f-Servis Mafiası Büyükşehirlerdeki öğrenci yoğunluğu, okulların ikamet edilen yerlerden uzak olması, okul servisçiliğini gözde bir T 126 AK BABALAR ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE'DE MAFİA) I. KİTAP meslek haline getirmiştir. Bu alanda hizmet alan kitlenin fazlalığı, elde edilen rantm yüksek olmasına da sebep olmaktadır. Ayrıca, gerek özel gerekse kamu sektöründeki personel taşımacılığı da çoğunlukla servis işiyle uğraşan taşımacılık şirketlerince yapılmaktadır. Böylece, ortaya çok geniş bir pazar ve yüksek kazanç çıkmaktadır. Bu durum, mafios örgütlerin servis taşımacılığı sektörüne de el atmasına neden olmuştur. Mafios örgütler, öğrenci ve personel taşımacılığı ihalelerine girmekte, bu ihaleleri ihale mafiasmın hareket tarzı ve yöntemlerini kullanarak kazanmakta ve servis işlerini ya bizzat yapmakta yada haraç karşılığı başkalarına vermektedirler. Öğrenci veya personel sayısının fazla olduğu yerlerde, bu tür mafianın doğrudan etkisini görmek olanaklıdır. Mafia bu ihalelere başkasının yerine de girebilmektedir. Servis mafiası, özellikle öğrenci taşımacılığı ihalelerini, okul aile birliği üyelerini ve okul müdürlerini ya korkutarak yada ortaklık teklif etmek suretiyle almaktadır. Bu şekilde alınan ihalelerde servis, yetersiz araçlarla, eğitimsiz sürücüler tarafından yapıldığından, binlerce öğrencinin hayatı tehlikeye atılmakta, kendilerini şikayet eden olduğunda da bildik yöntemlerini devreye sokmaktadırlar. Servis mafiasının, bir diğer kazancıda uyuşturucu satışından gelmektedir. Mafia'ya teslim edilen çocuklar, uyuşturucu satışının en güzel müşterileri haline gelmektedir. İstanbul'da 2000 tarihinde servis mafiasma karşı yapılan bir operasyonda, içlerinde okul müdürü ve görevlilerinin de bulunduğu 8 şahıs yakalanmış bunların 3'ü tutuklamıştır. Şahısların servis taşımacılığı ihalesi nedeniyle, yaralama, kurşunlama, yol kesme ve darp suçlarına karıştıkları tespit edilmiştir.

<< Önceki Sayfa - Ana Sayfa - Sonraki Sayfa >>