İKİNCİ BÖLÜM

EKONOMİK GÖSTERGELER
VE 9 ARALIK 1999 KARARLARI
    Ekonomik Bunalım

    Türkiye'de yaşanan ekonomik bunalım yalnızca bugünün ya da kısa geçmişin bir sorunu değildir. İkinci Dünya Savaşından bugüne dek geçen elli yılı aşkın süre içinde, kendi gücüne dayanarak kalkınma, sanayileşme ve milli sermaye yaratma yönünde Türkiye'de sürekli bir gerileme yaşandı. ABD ve Avrupa'ya bağlanmayla başlayan ve yoğunlaşarak gelişen bu süreç sonunda Türkiye, ayakları üzerinde duramayan, kendi geleceğine karar veremeyen ve yönetim inisiyatiflerini yitirmiş bir ülke haline geldi.
    Cumhuriyetle girişilen kalkınma atılımının sağladığı gelişme ve bu gelişmenin insanların yaşamına yansıyan somut sonuçları, bugünün koşullarıyla kıyaslanacak olursa insana hüzün veren gerçeklerle karşılaşılacaktır. Ulusal direncin yitirilmesi, özgüven yoksunluğu ve teslimiyete varan ataletin yol açtığı çözülme, yalnızca ulusal değil aynı zamanda bir insanlık dramıdır. Aymazlıktan ihanete varan ve tam anlamıyla bir geri dönüş olan bu süreç, Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe götüren Tanzimat döneminin hemen aynısıyla yeniden yaşanmaktadır. Üstelik koşullar, yeni araç ve yöntemlerle daha ağır hale gelmiş ve yenileşme adına kuşatılan Türkiye, varlığını dolaysız ilgilendiren sorunlar yumağı içine sokulmuştur. Elli yılda gerçekleştirilen ulusal yıkım, bağımsızlık savaşıyla kurulan Türkiye Cumhuriyetini bugün, dış yönlendirmelerle yönetilen, bağımlı bir ülke haline getirmiştir.
    Bağımlılaşma sürecini ortaya koymak ve Cumhuriyet tarihini geniş olarak incelemek bu kitabın konusu değildir. "Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye", "Bitmeyen Oyun" ve "Avrupa Birliği'nin Neresindeyiz?" kitaplarıyla bu kanıtlar, yeterince ortaya konuldu ve okuyucunun incelemesine sunuldu. Bu kitabın amacı, yönetim yapısında çözülmenin hızlandığı ve Türk halkının aşırı yoksullaştığı 1999 sonrasındaki ekonomik uygulamalar dönemini incelemektir. İnceleme alanı, bilinçli olarak daraltılmıştır. Sorumluluğu 57. Hükümete ait olan, merkezinde IMF'nin yer aldığı ve Kemal Derviş'in denetimi altında yürütülmekte olan politikaların bir sonuç olduğu ve bu sonuca, elli yıllık uygulamalarla gelindiği açıktır. Burada, bu sonuç ele alınıp irdelenecek ve inceleme, "Enflasyonu Düşürme Operasyonu" adı verilen son dönem uygulamalarının başlangıç tarihi olan 9 Aralık 1999'dan sonrasını kapsayacaktır.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>