1- Liman Mafiası İstanbul'un en görkemli mafia türlerinde biri liman mafi-asıdır. Bu tür mafios örgütler limanlardaki taşımacılık işlerinden, sintine toplamaya kadar bir çok alana hükmetmektedirler. Özellikle Haydarpaşa, Dilovası ve Ambarlı Kumport Limanlarında gemilerden inen malın taşınması mafia için en cazip işlerdendir. Taşıma işleri, taşımacılık kooperatifleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Mafia, bu alana ya bizzat kendisi kooperatif kurarak girmekte yada buraya giren kooperatifleri hakimiyeti altına almaktadır. Bizzat kendisi taşımacılık kooperatifi kurduğunda, kendi kamyonlarına öncelik tanımakta ve alana çok sayıda taşıma kooperatifinin girmesine izin vermemektedir. Alanı hakimiyeti altına aldığında ise, limana giren her kamyondan haraç almakta, yükleme ve boşaltma işlerinden de gelir elde etmektedir. Bu, mafios faaliyetler nedeniyle özellikle Ambarlı Kumport limanı ve Gebze Dilovası Limanında çok sayıda mafios eylem gerçekleşmiş, bu eylemler sonucu birçok insan ölmüş yada yaralanmıştır. Bu tür mafianın bir başl^a uğraşı alanı da, liman işletmesi olmayan yat barınaklarında bağlı yatların sahiplerinden, sintine toplanması, yatlarının korunması v.s. hizmetler karşılığında astronomik haraçlar alınmasıdır. İstinye, Bebek, Ta-rabya barınakları bu tür mafianın faaliyet gösterdiği yerlere örnektir.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>