g- Hal Mafiası İstanbul başta olmak üzere, bir çok kentimizde yüksek karlı işlere el atan mafia, hal'lerde de örgütlenmiştir. İstanbul'da iki önemli hal bulunmaktadır. Bunlar, balıkçılar hali ve yaş sebze ve meyve toptancıları halidir. İstanbul ve dolayısıyla Türkiye'de, balığın fiyatı Kumka-pı balıkçılar halinde belirlenmektedir. Yine, yurtiçi ve yurtdı- ORGANİZE SUÇ VE ÖRGÜTLENMESİ 127 şı alım satım yapan büyük işadamları bu halde bulunmaktadır. Balıkçılar halinde esnaflık yaparak işlerini büyüten, balık üretme çiftlikleri kuran ve bu suretle Türkiye balık pazarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran büyük esnafın elindeki bu olanakları ele geçirmek isteyen mafia, hal merkezli örgütlenmiş ve buranın kontrolünü ele geçirmiştir. Esnaftan haraç alan, zoraki koruma yapan mafia, zaman zaman balık fiyatlarının belirlenmesinde de etkili olmuştur. Bazı büyük esnaf, çeşitli yöntemlerle yıldırılarak işletmelerine el konulmuştur. Mafia, avlanma yasağı dönemlerinde kaçak balık avını da organize etmektedir. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü 2000 yılında balıkhaneye yaptığı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 21 zanlıyı yakalamış, bunlardan 5'i tutuklanmıştır. Balıkçılar hali mafiası, haldeki hamallardan nakliye işine kadar birçok işi organize etmektedir. Partito ilşikileri açısından son derece güçlü bir yapıya sahip bu tür mafia, çeşitli illerimizde hala faaliyet göstermektedir. Yaş sebze ve meyve toptancıları halinde, belirli illerden gelen toptancı ağalarının liderliğinde örgütlenen mafia, rantı çok yüksek bu alanı tamamen kontrol altında tutmaktadır. Tüm hal, iki yada üç ağanın hakimiyeti altındadır. Bu ca-po(ağa)lar hemşehricilik tipi mafianın en güzel örneğidirler. Hale girip çıkan kamyonların kontrolü ve izni, mal indirip bindiren hamalların seçimi, sebze ve meyve fiyatlarının belirlenmesi, toptancı sayılarının tespiti gibi konular bu capolarm kontrolündedir. Zaman zaman aralarında meydana gelen anlaşmazlıklar, büyük kavga veya silahlı çatışmalara dönüşse de, hamal kavgası denilerek kapatılmaktadır. Bu mafia, Ana-doludan gelen malın toptan alıcısı olduğundan, Anadolu üreticisi üzerinde hakimdir. Eleman sayısı olarak son derece güçlü bu mafios örgütler, bugün yoğun bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedirler.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>