M e t i n   A Y D O Ğ A N

E K O N O M İ K
B U N A L I M D A N
U L U S A L   B U N A L I M A
Büyük görmek için tıklayın Büyük görmek için tıklayın


M e t i n   A y d o ğ a n

Metin Aydoğan 1945 yılında Afyon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de, yüksek öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1963 yılında İzmir Atatürk Lisesi'ni, 1969 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. "Gençliğin aydınlanma çağı" olarak nitelendirdiği 1968 gençlik hareketleri içinde yer aldı. Yüksek öğrenimi dışında tüm yaşamını İzmir'de geçirdi. Örgütlü olmayı bir uygarlık koşulu sayan anlayışla, birçok demokratik kitle örgütünde görev aldı. Çok sayıda yazı ve araştırma yayınladı, sayısız panel, konferans ve kongreye katıldı. Sürekli ve üretken bir eylemlilik içinde, yaşamı boyunca yazdı, yaptı ve anlattı. Evli ve iki çocuk babası olan Aydoğan'ın elinizdeki kitaptan başka yayınlanmış olan, "Nasıl bir Parti Nasıl Bir Mücadele", "Bitmeyen Oyun-Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeler", "Avrupa Birliğinin Neresindeyiz" ve "Antik Çağ'dan Küreselleşmeye - Yönetim Gelenekleri ve Türkler" adlı beş kitabı daha vardır.İLETİŞİM İÇİN
e-mail: aydoganmetin@hotmail.com
e-mail: metaydoğan@yahoo.com

EKONOMİK BUNALIMDAN
ULUSAL BUNALIMA


© Umay Yayınları

1. Basım : Ekim 2002
7. Basım: Nisan 2004

MİZANPAJ
Adem Şenel
KAPAK TASARIMI
Adem Şenel

KAPAK BASKI
Seçil Ofset

İÇ BASKI
Ecem Matbaası

UMAY YAYINLARI
Süleyman Demirel Mah. No.63
Harmandalı Köyü Menemen / İZMİR

Tel: 0 232. 839 14 62
Fax: 0 232. 839 14 63
umayyayinlari@hotmail.com / umayyayinlari@yahoo.com


İnternet Ortamına Taşıyan:
1001 Kitap - www.1001Kitap.com

Sonraki Sayfa >>


w w w .1 0 0 1 K i t a p . c o m