Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


İKİNCİ BÖLÜM DİPNOTLAR
KEMALİST KALKINMA

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazmaları" Prof. Dr. A.Afet İnan T.T.K., 2.Baskı, Ankara-1988, sf. 71
 2. a.g.e. sf. 71
 3. a.g.e. sf. 72
 4. a.g.e. sf. 72
 5. a.g.e. sf. 73
 6. "Atatürk'te Konular Ansiklopedisi" Seyfettin Turan, Y.K.Y., 2.Bas., İst-1995, sf. 163
 7. "Cumhuriyet" 13.Arahk.1998
 8. "Milliyet Walesa ile Konuştu" Zeynep Oral, Milliyet, 10 Ekim 1998.
 9. "Ulusal Kurtuluşun Sonu mu?" Samir Amin, "Büyük Kargaşa" Alan Yay. 1993 sf. 12
 10. "Yabancı Yatırım Uyarısı" Prof. Dr. Ahmet Tonak, Cumh. 8 Mart 1998
 11. Guardion, 27.03.1991; Hıdır Göktaş-Metin Gölbey, "Soğuk Savaştan Sıcak Barışa", Alan Yay. 1994, sf.42
 12. "Atatürk'ün Ekonomi Politikası" Prof. Dr. Mustafa Aysan, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 6.Baskı, İstanbul-2000,
 13. a.g.e. sf. 42-43
 14. Cumhuriyet 05.04.2005-05
 15. "Europa İst die Letzte Utopia" Daniel Cohn-Bendit, Tageszeltung, 03.11.2000; Aydınlık 26.11.2000
 16. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu, İst, Mart 1974 3.Cilt, sf. 1299
 17. "Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu" P.Gentizon, Bilgi Y. 2.Bas.l994, sf.164
 18. "Kurtuluş ve Sonrası" A. Doğan, 1925, sf.165, ak: Hüseyin Cevizoğlu "Atatürkçülük" Ufuk Ajans Yayınları, No: 4 sf. 62
 19. "Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi" B.Kuruç, Bilgi Yay. 1987, sf.18
 20. "Frunze'nin Ankara'daki Temas ve Müzakerelerine Ait Rapor" "Mejdunarodnaya Jins" Dergisi, sayı 7, 1961, ak. Ş.S.Aydemir "Tek Adam" Remzi Kitabevi, 8. Basım 1983,2.Cilt, sf. 498
 21. "Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi" Yahya S.Tezel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf.128
 22. "Mustafa Kemal'le 1000 Gün" Nezihe Araz, APA Ofset Basımevi 1993, 2.Baskı, sf. 137
 23. "Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit Konuşmaları" Kaynak Y.,1993 sf. 197
 24. "Milli Kurtuluş Tarihi" Doğan Avcıoğlu, İst.Mat. 1974,3.Cilt, sf. 1618
 25. "Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimi" Hacı Angı, Angı Yay. 1983, sf. 93
 26. "Çankaya" Falih Rıfkı Atay, Bateş yay. sf. 377
 27. "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Beş Yıllık Planı" Prof. Dr. Afet İnan, ak: Prof. Dr. Feridun Ergin
 28. "Atatürk'ün Özel Kütüphanesi'nin Katalogu" Milli Kütüphane Genel Müd., Ankara 1973, ak. Şerafettin Turan "Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar" T.T.K., Ank.-1989, sf.9
 29. "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" 2. cilt sf.216; ak. Hüseyin Cevizoğlu, "Atatürkçülük", Ufuk Ajans Yayınları, sf. 61
 30. a.g.e. sf. 77
 31. "Meclis Konuşmaları" TBMM D.I, C-3,48 İçtima, sf. 217/224,14.08.1920
 32. "Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı" İsmail Arar, 1969, sf. 32
 33. "Atatürk'le Konuşmalar" Mustafa Baydar, 1964, sf.78
 34. "Atatürk'ün Sofrası" İsmet Bozdağ, Emre Yay., No:38,1995, sf. 22-23
 35. "Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi" Prof. Dr. Ferudun Ergin, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı Yayınları, No:l, Duran Matbaacılık 1977, sf. 21
 36. "The Economic History of Turkey 1800-1914" C.Issowi, Chicago: The University of Chicago Press; Ak: Yahya S.Tezel, "Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 98
 37. "İzmir'de Yunanlıların Son Günleri", B.Umar Bilgi Yayınevi, Ankara-1974,sf.59; ak. Yahya S.Tezel, "Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi" Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 98
 38. "Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi" Yahya S.Tezel, T.Vak.Yurt Yay., 3.Baskı, İstanbul-1994, sf. 98
 39. "Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi" B.Kuruş, Bilgi Y, 1987, sf.19
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>