3. GERİ KALMIŞ ÜLKE SİSTEMLERİ

    Geri kalmışlık konusuna, yeri geldikçe, çeşitli başlıklar altında değindik. Ama burada, konuyu bir bütün içinde yeniden ele almak gerekiyor. Toplumlar açısından, geri kalmışlığın özellikleri nelerdir? Niçin bazı toplumlar daha hızlı gelişirken, bazıları çok daha ağır gelişmişlerdir? Gelişmişlerle geri kalmış ülkeler arasındaki ilişkiler, her iki tarafı da nasıl etkilemektedir?
    Ancak bu soruların yanıtlarını verdikten sonradır ki, geri kalmış ülke rejimlerini sağlıklı bir biçimde değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmeyi yaparken, gene demokratik olmaya çalışanlarla diğerlerini ayrı başlıklar altında ele alacağız.