k-Pazarcılar Mafiası İstanbul Umum Pazarcılar Odası etrafında odaklanan pazarcılar mafiası, trilyonlarca lira paraya hükmeden, çok sayıda elemana sahip, partito ilişkileri güçlü bir mafia türüdür. Yaklaşık 20 bin pazarcı esnafının bulunduğu İstanbul'da, her gün binlerce tezgah açılmaktadır. Bu rakamlar, bu alanda faaliyet gösteren mafia'nm gücü ve örgütsel yapısının büyüklüğünü gözönüne sermektedir. Pazarcılar Mafiası, umum pazarcılar odası başkanı ve yönetim kurulunda bulunan bazı üyelerinin liderliğinde, hemşehricilik esasına göre yapılanmış bir mafia türüdür. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurulan pazarlarda tezgah açabilmek için, odaya üye olmak gerekmektedir. Bu üyelikler, aynı zamanda mafios örgütün kurallarını kabul etme anlamına gelmektedir. Örgüt, üyelik için gerekli vergi levhalarını dahi istemeden, kendine en yüksek haraç verenleri üye kabul etmektedir. İstanbul'da kurulu pazar yerlerinin kaldırılması veya yeni pazar yerlerinin açılmasını, belediyelerle anlaşmalı olarak belirleyen oda, kapatılan pazar yerlerindeki esnafa ye- ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 131 ni yer gösterilmesi ve yeni açılan yerlere üye kabulünde çok yüksek meblağlarda haraç almaktadır. Örgütün asıl geliri açılan tezgahlardan, tezgah başına haraç almmasmdandır. Haraç vermeyenlerse, mafiosi'ler tarafından ziyaret edilmekte, yada odanın irtibatlı olduğu belediye zabıtalarınca bildik yöntemlerle sindirilmektedirler. Tezgah basma 500 bin ile 2 milyon T.L arasında günlük haraç alındığı düşünülürse, örgütün maddi gücüde hesaplanabilir. Bu miktar günlük ortalama 50 milyar T.L dir. İstanbul'da pazarcılar mafiasma karşı yapılan operasyonlarda, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmış bunlardan 19 şahıs tutuklanmıştır.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>