Dr. Adil Serdar Saçan
Ak Babalar Örgütü (Türkiye'de Mafia)

Kapak
İçindekiler
Önsöz
Giriş

BÖLÜM 1 - ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ
   I-KAVRAM TESPİTİ VE TARİHÇE
 A-Tanım Çalışması
 1-Genel Olarak
 2-Yasalara Göre Tanımı
 3-Çeşitli Ülkelere Göre Tanımlar
  a.Almanya
  b.İtalya
  c.ABD
  d.Avusturya
  e.Danimarka
  f.Hollanda
  g.İsviçre
 4-Uluslararası Örgütlere Göre Tanımlar
  a.İnterpol
  b.Birleşmiş Milletler
  c.Avrupa Birliği
 B-Unsurları
 1-Amaç Açısından
 2-Örgütlenme Açısından
 3-Yöntem Açısından
 C-Tarihçe
 1-Genel Olarak
  a.Camorra
  b.Ndranghete
  c.Sicilya mafiası
  d.Sacra Corona Unita
  e.La Cosa Nostra
 2-Türk Organize Suçluluğunun Tarihçesi

   II. ORGANİZE SUÇUN ÖRGÜTLENMESİ
 A-Ortaya Çıkma Sebepleri
 B-Organize Suç Örgütlerinin Yapılanmaları (Tipoloji)
 1.Genel Olarak
 2.Türk Organize Suç Örgütlerinin Yapısı
  a.Aile Tipi Mafia
  b.Hemşehricilik Tipi Mafia
  c.Cezaevi Arkadaşlığı Mafiası
  d.Din Motifli Mafia
  e.Siyasi Görüş Motifli Mafia
  f.İrticai Tandanslı Mafia
 3-Devlet Destekli Mafia
 C-Organize Suç Örgütlerinin Türleri
 1.Genel Olarak
 2.Türkiye Mafiasının Türleri
  a.Çek-Senet Mafiası
  b.İhale Mafiası
  c.Arazi Mafiası
  d.Cezaevi Mafiası
  e.Otopark Mafiası
  f.Servis Mafiası
  g.Hal Mafiası
  h.Otogar ve Ambarlar Mafiası
  i.Minibüsçüler Mafiası
  j.Fırıncılar Mafiası
  k.Pazarcılar Mafiası
  1.Liman Mafiası
  m.Uyuşturucu Mafiası
  n.Silah Kaçakçılığı Mafiası
  o.Fuhuş Mafiası
  p.Kumar Mafiası
 D-Kullandıkları Yöntemler ve Özellikleri
 1.Kullandıkları Yöntemler
  a.Genel Olarak
  b.İşledikleri Suçlar
  c.Yöntemler
 2.Organize Suç Örgütlerinin Özellikleri


BÖLÜM II - TERÖR-POLİTİKA-ORGANİZE SUÇ İLİŞKİSİ-TÜRKİYE'NİN YENİ MAFİASI
   I - TERÖR - ORGANİZE SUÇ
 A-Terör Örgütleri-Organize Suç Örgütleri
 1.Genel Olarak
 2.Farklılıklar-Benzerlikler
 B-Terör Ortamının Organize Suça Etkisi
 1.Tarihsel Süreç İçerisinde
 2.Günümüzde Terör-Organize Suç İlişkisi
 C-Mafia-Politika İlişkisi
 1.Tarihsel Süreç İçerisinde
 2.Türk Mafiasının Politik Boyutu

   II- TÜRKİYE'NİN YENİ MAFİASI (AK BABALAR ÖRGÜTÜ)
 A-Çifte Ahlak-Çifte Hukuk Anlayışı
 B-Ak Babalar Örgütünün Tahlili
 1.Fütüvvet ve Fütüvvet Mafiası
 2.Unsurlar Açısından
  a.Amaç Unsuru Açısından
  b.Örgütlenme Açısından
  c.Yöntem Açısından
 3.Tipoloji
 4.Kullanılan Yöntemler
  a.Suç İşlemek veya Suçla Örgüt ve Liderin Bağını Kesmek İçin Kullanılan Yöntemler
  b.Örgütü Siyasal Tabandan Gizlemek için Kullanılan Yöntemler

DEĞERLENDİRME
EKLER
Kaynakça


www.1001Kitap.com