2. DEVRİM SOSYOLOJİSİ

Çok farklı tanımları yapılsa da, devrim toplumsal düzendeki köklü değişimler anlamına gelir. Ekonomik yapıdaki ve siyasal durumlardaki değişmeler de bu genel değişimin parçalarıdır. Bu nedenle devrim sosyolojisi, siyaset biliminin en ilgi çekici bölümlerinden birisini oluşturur. Devrimci düşüncenin devrimci eyleme dönüşme sürecini ve devrim-karşı devrim olgularının bilimsel değerlendirmesini bu başlık altında yapacağız.