İKİNCİ BÖLÜM
Siyasal Uzlaşma    Her çatışma, görünüşte ne kadar katı ve sert olursa olsun, belirli düzeyde bir uzlaşma ile sonuçlanır. Her siyasal sistem, aynı zamanda bir uzlaşma modeli demektir. Uzlaşma yoksa, sistem de yoktur. Çatışma güçler dengesini ortaya koyar; ödünler ve ayrıcalıklar o dengeye göre paylaşılır. Ve siyasal sistem oluşur.
    Siyasal çatışmanın ereği, siyasal iktidarı ele geçirmek, olmazsa ortak olmak, en azından kendi eğilimleri doğrultusunda etkilemektir, inanç sistemleri ve onlara koşut olan çıkar ve görüşler kitlelere çeşitli propaganda araç ve yöntemleriyle iletilirler. Kamuoyunu "oluşturmak", etkilemek için çaba sarf edilir. Siyasal çatışma ile ortaya çıkan güçler dengesi, siyasal katılmanın koşullarını belirler. Gerek propaganda, gerekse siyasal katılma, uzlaşmaya giden yollardır.
    Bölümün ve dolayısıyla kitabın sonunda, çatışma-uzlaşma sürecinin ürünü ve aynı zamanda çerçevesi olan siyasal sistemleri göreceğiz.