o-Fuhuş Mafiası Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan "Türkçe Güncel Sözlük"te; "İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma," şeklinde tanımlanan fuhuş, iki veya daha fazla sayıda kişinin birlikte işlediği suçmuş gibi gözükmesine rağmen, özellikle son zamanlarda,uluslarara-sı nitelikte işlenen organize suç halini almıştır. Bu bağlamda ele alacağımız fuhuş suçlan, Emniyet Genel Müdürlüğü, APK Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Suç ve Suçlu Profili" isimli kitapta fuhuş; fuhuş yaptırma, fuhşa teşvik etme, fuhuş yapma, kadın ticareti ve aracılık, fuhuş maksadı ile kadın oynatma gibi ana başlıklar altında ele alınmıştır.130 129 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2002 Raporu, s.98 130Emniyet Genele Müdürlüğü, APK Daire Başkanlığı, Suç ve Suçlu Profili, c.2,s.H8.2002-Ankara 148 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP Fuhuş suçlarına bu ana başlıklar altında bakıldığında, fuhuş mafiasının bu sektörde nasıl bir rol oynadığı daha kolay anlaşılacaktır. Burada, fuhuş mafiasının daha çok fuhuş yaptırma ile kadın ticareti ve fuhşa teşvik suçlarını işleyerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı söylenebilir. Ülkemizde faaliyet gösteren fuhuş mafiasını çeşitli tasnif- *ı lere tabi tutmak mümkündür; • Yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırılmaları; Yabancı uyruklu kadınların iş bulma vaadiyle fuhuş ma-fiası tarafından ülkemize getirilerek bu sektörde çalıştırılmalarıdır. Fuhuş mafiasına yönelik olarak yapılan operasyonlar sonucunda yakalanarak haklarında işlem yapılan yabancı uyruklu kadınların alman ifadelerinden; " Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya da baş gösteren aşırı işsizlik ortamında, işsiz kalan genç kızların ve kadınların, gerek Türkiye'de gerekse diğer Batı Ülkelerinde iş bulma umuduyla, kendi ülkelerindeki fuhuş mafiasının eline düştükleri, Türki-jj ye'ye gelme ve iş bulma karşılığında, kendilerine veya ailelerine yüklü miktarda senetler imzalattırıldığı, daha sonra ül-, kemizdeki fuhuş mafiası ile irtibata geçilerek, ülkemize gönderdikleri ve burada, genelde normal iş bulma amacıyla gelen kadın ve kızların pasaportlarına yine aynı fuhuş mafiası tarafından el konularak, oteller veya evlerde zorla tutularak çalıştırıldıkları, hatta zaman zaman başka illere gönderildikleri, ayrıca burada da bilet parası, cep telefonu, giyim vb nedenler ile borçlandırıldıkları, çalışmamaları veya polise şikayet etmeleri halinde ülkelerindeki ailelerine ve yakınlarına zarar verileceği şeklinde tehdit edildikleri ve bu yolla kazandıkları paraların büyük kısmını kendilerini çalıştıran fuhuş mafiası mensuplarına verdikleri," anlaşılmaktadır. Yukarıda anlatılan sistem içerisinde çalışan fuhuş mafiasına yönelik olarak 2002 yılı içerisinde, İstanbul polisi tarafından 16 ayrı operasyon yapılmış, yapılan bu operasyonlar sonucu toplam 237 kişi yakalanarak, haklarında "Teşekkül ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 149 İ Oluşturmak Suretiyle Uluslararası Kadın Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edilmişlerdir. • İnternet üzerinden yapılan kadın ticareti ve fuhuşa aracılık; Internet üzerinden oluşturulan bir adreste, fuhuş sektöründe kullanılan, yine, çoğunlukla yabancı uyruklu olan kadınların fotoğrafları yayınlamak sureti ile ilgi duyan kişilerin, aynı adreste verilen bir telefon numarası ile irtibata geçmeleri istenmektedir. Verilen telefon numarasında genellikle kod ismi kullanan ve fuhuş şebekesi ile doğrudan bağlantılı olan bir kadın görevli bulunmakta, gelen talepleri capoya bildirmekte, capo ise yine suç grubu üyesi olan taksiciler vasıtası ile kadınların verilen adreslere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sistemde, sektörde kullanılan kadınların büyük bir kısmı, capoyu ve telefonun başında bulunan yardımcısını tanımamakta, sadece kendine verilen adrese gidip capodan gelen talimatlara göre hareket etmektedir. Hatta çoğu, capo tarafından kendilerine irtibat amacıyla verilen telefonların numarasını dahi bilmemektedir. Bu şekilde kapalı bir sistem ile çalışan fuhuş mafiasına yönelik olarak İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 2002 yıh içerisinde operasyon yapılmış, yapılan operasyonda fuhuş mafiasının caposu konumunda olan şahıs ve çete içerisinde yer alan 6 arkadaşı ile fuhuş sektöründe çalıştırdıkları Ukrayna ve Rus uyruklu 9 yabancı kadın yakalanarak haklarında, "Teşekkül Halinde Uluslararası Kadın Ticareti Yapmak Suçundan," adli işlem yapılmıştır. • Sahte evlilikler yaptırmak sureti ile fuhuşa aracılık yapmak; İş bulma vaadi ile ülkemize getirilen yabancı uyruklu kadınların, fuhuş mafiası tarafından, Türk erkekleri ile sahte evlilikler yaptırılmak sureti ile oturum izni alıp, ülkemizde kalmaları ve sektörde rahatça çalışmaları sağlanmaktadır. 150 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP Ülkemize gelen yabancı uyruklu kadınların bir kısmı, aracılar vasıtası ile sahte evlilikler düzenleyen çete mensuplarına ulaşmakta ve bunlara para ödemek sureti ile sahte evlilikler gerçekleştirmektedirler. Çete tarafından bulunan erkekler, işsizler arasından seçilmektedir. Bunlar, kendilerine ödenen cüzi miktardaki paralar karşılığında bu evlilikleri kabul etmekte, evlendikleri kadınları dahi tanımamaktadırlar. Yine, sistem içerisinde bu evlilik akitlerini gerçekleştiren evlendirme dairelerinin bazı görevlileri de para karşılığı rol almaktadırlar. Bu şekilde, sahte evlilikler yaptırmak sureti ile fuhuş sektörüne aracılık yapan suç şebekelerine yönelik olarak İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 2001 yılı içerisinde yapılan bir operasyonda, çete lideri ve beraberinde evlendirme memurları ve yabancı uyruklu kadınlarında bulunduğu toplam 27 kişi yakalanarak, "Yabancı kadınlarla Türk erkeklerini hileli yollarla evlendirmek amacıyla çete kurmak, görevi kötüye kullanmak ve rüşvet vermek" suçlamalarıyla, Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk edilmişlerdir. • Türk uyruklu kadınları fuhşa zorlayan mafia; Bundan önce üç başlık altında incelediğimiz fuhuş mafi-ası, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve genellikle SSCB'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin vatandaşlarının ülkemizde fuhuşa zorlanmasıyla ilgili mafiadır. Doğu bloku ülkelerinden genç kız ve kadınların ülkemize getirilmesi işini Rus,Çeçen ve özellikle Gürcü mafiası yapmaktadır. Uluslararası mafios örgütlenmeler, Türk mafiasıyla irtibata geçmektedirler. Türkiye'ye gönderdikleri genç kız ve kadınların başına, kendi mensuplarından bir kişi geçirmekte, bu şef, irtibata geçilen Tük fuhuş mafiasıyla ortak çalışmaktadır. Yabancı fuhuş mafiası ile birlikte çalışan Türk mafiası genellikle koruma, müşteri bulma ve kızların polisle ilgili problemlerini halletme, örgütü terk edenlerin cezalandırılması işlerinde yardımcı olmaktadır. Yabancı uvruklu fuhuş mafiası istihbarat faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 151 Yabancı uyruklu kadınların fuhuşa zorlanması ülkemizdeki fuhuş pazarının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Oysa, Türk uyruklu kız ve kadınları zorla çalıştıran, çeşitli yöntemlerle fuhuş batağına sokan mafios örgütlenmeler diğerlerinden çok daha güçlü ve yaygındır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, ülke gündemini terör ve anarşiden daha fazla işgal eden konu, Soğukoluk'taki randevuevlerine yapılan operasyonlardı. Türkiye, aylarca buralardaki fuhuş ma-fiasınm yaptıklarını hayret ve ibretle izledi. Bu bataklık kurutuldu, ama sadece yer olarak. Fuhuş mafiası, olanca gücüyle çalışmaya devam etti. Türkiye'de fuhuş mafiası, öncelikle resmi izin verilen genelevlerde örgütlenmiştir. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir gibi çok iş hacmi olan yerlerdeki genelevler, fuhuş mafiasmın etkisine girmişlerdir. Genelevlerde ev sahibi olmak, buralarda çalıştırılacak kadın ve kızları (son zamanlarda travestileri) temin etmek ve zorla çalıştırmaktan tutun, genelevlerin, iç ve dış düzenini sağlamaya kadar bir çok görev üstlenmiştir, fuhuş mafiası. Örn. İstanbul genelevinde tek bir patronun hakimiyeti vardır. (Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı) Ancak patronu koruyan mafiada, kendi kurduğu düzeni sağlamaktadır. Genelevinde yeni ev açmak yada alıp satmak büyük caponun izniyle olur. Karşı gelen, capoyu koruyan mafios örgütlerce cezalandırılır. Her evde, caponun vekili vardır. Ayrıca küçük yaşta kız çocukları, çeşitli yöntemlerle genelevde çalıştırılmak için zorlanan kadın ve kızlar, caponun örgütünün sermayeleridir. Onlara, gelir gelmez yıllarca çalışsalar ödeyemeyecekleri miktarlarda zorla senetler imzalattırılır. Kaçmak isteyenler yakalanıp, her türlü işkence ve dayağa maruz bırakılır, bir yerden bir başka yere nakilleri caponun talimatıyla olur. Genelevlerindeki büfe, çayhane, lokanta v.s. mafia tarafından işletilir. Her çalışan kadın içse de içmese de, yese de yemese de mafia tarafından belirlenen parayı günlük çay, sigara, yemek v.s bedeli olarak öder. Patron, kadınların gelirlerinin % 75'ini alır. • 152 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP Genelevde uyuşturucu dağıtımı da mafianın elindedir. 2001 yılında İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul genelevine yapılan operasyonda, 139 kişi, 10 adet silah ve 187 adet zorla imzalattırılmış senetle göz altına alınmıştır. Burada polisin bu mafiayla çok sıkı ilişki içinde olduğunun tespit edildiğini de belirtmek isteriz. Genelevler, rantın çok yüksek olduğu yerlerdir. Bu tür yerlerde hakimiyet kuran mafia örgütleri, genellikle hemşeh-ricilik tipindedirler. Fuhuş mafiası, diğer mafia türlerinin en çok zoraki koruma ve haraç aldığı mafia türüdür. Hemen her fuhuş örgütlenmesinin bir koruyucu mafios örgütle ilişkisi vardır. Ülkemizde, genelevlerinden sonra, fuhuş mafiası rande-vuevleri, güzellik salonları, okullar ve masaj salonları, bar ve eğlence merkezlerinde örgütlenmektedir. Okul çocukları uyuşturucuya alıştırılıp fuhuş mafiasının eline düşürülmektedir. Bu tür mafia örgütlenmesi, fuhuş mafiasının en tehlikeli türüdür. Okullarda fuhuş ve uyuşturucu kullanma yaşı 13'e düşmüştür. Ancak, özellikle İstanbul'da, bu tür mafiaya karşı hiçbir önlem alınmamaktadır. Bunlarm dışında, fuhuş mafiası yabancı mafios örgütlerle birlikte "çocuk pornosu" konusunda faaliyet göstermektedir. Ülkemizde yine okulların etrafında örgütlenmiş bu tür mafianın en güzel örneği Bursa'da 2003 yılında yapılan bir operasyonda görülmüştür. Çocuk pornosu işiyle uğraşan mafia, bir çok çocuğu kaçırmakta, bu amaçla kullanmakta veya satmaktadır. Son zamanlarda, Büyükşehirlerde travesti sayısının artması, bu tip cinsel eğilimi olanların fuhuş mafiasmca zorla çalıştırılmalarına neden olmuştur. Yani, fuhuş mafiası, travesti-leri de kullanım alanı içerisine almıştır. Bu da ayrı, bar ve eğlence merkezlerinin açılmasından, sokak fuhuşuna kadar, pek çok alanın mafianın kontrolüne geçmesine sebep olmuştur. Türk fuhuş mafiasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tespitlerine EK-III'te yer verilmiştir. Bu konudaki verilerin fuhuş mafiasmdan çok, bu mafianın zorla kullandığı veya kont- ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 153 rolü altına aldığı insanları belirlemesi bizce üzücü ve mafianın resmi belgelerle saklanmasının kanıtıdır diyebiliriz.131

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>