İstekler ve Olaylar

    Yurt dışında, Türkiye karşıtı gelişmeler yoğunlaşırken, içerde "yapısal reformlar" adı altında köklü değişiklikler isteniyor ve garip olaylar ortaya çıkıyordu. Bankalar Yasasının bir kez daha değiştirilerek Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması; Telekomun, yönetimin alıcısına ait olması koşuluyla satılması, yeni vergilerin getirilmesi; kamu bankalarının tasfiye edilmesi; TEAŞ'ın üçe bölünerek devredilmesi; Banka satışlarında alım - satım vergilerinin kaldırılması, özelleştirmelere hız verilmesi ve tarım KİT'lerinin, şeker fabrikalarının ve TEKEL'in özelleştirilmesi gibi istekler Türkiye'nin önüne konuyor ve 57. Hükümet bu isteklerin tümünü kabul ediyordu. 13
    Yurt dışında Türkiye karşıtı gelişmeler yoğunlaşır IMF istekleri tümüyle kabul edilirken, içerde o güne dek pek görülmeyen siyasi içerikli olaylar oluyor ve garip eylemler gerçekleştiriliyordu. Türkiye'de belki ilk kez, her çeşit siyasi eğilimden memur sendikası biraraya gelerek ortak eylem yapıyor; "dinler arası diyalog" söylemleri ve misyonerlik faaliyetleri yoğunlaşıyor; iki polisin şehit edilmesini protesto gerekçesiyle Çevik Kuvvet polisleri Türkiye'nin birçok kentinde yasa dışı organize yürüyüşler yapıyor; cezaevlerinde insanlar kendilerini yakıyor ve olaylar birçok kente yayılıyordu.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>