 83
 6. "Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu" Paul Gentizon, Bilgi Kit, 2. Bas., Ankara-1994, sf. 140
 7. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Y.Kaya, l.Cilt, Tiglat Mat.A.Ş., İst.-2001, sf. 59 ve "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Yay., 3.Cilt, İstanbul, sf. 661
 8. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yay., 3.Bas., İstanbul-2001, sf. 250
 9. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst., sf. 660
 10. "Militan Atatürkçülük" Vural Savaş Bilgi Yay., Ankara-2001, sf. 92
 11. "Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye" S.Yerasimos, Belge Yay., 7.Bas., İst- 2001, sf. 325
 12. a.g.e. sf. 325
 13. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst, sf. 654
 14. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst., sf. 666
 15. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, 1 .Cilt, Tiglat Matbaacılık A.Ş., İstanbul-2001, sf. 58
 16. "Kemalist Türkiye ve Ortadoğu" Prof.K.Kruger, Altın Kitaplar Yay., İstanbul-1981, sf. 114
 17. a.g.e. sf. 115
 18. "Milli Kurtuluş Tarihi" D.Avcıoğlu, I.C., İst.Mat., 1994, sf.283,284
 19. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, 1 .Cilt, Tiglat Matbaacılık A.Ş., İstanbul-2001, sf. 35
 20. "Atatürk'ten Anılar" Kazım Özalp, İş Bankası Kültür Yayınları, sf. 69
 21. "M.K.Atatürkten Yazdıklarım" Prof. Afet İnan, Kültür Bak.Yay., sf. 17
 22. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, l.Cilt, Tiglat Matbaacılık A.Ş., İstanbul-2001, sf. 39
 23. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 245-251
 24. "Büyük Millet Meclisi Toplantı Zabıtları (1 Mart 1920)"; ak. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Y., 3.Bas. İst-2001, sf. 49
 25. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, l.Cilt, Tiglat Matbaacılık A.Ş., İstanbul-2001, sf. 60
 26. "Atatürkçülük" Hüseyin Cevizoğlu, Ufuk Ajansı Yayınları, sf. 69
 27. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst., sf. 661
 28. "Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu" P. Gentizon, Bilgi Kit., 2.Bas., Ankara-1994, sf. 158
 29. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst., sf. 664
 30. a.g.e. sf. 666
 31. a.g.e. sf. 664
 32. "Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite" Prof.Metin Özata, Umay Yayınları, İzmir-2005, sf. 110
 33. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst., sf. 666
 34. "Bilim Cumhuriyetinden Manzaralar" Osman Bahadır, İzdüşüm Yayınları, İstanbul-2000, sf. 408; ak. Prof.Metin Özata, "Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite", Umay Yayınları, İzmir-2005
 35. "Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite" Prof.Metin Özata, Umay Yayınları, İzmir-2005, sf. 147
 36. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., İst., sf. 654
 37. "Atatürk ve Üniversite Reformu" Horst Widman, Kabala Yayınevi, İstanbul-2000, sf. 114-115; ak. Prof.Metin Özata "Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite", Umay Yayınları, İzmir-2005, sf. 154
 38. a.g.e. sf. 154
 39. "Yılların İçinden" Uluğ İldemir, T.T.K.Yay., Ank.-1991, sf. 82; ak. Prof.Metin Özata, "Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite", Umay Yay., İzmir-2005, sf. 156
 40. "Atatürk ve Üniversite Reformu" Horst Widman, Kabala Yay., İst- 2000, sf. 114-115; ak. Prof.Metin Özata "Mustafa Kemal Atatürk Bilim ve Üniversite", Umay Yayınları, İzmir-2005, sf. 155
 41. "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Y., 3.C., sf. 664-665
 42. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yay., 3.Bas., İst-2001, sf. 250 ve "Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi" İletişim Yay., 3.Cilt, İstanbul, sf. 666
 43. "Suyu Arayan Adam" Ş.S. Aydemir, Remzi Kitapevi, İstanbul, sf. 445
 44. "Bozkırdan Doğan Uygarlık-Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, l.Cilt, Tiglat Matbaacılık A.Ş., İstanbul-2001, sf. 65

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>