Dediklerimizi Yapın, Programa Uyun

    Kasım bunalımının neden ve nasıl çıktığını/çıkarıldığını belki de en açık biçimde (anlayanlar için) Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn açıkladı. Wolfensohn, Bülent Ecevit'e bunalımdan bir gün sonra gönderdiği mektupta şunları söylüyordu : "Türkiye bugün, iç mali piyasalarda faiz oranlarında keskin yükselişe ve dış rezervlerde düşüşe yol açmış olan son sarsıntıdan kaynaklanan güçlü bir tehditle karşı karşıyadır. Anlayışımız, yürütülen politika çerçevesinin, etkisini 2001 bütçesinde gösterecek kuvvetli bir mali önlemler paketini içererek yürütülmesidir. Bu paketin, Türk Telekoma bulunacak stratejik ortak için, işletme hakları dahil daha çekici hale getirilmesi ve elektrik fiyatlarında, devlet elektrik şirketinin (TEAŞ) mali kayıplarını durduracak artışları içermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu politikaların, kararlı bir biçimde uygulanması, içinde bulunulan bu kritik dönemde piyasalarda programımızın güvenilirliğini arttıracaktır." 17
    Dünya Bankası Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına açık olarak şunu söylüyordu : Güçlü bir tehditle karşı karşıyasınız. Telekomu satın, TEAŞ'a ve diğer devlet ürünlerine bütçeyi güçlendirecek kuvvetli zamlar yapın, topladığınız gelirlerle dış borçlarınızı ödeyin.
    57. Hükümet Dünya Bankası Başkanının isteklerini derhal yerine getirdi. Özel işlem ve özel iletişim, eğitime katkı payı, hayat standartı, taşıt, akaryakıt, LPG, elektrik, köprü başta olmak üzere hemen her şeye zam yapıldı. Banka birleşme ve devirlerine vergi muafiyeti getirildi. Telekom yasası çıkarıldı ve yönetimin yabancılara geçmesine olanak tanındı. Vergi Yasası değiştirildi, Kamu Bankalarının "yeniden yapılandırılması" (kapatılması diye okuyabilirsiniz) ve özelleştirilmesi için gereken kararname Bakanlar Kurulunda kabul edildi ve Hükümetin "Ekonomik politikalara ilişkin olarak alınması gereken her önlemi zaman yitirmeden ve süratle almaya devam edeceği" açıklandı. 18

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>