i-Minibüsçüler Mafiası İstanbul'da bazı mesleklerin icrasında odalar önemli rol oynamaktadır. Bunlardan birisi, binlerce üyesiyle Minibüs-çüler Odası'dır. Önceleri iki yılda bir yapılan daha sonra bakanlık onayıyla üç yıla çıkarılan minibüsçüler oda başkanlığının seçimine, doğrudan yada dolaylı hile karıştıran mafia, kendisine özgü ikna yöntemlerini de kullanarak seçimleri kazanmaktadır. ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 129 Minibüsçüler mafiası, minibüs esnaf odasına üye olanlar üzerinden para kazanmaktadır. Yani, hedef kitleleri minibüs hatlarında taşımacılık yapan minibüsçülerdir. Oda, belli başlı minibüs hatlarının kısaltılması, uzatılması, yeni hat açılması, kısaltılan hattan diğer hatlara, geliri az olan hatlardan yüksek olan hatlara veya tam tersi kaydırma işlemlerini yapmaya yetkilidir. Tabii, bu işlemlerin karşılığında menfaati olanlar odaya haraç vermekte, zarara uğrayanlar ise mafios yöntemlerle sindirilmektedir. Hatta, bu sindirme işleminde trafik zabıtası da kullanılmaktadır. Şöyleki; odayla ortak çalışan bazı trafik zabıtası görevlileri, oda uygulamalarına karşı gelen minibüsleri, çeşitli bahanelerle çalıştırtmamaktadırlar (araçlarına ceza yazılması,trafikten men edilmesi). Yine, minibüs esnafından, yaptıkları her sefer karşılığında haraç alınmaktadır. Haraç toplama işini minibüs durakla-rındaki kahyalar gerçekleştirmektedir. Kahyalar, topladıkları parayı oda yetkililerine vermekte, haraç vermeyenlere karşı mafios yöntemleri devreye sokmaktadırlar. Bu mafia, minibüs esnafına devam zorunluluğu bulunan kurslarla sertifika verilmesini de organize etmekte, bu zorunluluğa uyulmadan, para karşılığı sertifikaları satmaktadır. Minibüs hattı plakasının fiyat belirlemesi de mafianm elindedir. Capo ve yakınları, en elverişli hatlardan çok sayıda plakaya sahiptir. Ayrıca Trafik Vakfı ve Şubesiyle kurulan partito ilişkileri sayesinde, eskiden at arabalarına ait olan veya çeşitli nedenlerle kullanılmayan plakalar, minibüslere aitmiş gibi tescil edilerek, yeni minibüs plakaları oluşturulmuş ve satışı yapılmıştır. Minibüs plakaları sınırlı sayıda olduğundan trilyonun üzerinde bir değerle alınıp satılmaktadır. Bir plakanın bu kadar değerli olmasını sağlayanda yine mafiadır . İstanbul minibüs esnaf odasına yapılan operasyonlarda, 69 şahıs gözetim altına alınmış, çok sayıda usulsüz evrak ve belgeye el konulmuş ve DGM Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili dava açılmıştır.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>