Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar
1923 - 2005
Metin Aydoğan, Türkiye Üzerine Notlar: 1923-2005Kapak
İçindekiler
Önsöz

1.BÖLÜM : TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE
 - 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması
 - Tanzimat Fermanı :Gülhane Hattı Hümayunu
 - Doğal Sonuç: Mali Yetmezlik ve Borçlanma
 - Islahat Fermanı
2.BÖLÜM : KEMALİST KALKINMA
 - Yaratılan Yeni Yöntem
 - Özgün ve Evrensel
 - Aşılan Yoksulluk
 - Devrimci Kararlılık ve Bilinç
 - Nesnellik
 - On Beş Yılda Yapılanlar
3.BÖLÜM : ÇAĞI YAKALAMAK (1923-1938)
 - Cumhuriyet Ekonomisi
 - Tarım Devrimi
 - Göçmen ve İskan Sorunları
 - Ulaşım ve Bayındırlık
 - Sağlıkta Atılımlar
 - Sanayileşme ve Ulusal Üretim
 - Devlet Maliyesi ve Para Politikaları
4. BÖLÜM : EĞİTİMDE DEVRİM
 - Geçmişten Gelen
 - Misyoner Okulları
 - Cumhuriyet Eğitimi
 - Yazı Değişimi
 - Eğitim 'Seferberliği'
 - Üniversite Yenileşmesi (Reform)
 - Nereden Nereye
5. BÖLÜM : DEVRİM'DEN İLK ÖDÜNLER 1938-1950
 - 11 Kasım 1938'de Başlayan Süreç
 - ABD Türkiye'ye Yerleşiyor
 - İkili Anlaşmalar ya da Dolaylı İşgal
6. BÖLÜM : OSMANLIYA GERİ DÖNÜŞ : 1950-1995
 - Demokrat Parti ve Hızlanan Süreç
 - Avrupa Birliği Serüveni
 - Ankara Anlaşması ve Sonrası
 - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası
 - Gümrük Birliği'ne Giden Yol
 - Gümrük Birliği Sonuçları
 - Ekonomik Çözülme
7. BÖLÜM : 2005: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER
 - Devlet Küçülürken
 - Özelleştirme Uygulamaları
 - Tarımda Çöküş
 - Bankacılığa Darbe
 - Milli Şirketler Satılıyor
 - Borç Sorunu
 - Halk Yoksullaşıyor
 - 1924, 1938, 2004 Yılı Devlet Bütçeleri ve Bu Bütçelerin Türk Halkı İçin Anlamı
 - Ne Yapmalı?

DİPNOTLAR
 - 1. Bölüm
 - 2. Bölüm
 - 3. Bölüm
 - 4. Bölüm
 - 5. Bölüm
 - 6. Bölüm
 - 7. Bölüm

www.1001Kitap.com
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
DİPNOTLAR


BİRİNCİ BÖLÜM DİPNOTLAR
TANZİMAT'TAN CUMHURİYET'E

Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.
 1. "Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye" Stefanos Yerasimos 2.Cilt, Belge Yay., 7. Baskı, İstanbul-2001, sf. 40-41
 2. "Türkiye'nin Düzeni" Doğan Avcıoğlu, l.C, Bilgi Yay., 5.Bas. Ank-1971, sf. 71
 3. "Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye" Stefanos Yerasimos 2.Cilt, Belge Yay., 7. Baskı, İstanbul-2001, sf. 50
 4. "Türkiye'nin Düzeni" D.Avcıoğlu, l.Cilt, Bilgi Yay., 5.Bas.. Ankara-1971, sf. 73
 5. a.g.e. sf. 73
 6. "Türkiye'nin Düzeni" D.Avcıoğlu, l.Cilt, Bilgi Yay., 5.Bas., Ankara-1971, sf. 70
 7. "1938 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması: Çöküş" Prof. Dr. Cihan Dura, Gazete Müdafaa-i Hukuk, 26.01.2001, Sayı 36
 8. a.g.e. sf. 71
 9. "Lettres sur la Turcjuie" A.Ubicini Paris, 1853; ak. Stafanos Yerasimos, Belge Yay.7.Baskı2001,sf.60
 10. "British Policy and the Turkısh Reforme Movement" F.E. BAILEY, Cambridge 1942, ak. Stefanos Yerasimos, Belge Y. 7.Baskı, 2001, sf. 61
 11. "Voyage dans la Turquie d'Europe 1848-1855" VIQUESNEL, ak. a.g.e. sf. 62
 12. "Tanzimat ve Sanayimiz" Ö.C. Sarç, İstanbul 1940, ak a.g.e. sf. 2
 13. "Geri kalmışlık Sürecinde Türkiye" S.Yerasimos, Belge Yay. 7.Bas., 2001,sf. 62
 14. "Tanzimat ve Sanayimiz" Ö.C Sarç, İstanbul, 1940, ak. Stefanos Yerasimos, "Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye" Belge Y, 7.Baskı,2002, sf. 62
 15. "Letters sur la Turquie", A.UBIONI, Paris 1853, ak. a.g.e. sf. 62
 16. "British Policy and the Turkish Reforme Movement" Cambridge, 1942; ak. a.g.e. sf.63
 17. "Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye" S.Yerasimos Belge Yay., 7.Baskı, 2001, sf. 65
 18. "British Policy and the Turkısh Reforme Movement" F.E.BATLEY, Cambridge 1942, ak. Stefanos Yerasimos, Belge Y., 7.Baskı, 2001 sf. 55
 19. "La Turquie et le Tanzimat ou Histoire des Reformes Dans L'Empire Ottoman Depuis 1826 Jasgu'a nos Jours; Paris C.I, 1882; C.II 1884" E.D.Engelhardt, ak. Prof.Dr. Çetin Yetkin, "Başlangıçtan Atatürk'e Türk Halk Eylemleri" Ümit Yayıncılık, Ankara 1996, sf. 263
 20. "Reform in the Ottoman Empire 1856-1876" R.Davison Princetion 1963; ak. S. Yerasimos, "Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye" Belge Yay. 7.Baskı 2001, sf. 51
 21. "Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi" İletişim Y., 6.,C, sf 1790
 22. "Türkiye Tarihi 3-Osmanlı Devleti 1600-1908" Cem Yay., 4.Bas.İst-1995, sf. 359 ve "Türkiye'nin Düzeni" D.Avcıoğlu, l.C, Bilgi Y., 5.Bas., Ank-1971, sf. 162
 23. "Azgelişmiş Sürecinde Türkiye" S.Yerasimos, Belge Y., 2.C., 7.Bas, sf. 73-74
 24. "Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi", İletişim Y., 6.C. sf. 1793
 25. "Büyük Larousse" Gelişim Yay. Sf. 3469
 26. a.g.e.sf.3469
 27. "Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi", İletişim Y., 6.C., sf.1794
 28. "Büyük Larousse" Gelişim Yay., sf. 9754
 29. "Militan Atatürkçülük" Vural Savaş, Bilgi Yay. 2001, sf.35
 30. "Azgelişmiş Sürecinde Türkiye" S.Yerasimos, Belge Yay., 7.Baskı 2001, sf. 96
 31. "Büyük Larousse" Gelişim Yay. Sf. 5494 ve "Azgelişmişlik Surecinde Türkiye" Stefanos Yerasimos, Belge Yay., 7.Baskı 2001, Sf. 96-128
Okuduğunuz yere dönmek için buraya ya da yukarıdan geri tuşuna tıklayın.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>