Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Atatürk'ün l.Mart.1922 Meclis Konuşması", ak. Prof.Dr.Afet İnan "Devletçilik ilkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı" 1933, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI.Seri Sa.14, Ankara 1972, sf. 29-34
 2. "Atatürk'ün Ekonomi Politikası" Prof. Mustafa Aysan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-2000, sf. 147-148
 3. "Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresini Açış Nutku"; ak., Prof.Dr.Afet İnan, a.g.e. sf.34-45
 4. "Devrim Hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük" Tarık Zafer Tunaya, Arba Yay. 3.Baskı, sf.103-104
 5. "Cumhuriyet Dönemi'nin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, 3.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-1994, sf. 102
 6. a.g.e. sf. 102
 7. "Atatürk'ün l.Mart.1922 Meclis Konuşması", ak. Prof.Dr.Afet İnan "Devletçilik ilkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı" 1933, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI.Seri Sa.14, Ankara 1972, sf. 29
 8. a.g.e. sf. 281 ve 282
 9. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yay., 3.Bas., İstanbul-2001, sf. 285
 10. a.g.e. sf. 285 ve 286
 11. "Gazi Mustafa Kemal Hazretleri İzmir Yollarında" Matbuat Genel Müdürlüğü Yayınları, No:21, Ankara-1923, sf. 5; ak. a.g.e. sf. 317
 12. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 317-318
 13. a.g.e. sf. 318
 14. a.g.e. sf.316
 15. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, 3.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-1994, sf. 354
 16. a.g.e. sf. 354
  212
 17. "Âli İktisat Meclis Raporları", ak. Prof.Dr.Ferudun Ergin, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, No:l, sf. 24
 18. a.g.e. sf. 24
 19. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, 3.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-1994, sf. 358
 20. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Y., 3.Bas., İst-2001, sf. 282
 21. a.g.e. sf. 284
 22. a.g.e. sf. 284-285
 23. "Türkiye'de Toprak Meselesi" Prof.Suat Aksoy, Gerçek Yay, 1971, sf. 58
 24. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 289
 25. a.g.e. sf. 291
 26. "Onuncu Yıl Raporu (1923-1933)", ak. Prof.Dr.Ferudun Ergin, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, No:l, sf. 25
 27. "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı-1933" Prof. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1972, eki
 28. "Bozkırdan Doğan Uygarlık Köy Enstitüleri" Yalçın Kaya, l.Cilt, Tiglat Matbaacılık, İstanbul-2001, sf. 52
 29. "Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları" S.İ.Aralov, Birey Toplum Yayınları, 2.Baskı, Ankara-1985, sf. 253
 30. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 295
 31. "Atatürk'ün Meclis Konuşması" TBMM l.Kasım.1937, Zabıt Ceridesi, ak. a.g.e. sf. 26
 32. "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" 4.C., sf. 513-514, 28. 10. 1923, ak. S. Turan "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" Y.K.Y., 1993,2.Baskı, sf. 261
 33. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof.Dr.Ferudun Ergin Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları No:l sf. 19
 34. "Atatürk" Lord Kinros, Altın Kitaplar Yay. 12.Bas., İstanbul-1994, sf. 375
 35. "Tek Adam" Ş.S.Aydemir, Il.Cilt, Remzi Kitabevi, 8.Bas. İst.-1981, sf. 546
 36. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi", Prof.Dr.Ferudun Ergin, Yaşar Eğ.Kül.Vak.Yay., sf. 19-20
 37. a.g.e. sf. 20
 38. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 106
 39. "Türkiye Cumhuriyet Sicilli Kavanini" l.Cilt, sf.46, ak. "Cumhuriyeti Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978" Akbank Kül. Yay. 1980, sf. 272
 40. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 326
 41. "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi" İletişim Yay., 2.C., sf. 416
 42. "Onuncu Yıl Raporu, (1923-1933)", ak.Prof.Dr.Ferudun Ergin, "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Yaşar Eği.ve Kül.Vak.Y., No:l, 1977, sf. 30
 43. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 203-204
 44. a.g.e. sf. 431-432
 45. "Cumhuriyet Kuruluşunda Ulaştırma Sektörünün Durumu" "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978" Akbank Kültür Yay. 1980, sf. 277-278
 46. "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" S.Turan, Y.K.Y. 2.Bas.,1995, sf.275
 47. Büyük Larousse, Gelişim Yayı., 19.Cilt, sf.11908,
 48. "Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyet Ansiklopedisi" İletişim Y., 10. C. sf. 2763
 49. "Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978" Akbank Kültür Yayınları, 1980, sf.278
 50. "Prof.Bilsay Kuruç ile Söyleşi" ak. Ahmet Taner Kışlalı "Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği" İmge Kitabevi, sf.148
 51. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof. Dr. Ferudun Ergin Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları No:l sf. 30
 52. a.g.e. sf. 31
 53. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 331
 54. "Yaşayan Hurafeler" Hürriyet, 18.12.1996
 55. "Anadolu İhtilali" 2Cilt, ak. Şevket Süreyya Aydemir "Tek Adam" Remzi Yayınevi, 8.Baskı, 1981,2.Cilt, sf.498
 56. "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi" Prof.Dr.Ahmet Saltık, Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat 1998, sayı 44, sf. 17-19
 57. a.g.e. sf. 18
 58. "Atatürk'ün 1 Mart 1922 Tarihli Meclisi Açış Konuşması" "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" l.Cilt sf. 216-217; ak. Seyfettin Turan, "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" Yapı Kredi Yayınları, 2.Baskı, 1995, sf. 446
 59. "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri Tarihi" Prof.Dr.Ahmet Saltuk, Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat 1998, sayı 44, sf. 19
 60. a.g.d. 19
 61. "Atatürk'ün 1 Mart 1922 Meclisi Açış Konuşması" "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" 1. Cilt, sf. 216-217, ak Seyfettin Turan "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" Yapı Kredi Yay., 2. Baskı 1995, sf. 446, ve "Atatürk'ün 1 Mart 1923 Meclis Açış Konuşması" "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" 1. Cilt sf. 279-281 ak. a.g.e. sf. 447
 62. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 334
 63. "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri Tarihi" Prof.Dr.Ahmet Saltuk, Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat 1998, sayı 44, sf. 18
 64. "Atatürk'ün 1 Mart 1923 Meclisi Açış Konuşması" "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" 1. Cilt sf. 279-281 ak. Seyfettin Turan "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" Yapı Kredi Yay. 2. Baskı 1995, sf. 447
 65. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 334-335
 66. a.g.e. sf. 335
 67. a.g.e. sf. 337-338
 68. "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri Tarihi" Prof. Dr. Ahmet Saltık, Bilim ve Ütopya Dergisi sf. 18
 69. a.g.d. sf. 17
 70. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 338-341
 71. "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri Tarihi" Prof.Dr.Ahmet Saltık, Bilim ve Ütopya Dergisi sf. 17-19
 72. a.g.d. sf. 19
 73. "Atatürk'ün l.Kasım.1937 Meclisi Açış Konuşması" ak. Prof. Dr. Ferudun Ergin "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, No:l, 1977, Sf. 17-18
 74. "Tek Adam" Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, 1983, 8.Baskı, 3.Cilt, sf.
 75. a.g.e. 3.Cilt, sf.343
 76. "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933" Prof Dr.Afet İnan, Türk Tarih Kur. Basımevi-Ankara 1972, sf. 46
 77. "Turkish Economic Development 1923-1950: Policy and Achievements" Yahya S.Tezel, Cambridge Üniversitesi, Ekonomi ve Siyaset Fakültesi'ne Sunulan Doktora Tezi; ak. Yahya S.Tezel, "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 164
 78. DİE, Dış Ticaret İstatistikleri; ak. a.g.e. sf. 176
 79. a.g.e. sf. 388
 80. "Tarih-IV-Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri" Kaynak Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-2001, sf. 297
 81. a.g.e. sf. 297
 82. a.g.e. sf. 297
 83. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof.Dr.Ferudun Ergin, Yaşar Eğt. Vakf. Yay., 1997, sf. 50-51
 84. a.g.e. sf. 34-38
 85. a.g.e. sf. 34-38-62 ve "Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 286
 86. a.g.e. sf. 34
 87. "Atatürk'ün Ekonomi Politikası" Prof. Mustafa Aysan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-2000, sf. 176
 88. "Atatürk'ün 1.3.1922 Tarihli Meclisi Açış Konuşması" "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" l.Cilt, sf.216-217 Seyfettin Turan "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" Yapı Kredi Yayınları 1995, sf. 446
 89. "Prof. Bilsay Kuruç ile Söyleşi" ak; Prof. Ahmet Taner Kışlalı, "Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği" İmge Kitabevi, İstanbul-1972, sf. 129
 90. "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti Birinci Sanayi Planı 1933" Prof.Dr.Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1972, Sanayileşme Haritası
 91. "Yeni Osmanlı Borçları Tarihi", İ.H.Yeniay, İÜ Yayınları-İstanbul; ak. Yahya S.Tezel, "Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-1994, sf. 207
 92. a.g.e. sf. 210
 93. a.g.e. sf. 210
 94. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof.Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğirim ve Kültür Vakfı Yayınları sf. 44
 95. "Genel Muvazeneye Dahil Dairelerin 1924-1948 Yılları Bütçe Giderleri" ak. Prof. Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, No: 1,1977, sf. 46
 96. a.g.e. sf. 47-48
 97. "Atatürk'ün Ekonomi Politikası" Prof. Mustafa Aysan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-2000, sf. 51
 98. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof.Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğt. ve Kiil.Vak.Yay., 1977, sf. 49
 99. "Atatürk'ün Ekonomi Politikası" Prof. Mustafa Aysan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-2000, sf. 92
 100. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof. Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğirim ve Kültür Vakfı Yayınları sf. 49-50
 101. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-1994, sf. 124
 102. a.g.e. sf. 125-126
 103. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof. Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğirim ve Kültür Vakfı Yayınları, No:l, 1977, sf. 53
 104. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-1994, sf. 171-172
 105. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof. Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğirim ve Kültür Vakfı Yayınları, No:l, 1977, sf. 53
 106. "1923-1939 Yıllarının İktisat Politikası Açısından Değerlendirilmesi" Korkut Boratav, İTİA Mezunları Derneği, İstanbul-1997, sf. 39-52; ak. Prof. Mustafa Aysan, "Atatürk'ün Ekonomi Politikası" Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-2000, sf. 179
 107. "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" 2.Cilt, sf. 132, ak. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1991, sf. 226
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>